Írók a teraszon [ irok.terasz.hu ] Sakkportál [ sakk.terasz.hu ] Kertészeti portál [ www.kertpont.hu ] Gokart Magazin [ www.gokartmagazin.hu ]

Trakhiszi nők
[ Kamra ]
fotó Bálint F Gyula
 
Dátum: 2022. január 24. hétfő    Mai névnap(ok): Timót a - a - a
Nemeskürty István, a nemzet Tanár ura 95 éves lenne
Koltay Gábor filmrendező emlékezése
Munkásságát az egész nép tanáraként, amely titulust rajta kívül korábban csak Kodály Zoltán érdemelte ki a magyar nemzettől, 2000-ben millenniumi kormánybiztosként koronázta meg.

Nemeskürty István nevét először odahaza hallottam, a történelmi kérdések és az ilyen tárgyú könyvek iránt érdeklődő édesapámtól. Ő több Nemeskürty kötetet is megvásárolt, amelyek a családi könyvtár féltve őrzött kincsei közé tartoztak. Ezek közül is elsősorban az 1972-ben megjelent Requiem egy hadseregért című kötetet, amelynek tartalma baráti találkozásokon gyakori beszédtéma volt.

Mi sem természetesebb, hogy a háborút és a frontot megjárt, megalázott emberek, akiket 45 után egyszerűen csak a „bűnös nemzet” kategóriával illettek, örökre lelkükbe zárták Nemeskürty István nevét, aki kézről kézre adott, mai észjárással talán fel sem fogható népszerűségű könyvében a nagy nyilvánosság előtt először szolgáltatott igazságot szüleink korosztályának.
Később a televízió képernyőjén találkoztam vele, jelentős filmtörténeti sorozatok előtt rövid bevezetőket tartott, amellyel száz és százezreket igazított el a filmek keletkezésének körülményeit, tartalmát, mondanivalóját illetően. Én, a mozi és film iránt érdeklődő középiskolás akkor még nem tudtam, hogy a 60-as évek, számomra oly fontos magyar filmjeinek létrejöttében Nemeskürtynek mekkora szerepe volt.

 
A sors úgy hozta, hogy a Tanár úr néhány könyvének elolvasása után, a közreműködésével készült filmeken felnőve, a Főiskola elvégzése után a filmes pályán ő indított el. Az általa negyed évszázadig vezetett, legendás Budapest Stúdióban készíthettem első filmemet, majd az ő bátorítására, vállalva annak minden politikai és művészi kockázatát, az István, a király rockopera-filmet, amely talán-talán ahhoz a felismeréshez is hozzájárult, hogy a szellemi diktatúra idején is lehet árnyaltan, de mégis hatásosan bemutatni máig ható történelmi eseményeket.
Nemeskürty István irodalomtörténeti munkássága felbecsülhetetlen értékű, szellemi eligazodásunkat segíti. Kiváltképp fontos kiemelni és hangsúlyozni, hogy érdeklődésénél, szellemi indíttatásánál fogva rájött, hogy a történelem ismerete, annak felmutatása nélkül az irodalom, a művészetek történetét sem lehet elmondani.

Ugyancsak megkerülhetetlenül fontosak számunkra azon történelmi munkái, amelyek tanulmányozása és folyamatos újraolvasása nélkül a XIX. és XX. század történetét, de napjaink eseményeit sem érthetjük meg. Közülük is kiemelkedik a Daliás idők, a Krónika Dózsa György tetteiről, az Ez történt Mohács után, az Elfelejtett évtized, a Lépjünk inkább előre, a Kik érted haltak Szent Világszabadság, a Parázs a hamu alatt és a Kőszívű ember unokái című kötet, amely a két éve megkezdett Nemeskürty életműsorozatban Fölforrtak az idők összefoglaló címmel jelentek meg újra.

A sokirányú érdeklődéssel megáldott fiatalember, aki annak idején felismerte a nagy tömegekre ható film, szórakoztató funkciókat meghaladó, tudatformáló, történelemszemlélet alakító erejét, természetes érdeklődéssel fordult a filmgyártás felé, ahol 1959 és 85 között másfélszáz egész estés film létrejöttét stúdióvezetőként, ma úgy mondanánk producerként segítette. Nincs most lehetőség felsorolni akárcsak a legértékesebb filmeket, de fontos hangsúlyozni, hogy a befutott, nagynevű rendezők mellett folyamatosan, minden évben lehetőséget biztosított az elsőfilmesek bemutatkozására is.

Számomra különösképpen emlékezetes, hogy 1965-ben egy azon szellemi műhelyben, a Nemeskürty Stúdióban egyidőben készülhetett két örökbecsű film, Várkonyi Zoltán A kőszívű ember fiai és Jancsó Miklós Szegénylegények című alkotása. Két külön világ, a történelmi események két külön szemléletű megközelítése, művészi víziója. S mindkettő remekmű, mindkettőt évtizedek óta vetítik a televíziókban. S mindkettő folyamatosan befolyásolja, alakítja a világra rácsodálkozó, felnövekvő generációk történelemszemléletét, segít eligazodni egy értékveszejtő világban a történelmi útvesztőkben.

Nemeskürty István a könyvek írása, a filmek produkálása mellett mindvégig megőrizte eredeti foglalkozását, hivatását, tanította az embereket, a nemzetet. Nemcsak könyveivel, hanem cikkeivel, tanulmányaival, rádiós és televíziós szerepléseivel és persze közéleti munkásságával.
Számtalan bizottságban, szervezetben fejtett ki tevékenységet, határon innen és túl tartott előadásai a magyarság jóhírét öregbítették, a történelmünk iránti rokonszenvet ébresztették. Munkásságát az egész nép tanáraként, amely titulust rajta kívül korábban csak Kodály Zoltán érdemelte ki a magyar nemzettől, 2000-ben millenniumi kormánybiztosként koronázta meg.

Jól emlékszünk erre a szerteágazó tevékenységre, amelynek minden mozzanata a nyilvánosság előtt zajlott, s amely előhívta a magyar nép millióiból azokat a szunnyadó érzéseket és gondolatokat, amellyel ezen az egészen kivételes évfordulón, államiságunk születésének ezeréves ünnepét, a kisközösségeket és ezek együtteseként a nemzet túlnyomó többségét ébresztette fel Csipkerózsika-álmából, hogy rádöbbenjen a közös cselekvés elodázhatatlan szükségességére. Jó volt magyarnak lenni 2000-ben és 2001-ben.

Mintha megelevenedett volna mindaz, amelyet évtizeddel korábban, 1991-ben a bombasztikus sikerű, parlamenti interpellációig ívelő kötetben, A bibliai örökség – A magyar küldetéstudat története című munkájában megjövendölt. Ebben a magyar szellemiség ezeréves történetét foglalta össze, emlékeztetve a magyarság megkülönböztetett szerepére és feladataira a Kárpát-medencében. Nemeskürty István ekkor hozta be a köztudatba a „küldetés” szót. Ez a fogalom azóta köz-gondolkodásunk kitörölhetetlenül fontos része lett.

A Millecentenárium esztendejében, Honfoglalás című közös filmünk bemutatójával egyidőben jelent meg a Meddig várjunk? című kötet, amely érzékletesen taglalja, hogy a széles tömegek miért nem vesznek részt a közéletben, miért fordulnak el a politikától, következésképp miért vonulnak ki a társadalomból, miért adják fel azt a lehetőséget, hogy sorsuk alakításában tevékenyen és hatásosan részt vegyenek.
Államiságunk ezredik évfordulójára készítettük a Szent László király korát és a Szent Korona kialakulásának történelmi időszakát feldolgozó, Sacra Corona című játékfilmünket. Nemeskürty István forgatókönyve, László király szavai szerint, az alábbiakkal zárul: „Ez a Korona önmaga létével bizonyság, hogyha valamely tárgy jelképpé magasztosul, úgyis viselkedik. Minden sikeres cselekvés alapja a hit. Pusztai őseink is hittek, azért gyökereztek meg e hazában. A hit erőt ad. Az erős és győzni tudó népek önérzetesen őrzik legrégibb, mondaivá párolódott emlékeiket. Erőt merítenek belőlük. Ilyen erő árad Szent István koronájából. Amint a Korona eszméje elvész és a kincstár egyik tárgyává szürkül, az ország is elveszett. Területe csonkul, lakóinak önérzete pedig szertefoszlik, mint a rosszul szőtt vászon.”

Nemeskürty Istvántól, a Nemzet Tanár Urától megtanulhattuk, hogy a történelmi ismeretek és az összefüggések rendszerezéséből levonható következtetésekből építkező történelemszemlélet, a magyarság ezeréves gyökereiből erőt merítő hit és nemzettudat nélkül, a XX. századi szellemi gyilkosságok következtében nemzedékeink képletesen, de halálra vannak ítélve. Fennáll a veszély, hogy a magyarság feloldódik egy világméretű olvasztókemencében, elveszítjük arcunkat, önállóságunkat, azt a kultúrát, amellyel oly sokszor gazdagítottuk Európa és a világ népeinek közösségét. Ahhoz, hogy ne arctalan, egyéniség és akarat nélküli kiszolgálói, végrehajtói legyünk az éppen aktuális erős népek és szövetségek akaratának, az szükséges, hogy visszataláljunk gyökereinkhez, a csak ránk jellemző, sajátos kultúránkhoz, amelyből hitet, erőt és bátorságot tudunk meríteni, s amellyel gazdagítani tudunk más népeket, ahogy mi is befogadjuk mások értékeit. Ekkor és csakis ekkor lehetünk önálló, öntudatos alakítói közösségünknek, felelősséget érezve gyermekeinkért, honfitársainkért, országhatáron innen és túl élő népünkért, nemzetünkért. Ez a sokoldalú és felbecsülhetetlen értékű életmű ennek a gondolatnak a kiteljesedéséhez jelent szellemi kapaszkodót, igazodási irányt.

[ Koltay Gábor ] 2020-05-14 00:40:00
Cikk nyomtat?a Cikk elk?d?e e-mailbe Hozz?z?? a cikkhez
 
Előadóművézet Sajtóanyagok
Irodalom Könyvsarok
Képzőművészet Kiadváyok
Filmművészet Fesztiválok
Tásadalom Ráday utca
Programajáló Pécs 2010
Pályázatok Enciklopédia
Covid mentes Ünnepeket Kívánunk!
[ tov?b ]
Balogh Robert Várady Ferenc-díjat kapott
Balogh Robert író, költő és újságíró - a terasz.hu főszerkesztője - Pécs város ünnepi közgyűlésén a város sajtódíját, Várady Ferenc-díjat kapott. [ tov?b ]
Néhány emlék egy humanistáról
Zsolt István születésének 100. évfordulója alkalmából.

(1921–1991) [ tov?b ]
Benedek Tiborra emlékeztek Békéscsabán
Benedek Tibor halálának évfordulóján Békéscsabán - a halálakor ültetett emlékfánál - bensőséges megemlékezést tartottak a vízipólósok. [ tov?b ]
Búcsú Lénárt Istvántól, Papitól
Ma délelőtt helyezték örök nyugalomra a Kerepesi Temetőben id. Lénárt István, (Papit) az egykori MTV fő-gyártásvezetőjét, aki több, mint három évtizedig irányította az Intézmény műsor-készítési mechanizmusát. Pár nappal 100 születésnapja előtt hunyt el. [ tov?b ]
Március 15.
Hazám-díj 2020
A Hazám-díj Kuratóriumának nyilatkozata
Hajós Trianoni Emléktúra
Átadták az első Heller Ágnes-díjat
Hajós Trianoni Emléktúra - START
Marót Péter 1945 – 2020
Nemeskürty István, a nemzet Tanár ura 95 éves lenne
Volt egyszer egy Nép (Nemzeti) Színház
Egy-Másért… Felhívás
Felhívás
Művészeti Díjak 2020
Március 15.
Hajós Trianoni Emléktúra
Boldog Új Évet!
[ A rovat ?szes cikke ]
ISMERI?
[ Ki kicsoda játék ]
275 portré
cikkek
galéria
Keresés
Terasz 2002-2006
Terasz 2001-2002
 
 
 
 
Film
Adatbázisok - Amatőr - Digitális film - Filmek időrendi sorrendben - Filmek kategóriák szerint - Filmfesztiválok és díjak - Filmkészítés, filmforgalmazás - Független film - Klasszikus filmek, filmklasszikusok - Média - Mozik, moziműsor - Multimédia - Oktatás, filmtörténet - Online vásárlás - Rendezők - Szervezetek - Színészek, színésznők - Toplisták, filmelőzetesek - TV-csatornák, videotékák

Fotózás
A nap fotója - Analóg fényképezőgépek - Boltok, használtcikkek, szolgáltatások - Digitális Fényképezőgépek - Elmélet - Hírek - Múzeumok, kiállítások - Nyomtatók - Online galériák, portfoliók - Pályázatok - Szkenner - Tartozékok - Témák, zsánerek - Weblapok, magazinok

  Irodalom
A századforduló irodalma - Antik irodalom - Antikváriumok - Barokk - Bevezető - Érettségi tételek gyűjteménye - Felvilágosodás - Gyermek- és ifjúsági irodalom - Irodalmi újságok és folyóiratok - Irodalmidi díjak, egyesületek, szervezetek - Irodalomtörténet és irodalomtudomány - Klasszicizmus - Kortárs magyar irodalom - Kortárs világirodalom - Könyvesboltok - Könyvkiadók - Könyvtárak - Középkor - Nemzetek irodalma - Realizmus - Reneszánsz - Romantika - Szimbolizmus - Szórakoztató irodalom - Tematikus gyűjtemények - XX. századi magyar irodalom - XX. századi világirodalom

Művészet, építészet
Alkotások - Alkotók - Dokumentumok - Gyűjtemények - Információk - Kiadványok - Korok, stílusok - Technikák - Üzlet

  Színház
Budapesti színházak - Határon túli magyar színházak - Mozgás- és Táncszínházak - Színészek weboldalai - Színházi oldalak - Vidéki színházak

Tánc
Elmélet, szakirodalom - Előadások, táborok, fesztiválok - Koreográfusok, vezetők - Külföldi táncos oldalak - Magyar táncoldalak - Tánc csoportok, együttesek, társulatok - Tánc fajták - Táncházak - Tánckellékek, jelmezkölcsönzés, tervezők - Táncművészeti folyóiratok - Táncoktatás - Táncos filmek - Táncos képviseletek - Táncosok, tánctanárok - Táncpartner kereső - Táncversenyek, ranglisták

Zene
Dalszövegek - Filmzene - Komolyzene - Koncertek - Könnyűzene - Lemezforgalmazás - Mp3 - Népzene - Slágerlisták - Zenei média

 
 
  © 2006 - Terasz Kiadó Kft. [ Impresszum ] [ Médiaajánlat ]