Írók a teraszon [ irok.terasz.hu ] Sakkportál [ sakk.terasz.hu ] Kertészeti portál [ www.kertpont.hu ] Gokart Magazin [ www.gokartmagazin.hu ]

Médeia
[ Shure Stúdió ]
fotó Bálint F Gyula
 
Dátum: 2021. január 16. szombat    Mai névnap(ok): Gusztáv, Henrik a - a - a
A bábjáték Magyarországon
Vince Kiadó
Az Állami Bábszínház és folytatója-jogutódja, a Budapest Bábszínház 60 esztendős históriájában Balogh Géza (fotó) a magyarországi bábjátszás távolabbi és közeli múltjáról is képet ad. Célja megismertetni a színháztörténészeket, a bábművészet művelőit és a jövő nemzedéket, a magyar színjátszás múltja iránt érdeklődőket egy sajátos műfaj történetével.

 
A szerző kifejti, miért nem tud a témával kapcsolatban tárgyilagos maradni. A monográfia tárgyát képező színházzal 1957 óta szoros kapcsolatban áll; osztozott a sikereiben, és részese volt a tévedéseinek. Így a könyv óhatatlanul elfogult, indulatos önéletrajz is. Időnként megpróbál tudományos értekezésnek látszani, aztán előjönnek a személyes emlékek, és a mindennapos tapasztalat felülírja az elméleti és történeti megállapítások józanságát. Vizsgálódásai során többször kénytelen lesz szemüveget cserélni, amelyet az olvasó minden bizonnyal rögtön észre fog venni: az előzmények és az első tíz esztendő vizsgálatához „távollátó” lencse szükséges; az 1957 és 1994 közötti időszak olyan múlt idő, amelyhez megpróbál „olvasó” szemüveget feltenni; az utolsó fejezet pedig annyira közel van, hogy az éleslátást semmiféle virtuális optikai segítség nem képes megtámogatni. A summázás elmarad. A történet nem ér véget. A kötetnek jelképes három ponttal kell végződnie, jelezve, hogy a folyamat nem zárult le, a krónika egy élő színházról szól, amelyben holnap is lesz előadás.

Balogh Géza Jászai Mari-díjas
Született Budapest, 1936.

Színésznek készült, a Színház- és Filmművészeti Főiskolán tanult két évig. 1957-ben az Állami Bábszínházhoz szerződött, eleinte színészként, majd 1963-tól, a prágai Művészeti Akadémia bábrendező-dramaturg szakának elvégzése után rendezője, 1975 és 1992 között az országos részleg művészeti vezetője, a Bábművészképző vezetője. 1964 és 1994 között a Színháztudományi, ill. Magyar Színházi Intézet tudományos munkatársa. 1995-ben a Prágai Károly Egyetem magisztere. 1998 és 2004 között a Képzőművészeti Egyetem meghívott előadója. 2000 és 2008 között a Nemzetközi Bábművész Szövetség elnökségének tagja, több munkabizottság vezetője. 2004 és 2008 között a szervezet Magyar Központjának elnöke, jelenleg tiszteletbeli elnöke és a szervezet Nemzetközi Tanácsának tagja.
Ötven éves pályafutása során számos bábjátékot írt, rendezett mind anyaszínházában, mind az 1992 után megalakult bábszínházakban. A nyolcvanas években több televíziós bábjátékot és bábfilmet készített. Rendszeresen publikál hazai és külföldi folyóiratokban, több színháztörténeti antológia, hazai és külföldi szaklexikon munkatársa.

A művészi bábjáték Magyarországon

Áttekintés a történelmi Magyarország területén fellelhető bábos emlékekről, kezdve az eszterházi vígasságok marionett-előadásaival, folytatva a 20. század első felének bábjátékosaival, Orbók Lóránddal, Blattner Gézával, A. Tóth Sándorral, Szokolay Bélával, a náluk jóval kevésbé ismert Divéky Józseffel (ő Brüsszelben működött – Orbók hazai működésével egy időben, 1913-ban nyitotta meg Le petit Théâtre nevű intézményét, és témánkhoz leginkább azzal kapcsolódik, hogy a második világháború után hazatér és Sopronban telepedik le, mindent elkövet egy utazó bábszínház létrehozásáért, de beadványai süket fülekre találnak), végül pedig Büky Béla és Rév István tevékenységével. Ők ketten egymástól éppúgy különböznek, mint elődeiktől és utódaiktól; Büky a népművészet vonzásában alkot, Rév 1941-ben nyitja meg dekoratív-népies törekvésű színházát, az első állandó magyar művészi bábszínházat, melyet a „fordulat évének” forrongó időszaka söpör el közvetlenül a Mesebarlang megalakulása előtt.

Népi alakoskodók, vásári komédiások

Az Állami Bábszínház előzményeit és nehezen kialakuló művészi arculatát illetően ugyanilyen fontos szerepet játszanak történetünkben a teátrális népszokások, a busójárás bábos vonatkozásai, vagy a bábtáncoltatás különféle formái. Ezek a fejlődésnek abba a szakaszába tartoznak, ahová a görög színház történetében a Dionüszosz-ünnepek kecskeénekei és Theszpisz főpap szertartásai – amikor a szertartásból még nem lett színjáték, nézők és játékosok még nem váltak el egymástól. Ugyanide sorolhatók az ősi pogány szimbólumokat hordozó népszokások, a kiszejárás, vagy a pünkösdi kiskirályné-járás. A magyarországi vásári bábjáték kezdetei a 18. század második felére tehetők. Ekkor tűnnek fel először a nagyobb városok vásárterein német, morva, cseh mutatványosok, de igazán csak a 19. század végére telepednek le és magyarosodnak el egy-két nemzedék után Hoferék, Glasenappék, a Korngut-Kemény- és a Hincz-család tagjai. A két utóbbi bábjátékos dinasztia működése belenyúlik a Mesebarlang megalakulásába, amelynek első igazgatója gőgös öntudattal jelenti ki, hogy ők igazi művészek, semmi közük holmi vásári komédiásokhoz. Miközben a népművészet ápolására és felkarolására nem sokkal később megalakul a Népművészeti Intézet, Hinczék városligeti bábszínházát az államosítás mindörökre megsemmisíti. Kemény Henrikkel nem sikerül elbánniuk: ő a megaláztatások ellenére túléli a pártállami kultúrpolitika praktikáit.

Befejezett múlt: a Mesebarlang

A bábjátszás további sorsát illetően a közép- és kelet-európai országokban kapóra jött a „fordulat évét” követő államosítás: a szovjet minta nyomán az egykori Csehszlovákiában, Lengyelországban, a volt „NDK” területén, Romániában, de még a nem sokkal később kitagadott „láncos kutya” Jugoszláviájában is létrehoztak egy tekintélyes bábszínházi hálózatot, amely mindmáig meghatározza a műfaj helyzetét. Magyarországon másképp alakultak az események. A szovjet példa követésében (ahol ekkor már száznál több hivatásos bábszínház működött) nem bizonyultak hű tanítványoknak a kultúrpolitika irányítói: ők csupán egyetlen bábszínház létrehozását tartották szükségesnek. Amikor az MNDSZ, azaz a Magyar Nők Demokratikus Szövetsége Országos Központjában 1947 tavaszán felvetődött egy hivatásos állandó bábszínház létesítésének gondolata, mindenki úgy viselkedett, mintha ekkor kezdeményeztek volna először bábszínház-alapítást Magyarországon. A Paulay Ede utca 35. szám alatt, a Művész Színház emeleti helyiségében, a hajdani Parisien Grill helyén mindössze másfél évadon át, 1948 februárjától az 1948/49-es szezon végéig működő Mesebarlang vezetői sem vettek tudomást a korábbi hagyományokról.
A Mesebarlang másfél évada (amely három igazgatót emésztett fel) és öt bemutatója tanulságos tükre az éppen csak kezdődő „proletárdiktatúra” szellemiségének. Szükséges és elidegeníthetetlen része annak a folyamatnak, amelyből néhány év leforgása alatt az utód-intézményben számos ellentmondástól terhes kirobbanó sikerek és vitathatatlan művészi eredmények születtek.

Az államosított magyar bábművészet

Az Állami Bábszínház 1949. szeptember 1-jén jött létre a Mesebarlang államosításával. A társulat a Paulay Ede utcából átköltözött az egykori Nemzeti Kamaraszínház Andrássy út 69. szám alatti helyiségébe. Személyi állományát az addigi 20 főről a négyszeresére, 80 főre emelték. Az újjászervezett színház helyzete eleinte bíztatónak tűnt. Az új igazgató, Bod László igazi szakember és művelt, tisztességes ember a munkáskáderek világában. Ötéves igazgatása alatt megerősödött és ütőképes együttessé alakult a különféle helyekről összeverbuvált, többnyire élőszínházi tapasztalatokat kamatoztató társulat, amely az alakuló profilnak maradéktalanul meg tudott felelni. Bár az új vezetés egyértelműen elhatárolódott a Mesebarlangtól, az első évad lényegében a korábbi műsorpolitikát vitte tovább. Eleinte csak a legkisebbeknek játszott, hiszen az államosításkor Úttörő és Ifjúsági Színház is létesült a fővárosban. Ezzel az a máig fel-felbukkanó téveszme érvényesült az oroszlánkörmeit próbálgató kultúrpolitikában, amely a színházba járás valamiféle előszobájának tekinti a bábszínházat.

A második évadban megszületett az első felnőtt műsor, a Bábszínház berkeiben évtizedeken át nosztalgiával emlegetett Sztárparádé című esztrád- és kabaréműsor-paródia, amely a következő évtizedre meghatározta a színház profilját. A szövegkönyvet a népszerű humorista szerző-páros, Kovács Dénes és Vajda Albert („Vajkó”) írta, melléjük a korszak legnépszerűbb humoristáját, Darvas Szilárdot szerződtetik konferansziénak. Jelentékeny siker Heltai Jenő átköltésében A szarvaskirály. Bár mindkét darab és a későbbi bemutatók zöme Obrazcov színházából került az Állami Bábszínház műsorára, azért számos hazai szerzőt is sikerült megnyerni a műfajnak. A korszak legjelentősebb művészi eredménye a Szerelmes istenek 1955-ös bemutatója, amelyben az élőszínházból érkező rendező, Apáthi Imre ráérzett a műfaj sajátos ízére és a különböző bábtechnikákban rejlő lehetőségekre.

Szilágyi Dezső 1922 - 2010
 
Új utakon

1958 tavaszán olyan hírek keringenek, hogy az állami irányítás meg akarja szüntetni a Bábszínházat. Ha egy műfajjal ennyi gond van, nem érdemes fenntartani. Aztán Aczél Györgyöt személyes kapcsolatok révén sikerül jobb belátásra bírni. Ad még egy lehetőséget: kinevezi a Népművelési Intézetben dolgozó és a győri ellen-bábszínházzal szoros kapcsolatban álló Szilágyi Dezsőt igazgatónak.
1958 augusztusában új korszak kezdődik a színház életében: a sok változás után az állandóság, a létbizonytalanság után három és fél évtizedes bizonyosság.

A Szentivánéji álom előkészítése annak a nagy hazai és nemzetközi siker-sorozatnak, amelynek alapján az Állami Bábszínházat másfél évtizeden át Európa legjelentősebb bábszínházai közé sorolja a szakmai közvélemény. Az új stílusát, formanyelvét és hírnevét megalapozó Petruska, A fából faragott királyfi (1965), A csodálatos mandarin (1969), a Háry János (1972) és a többi zenei produkció a csodákra koncentrál; újszerűsége – többek közt – az akkoriban elterjedő fekete színház precíz alkalmazásában volt. A kukucskáló színpad és a bábszínházi technika tökéletes illúzióját nyújtotta.
Az igényes és merész műsorterv Beckettet, Mrożeket, Brechtet, Jevgenyij Svarcot, Brittent, majd Gogolt és Jarryt kínált a felnőtteknek, klasszikus és huszadik századi meséket a gyerekeknek.
Az A színházvezetés tudatosan kétarcúságra törekedett. Egy magas színvonalú művész színház és egy népművelő tömegszínház Janus-arcát alakította ki önmaga számára. Előbbi nagy nyilvánosság előtt, a hazai és a nemzetközi sajtó elismerésétől kísérve, utóbbi a háttérben, a sajtó nyilvánosságának kizárásával zajlott. Az egész országot ellátó tájelőadások megmerevedett és mozdulatlan repertoárral működtek. Ugyanazok a produkciók cserélődtek, vagy az egyszer bevált dramaturgia sablonjainak ismétlésével készültek újabbak. (Az éves előadásszám már 1963-ra eléri az 1400-at, ennek több mint a fele utazó előadás.)
1971-ben megkezdődik az Andrássy (akkor Népköztársaság) úti színház átépítése, a társulat átmenetileg a Jókai téri Kis Színpad helyére költözik. 1976-ra készül el a Képzőművészeti Főiskola udvarára beépített nyolcemeletes épület Siklós Mária (!) tervei alapján, de a Jókai téri játszóhely is megmarad mint kamaraszínház, valamint az országos részleg és a Bábszínész-képző Tanfolyam központja.

1994-ben újabb változás áll be a főváros színházi struktúrájában: megszűntetik az Arany János Színházat, az ország egyetlen gyermekszínházát. Ezzel a két fővárosi bábszínház felelőssége és szerepe megnő, hiszen a többi budapesti színház csak alkalmanként játszik gyerekeknek. A megszűntetett gyermekszínház addigi igazgatója, Meczner János (fotó) nyeri meg a Budapest Bábszínház vezetésére kiírt pályázatot. Az ő személyében először van olyan igazgatója a színháznak, aki színházvezetői tapasztalatokkal kezdi meg bábszínházi munkásságát. Meghirdetett programja szerint ő is támaszkodni kíván az egykori Állami Bábszínház nagy korszakának eredményeire, de figyelembe kívánja venni a világban zajló törekvéseket. Szakít az addig jellemző belterjességgel, hazai és külföldi vendégrendezőket és tervezőket hív meg, köztük más műfajok jelentős képviselőit ( többek közt: Garas Dezső, Alföldi Róbert, Mácsai Pál, László Zsolt, Kaszás Gergő, Falusi Mariann) és a nyolcvanas-kilencvenes években alakult bábszínházak újabb nemzedékének alkotóit, ennek hozadéka a sokszínűség, a nyitottság, szemben a korábbi évtizedek egyetlen ízlést érvényesítő, egyetlen bábszínház-eszményt követő tendenciájával.

Magyarország bábszínházainak sorsát nagyban befolyásolja az a tény, hogy 1995 óta négyévenként végez egy-egy bábszínész-osztály a Színház- és Filmművészeti Egyetemen. A korábbi évtizedekben csak stúdiók szervezésével volt lehetőség bábszínházi színészek képzésére. Jelenleg a két budapesti bábszínház mellett (bár a Kolibri családi színházként határozza meg önmagát, azt is hangsúlyozva ezzel, hogy a gyermek- – és újabban ifjúsági –színházi tevékenységet tekinti fő feladatának) tizenegy hivatásos bábszínház működik országszerte, Békéscsabán, Debrecenben, Egerben, Győrött, Kecskeméten, Miskolcon, Pécsett, Szegeden, Szombathelyen, Veszprémben és Zalaegerszegen. Rajtuk kívül számos magán-bábszínház, családi vállalkozás, szólista gazdagítja Magyarország bábszínházi térképét, amelyet olyan törekvések is jótékonyan befolyásolnak, mint a Stúdió K bábjátékai, vagy a drámai színházak produkcióiban megjelenő bábok.

A bábszínházi hálózat négy évtizedes késéssel lezajlott kialakulásának folyamata lényegében lezárult. A megváltozott helyzetben a Budapest Bábszínház, amely letéteményese és jogutódja az elődei által megteremtett hagyományoknak, egyszerre példa és versenytárs. Az ezredfordulóig alig volt olyan magyar bábművész, aki valamilyen módon ne kötődött volna hozzá, akit ne befolyásolt vagy nevelt volna.

[ Kadelka László ] 2010-05-02 16:02:00
Cikk nyomtat?a Cikk elk?d?e e-mailbe Hozz?z?? a cikkhez
 
Előadóművézet Sajtóanyagok
Irodalom Könyvsarok
Képzőművészet Kiadváyok
Filmművészet Fesztiválok
Tásadalom Ráday utca
Programajáló Pécs 2010
Pályázatok Enciklopédia
Covid mentes Ünnepeket Kívánunk!
[ tov?b ]
Hazám-díj 2020
Idén huszadik alkalommal ítélték oda a Hazám-díjat, ám az ünnepélyes díjkiosztóra a fokozódó járványveszély miatt későbbi időpontban kerül sor. [ tov?b ]
A Hazám-díj Kuratóriumának nyilatkozata
Rendkívül fontosnak tartjuk a tudományos értékelési rendszer szuverén működését. Elfogadhatatlannak tartjuk a Színház- és Filmművészeti Egyetem bekebelezését, az egyetemi autonómia felszámolását. [ tov?b ]
Hajós Trianoni Emléktúra
Terveik szerint aug. 20-án a Versailles-i kastélynál elhelyezték az elcsatolt területekről vitt maréknyi földet, kitűzték a zászlót, elénekelték a Himnuszt. Másnap Párizsban Széchenyi Ödön (aki 1876-ban Bp-ről hajózott Párizsba) emléktáblájára elhelyezték a koszorút. [ tov?b ]
Átadták az első Heller Ágnes-díjat
A díjat, amelyet a kilenc tagú, kiváló társadalomtudósokból álló kuratórium nevében Gábor György, filozófus nyújtott át, az idén Boros Bianka, generációjának egyik legjelentősebb fiatal filozófusa nyerte el. [ tov?b ]
Marót Péter 1945 – 2020
Nemeskürty István, a nemzet Tanár ura 95 éves lenne
Volt egyszer egy Nép (Nemzeti) Színház
Egy-Másért… Felhívás
Felhívás
Művészeti Díjak 2020
Március 15.
Hajós Trianoni Emléktúra
Boldog Új Évet!
Boldog Ünnepeket!
2019 augusztus 20-i kitüntetések
Kellemes Húsvéti Ünnepeket!
Rengeteg
Március 15
B. Ú. É. K.! 2019.
[ A rovat ?szes cikke ]
ISMERI?
[ Ki kicsoda játék ]
275 portré
cikkek
galéria
Keresés
Terasz 2002-2006
Terasz 2001-2002
 
 
 
 
Film
Adatbázisok - Amatőr - Digitális film - Filmek időrendi sorrendben - Filmek kategóriák szerint - Filmfesztiválok és díjak - Filmkészítés, filmforgalmazás - Független film - Klasszikus filmek, filmklasszikusok - Média - Mozik, moziműsor - Multimédia - Oktatás, filmtörténet - Online vásárlás - Rendezők - Szervezetek - Színészek, színésznők - Toplisták, filmelőzetesek - TV-csatornák, videotékák

Fotózás
A nap fotója - Analóg fényképezőgépek - Boltok, használtcikkek, szolgáltatások - Digitális Fényképezőgépek - Elmélet - Hírek - Múzeumok, kiállítások - Nyomtatók - Online galériák, portfoliók - Pályázatok - Szkenner - Tartozékok - Témák, zsánerek - Weblapok, magazinok

  Irodalom
A századforduló irodalma - Antik irodalom - Antikváriumok - Barokk - Bevezető - Érettségi tételek gyűjteménye - Felvilágosodás - Gyermek- és ifjúsági irodalom - Irodalmi újságok és folyóiratok - Irodalmidi díjak, egyesületek, szervezetek - Irodalomtörténet és irodalomtudomány - Klasszicizmus - Kortárs magyar irodalom - Kortárs világirodalom - Könyvesboltok - Könyvkiadók - Könyvtárak - Középkor - Nemzetek irodalma - Realizmus - Reneszánsz - Romantika - Szimbolizmus - Szórakoztató irodalom - Tematikus gyűjtemények - XX. századi magyar irodalom - XX. századi világirodalom

Művészet, építészet
Alkotások - Alkotók - Dokumentumok - Gyűjtemények - Információk - Kiadványok - Korok, stílusok - Technikák - Üzlet

  Színház
Budapesti színházak - Határon túli magyar színházak - Mozgás- és Táncszínházak - Színészek weboldalai - Színházi oldalak - Vidéki színházak

Tánc
Elmélet, szakirodalom - Előadások, táborok, fesztiválok - Koreográfusok, vezetők - Külföldi táncos oldalak - Magyar táncoldalak - Tánc csoportok, együttesek, társulatok - Tánc fajták - Táncházak - Tánckellékek, jelmezkölcsönzés, tervezők - Táncművészeti folyóiratok - Táncoktatás - Táncos filmek - Táncos képviseletek - Táncosok, tánctanárok - Táncpartner kereső - Táncversenyek, ranglisták

Zene
Dalszövegek - Filmzene - Komolyzene - Koncertek - Könnyűzene - Lemezforgalmazás - Mp3 - Népzene - Slágerlisták - Zenei média

 
 
  © 2006 - Terasz Kiadó Kft. [ Impresszum ] [ Médiaajánlat ]