Írók a teraszon [ irok.terasz.hu ] Sakkportál [ sakk.terasz.hu ] Kertészeti portál [ www.kertpont.hu ] Gokart Magazin [ www.gokartmagazin.hu ]

Antigoné-tükör
[ Kovátsműhely ]
fotó Bálint F Gyula
 
Dátum: 2021. január 20. szerda    Mai névnap(ok): Fábián, Sebestyén a - a - a
Verebes István 70
Tólig
Hetven éves lett AVEREBES, aki színészként végzett, de rendezőnek tartja magát. Játszik, rendez, ír, színházat igazgat, műsort vezet, fest, feleségeket gyűjt, gyermekeket nevel, unokákkal játszik… és most összegezte az elmúlt hetven évet egy vaskos kötetben – Boldog Születésnapot!

Elöljáróban.

1967. Nemzeti Színház, Bűnbeesés után előadás szünete:
„Kern és Verebes főiskolásokat kérem az ügyelőpulthoz” - hangzik a hívóban, megérkeznek,
„Önök ismétel figyelmeztetés ellenére a nyílszínen – a rendezői beállítás figyelmen kívül hagyásával - fegyelmezetlenségükkel zavarják az előadást. Öltözzenek át és azonnal hagyják el az épületet!” – mondtam az előadás vezető ügyelője ként. Előadás végén telefonhoz hívnak, Várkonyi Zoltán a vonalban – „mit csinált ez a két csibész?” – elmondtam. „Önnek tökéletesen igaza van, de találjunk ki valamit, hogy ne rúgják ki őket a főiskoláról, mert már annyit fegyelmezetlenkedtek, hogy ennek az lenne a következménye. Mi lenne, ha átvenném őket a Vígszínházba?” – Így váltak meg a Nemzeti Színháztól.

Évekig természetesen „mosolyszünet” volt köztünk, majd a nyolcvanas évek végén – amikor önhibámon kívül – egy kulturális lapot szerkesztettem felhívtam az akkor már hírnevet szerzett Verebest, hogy írjon a lapba. Meglepődött, hogy az előzmények ellenére felkérem, de megismerve a részleteket elvállalta. Az eltelt időben számos helyen és alkalommal írt felkérésemre, mindig határidőre és pontosan.

Ezúttal én írok Róla – pontosabban, idézek -, a TÓLIG című könyvéből. Nem tartom magam kritikusnak, de miután 1960. óta élek a színház világában – különféle szerepkörben -, és a szerző számos helyen nyilatkozta, hogy „vitairatnak” tekinti művét, amely vaskosra sikeredett és számos pályatársa nem engedheti meg magának, hogy négyezer forintot áldozzon a kötetért.

A Scolar Kiadó gondozásában megjent mű, szokatlan szerkezetű. A gafomán szerző életírása, közbevetésekkel és történetekkel tarkítva. A kötet minden sorából árad az idősek iránti – nem kritikátlan – tisztelet, a család mindenek fölötti védelme, és a pálya iránti felelősség – saját hibáit nem mentő – fontossága. Mindez rendkívül olvasmányosan.

 
PROLÓG/2

(…) Sajátosan válogatós a memóriám. Gyakorta kapom rajta magamat, hogy magánéletem eseményeinek sok fontos, főleg kellemetlen mozzanat kitörlődik az emlékezetemből. Ami azonban a pályámon történt, abból szinte mindent képes vagyok visszaidézni.
… a Kötet, ha eléri célját, egy szemléletet dokumentál, és ha jó valamire, akkor arra, hogy tanulságul szolgáljon egy valamikor felnőtté váló, józanabb színházi nemzedék egyedeinek: mi az, amit legalább muszáj átgondolniuk, megváltoztatniuk, átformálniuk, de kivált nem hagyniuk.(…)

A könyv négy részre tagozódik: Gyerekkor 1948-62, Kamaszkor 1962-66, Ifjúkor 1966-78, Férfikor 1978-95.

A „SZAKMÁRÓL”
(…)Minek és miként értelmezzem a „szakmát”?

Tejes körű tenyészetként fogjam fel, amelynek egészébe odasorolható mindenki, aki ma Magyarországon egy emelt vagy nem emelt téren színpadi személyzetként megjelenik, vagy inkább valami koholt elv alapján szűkítsem a terepet? Az elismert, rangos múltú, népszerű színészek mellé odasoroljam-e a fölösleges nagyravágyással mikor a helyén, a peremen, mikor a középpontban féldilettánsokat is, vagy óvakodjak ilyet tenni? Fogadjam el, hogy „szakma” csak az a bizonyos szűk érdekérvényesítő csoport, amely húsz-harminc éve rájár e legkülönbözőbb miniszterelnökökre, államtitkárokra, főpolgármesterekre és a többire? (Ez a kör az ügyesebb kinevezettek, a furfangosabban helyükön maradók társasága, és ha az általuk fémjelzett minőségek nem is, de érdekeik - látszólag! – egybevágnak.

Például a talentumukban gyöngécskék általában, harcosabban vállalják az ízetlen, esetenként arcátlan eljárások terheit, és erőszakosabban, szívesen harcolnak a „közös célokért”, amelyek az esetek kilencvenkilenc százalékában pénzről, és sohasem a múltból züllő jelene elemzéséről szólnak.) Netán „szakma” az a nevét újra- és újra költő civilszervezet vezető testülete, amelynek összetétele mindig egy bizonyos körön belül sikeredik kialakulni, és akiket általában önjelöltként szavaz meg száz-kétszáz arra tévedő és ügybuzgó színházi alkalmazott, természetesen nagyon is „demokratikusan”? ( A menetrendszerű szervezeti transzformációk is általában akkor következnek be, amikor nyakukon érzik egy-egy éppen aktuális fenntartó élesre fent kését. Aztán amikor megpihennek a macerálók, a következő támadásig ritkán talál magának feladatot a tömörülés.)

Végül, az-e a „szakma”, akik, ha épp időszerűen egy helyen tartózkodnak és (láss csodát!) hirtelen föllelik kényszerű közösségüket, mindjárt hajlamosak is egymás alá írni nevüket – no, persze „a teljes szakma” képviseletében – anélkül, hogy visszagondolnának rá, hány és hány méltatlan esetben maradtak némák, meghunyászkodók az elmúlt öt-tíz-húsz-negyven esztendőben, többnyire akkor, amikor nem az ő bőrükre ment a vásár?

Kikből áll tehát a „szakma”? Kit tart a „szakma” önmaga részének? Kik sorolják magukat a „szakma” tagjai közé? Kit tekint a mindenkori állami- vagy önkormányzati hatalom „szakmának”? Vagyis abban a bizonyos „szakmában” egy és ugyanarról a „szakmáról” beszélünk, vagy másról és másról? Ha igen, akkor hány „szakma” van? Aztán vajon tényleg azok tették-e a legtöbbet a „szakmáért”, akiket a legjobbnak tart a „szakma” többsége? Azok képviselik-e a „szakma” érdekeit a legépületesebben, akik a legbuzgóbbak, hogy ne írjam: erőszakosabbak, gátlástalanabbak?
Ha évtizedek óta mindig ugyanazokat látjuk a „szakma” élén, akiket, és mégis odajutott a „szakma”, ahová, akkor nem volna-e immár sürgős érdemeik elismerése mellett felülbírálni tévedéseiket és mulasztásaikat? És újabb kérdés: vannak-e helyettük „a szakma” képviseletéhez náluknál érdemesebbek? Az ötven-hatvanéves nemzedék fölnevelt-e, hagyott-e érvényesülni a maguk vazallus-utódaikon kívül más nézetű, más elképzelésű fiatalabbakat?

Kérdések, melyekre kínos válaszolniuk elsősorban maguknak a színháziaknak. Kínos és veszélyes, hátha a válaszok révén kívül kerülnek „a szakma” érvényes berkein. Kínos válaszolniuk a műbírálóknak is, mert nem biztos, hogy a válaszok ma már egyeznek az általuk időről időre meghirdetett toplistáikkal. A legkínosabb a hivatalnokoknak válaszolniuk bármire is, mert fogalmuk sincs, honnan hová züllött „a szakmának” becézett „szakma”, mert fogalmuk sincs, kevés-e, elég-e, sok-e a pénz, amivel támogatják „a szakmát”, halvány gőzük nincs arról, mi mennyibe kerül, ki mire költ és hogyan, ki mennyit keres és miért annyit, amennyit.
Hülyék lesznek állást foglalni ennek, a most már politikailag is megosztott „szakmának” a meghatározhatatlan érdekében, amikor ebben a káoszban sokkal kezelhetőbb minden résztvevő. „Oldjátok meg, fejtsétek ki javaslataitokat, nekünk egyenlőre annyi a dolgunk, hogy abban a négy évben, amíg mi döntünk, kitüntetgetjük ezzel-azzal a nekünk rokonszenveseket.”

Miközben azt hallom, azt olvasom, hogy „a szakma összefogott”, nem történt semmi. (…) Annak megsejtéséhez, hogy a Fidesz egyetlen hídfőállást nem ad föl, korántsem kell politológusnak lennem. Miért is adna fel, amikor a balliberális főváros tizenöt-húsz éve tartja az övéit!? A budapesti színházvezetők még mindig csak a maguk megmaradásának érdekében alkudoznak hivatali éveiket töltő elvbarátaikkal, és eszük ágában sincs egy vagy többféle átfogó tervet javasolni az egész szerkezet megújítására.
Amikor a megszorítások, állításuk szerint, ellehetetlenítik a társulatuk működését, közülük egy se áll fel azzal, hogy „köszönöm, így ezt tovább nem csinálom”, akkor pedig hihető-e, hogy „a szakmát” valóban ők képviselik forradalmi hevülettel? Amikor négyévente váltakozva egyszer az MSZP-SZDSZ, másszor a Fidesz nyomja be a maga kinyilvánítottan vagy jól sejthetően pártos kádereit a vidéki városok színházainak az élére, amikor ezek a „támogatott” művészek hajlandóak beülni egy másik pályatársuk székébe, csak mert egy-egy akkurátus polgármester határozott ukázt kapott a központból érdekükben, elfogadhatjuk-e, hogy az intézmények élén állók fémjelzik a legderekasabban azt „a szakmát”, amiről Hegedűs D. Géza úgy idézett mestereitől, hogy „a színház erkölcsi intézmény”. Vagy ezt csak azt jelenti, hogy a jó erkölcsöt megjelenítjük ugyan, de saját pályánkon soha nem állunk jót azért?

Az elmúlt tizenöt évben szinte valamennyi budapesti színházban és öt kivételével valamennyi vidékiben volt szerencsém dolgozni. A szalmai hiányosságok pótlását, a körülmények lehetetlenségeinek érvényes áthidalását mindenhol reményteljesnek láttam, de a morális hozzáállás züllésénekmegzabolázását majdnem hogy kilátástalannak. Ez ügyben tart-e már valahára önvizsgálatot az a bizonyos „szakma”?

Szólt itt valaki, hogy a színigazgató ne vegyen fel minden rajta múló ürügy révén nagyságrenddel nagyobb összegeket, mint társulatának legnépszerűbb, legelismertebb színésze? Hogy adott esetben a jelmez, amibe belebújik, többe van, mint féléves jövedelme, hogy a mögötte felépített, fölöslegesen gigantikus díszlet az egész társulat éves fizetésemelése helyett magasodik egy legfeljebb tizenöt előadást bíró bukott produkcióban?

Szólt itt valaki, ha kollégáját egyik napról a másikra parkolópályára utalják vagy érdemtelenül kirúgják, csak mert kényszerűbben lelkesedik gazdájáért? Ha a rendező a próbákon felkészületlen, ha rendre részeg vagy tűrhetetlenül arrogáns és durva? Ha az igazgató annak adja a nézőtéri és a társalgóbéli büfé bérleti jogát, aki neki visszacsurgat a haszonból?
Szólt itt valaki, hogy a színházigazgatók mandátumában a legcsekélyebb kockázat sincs beépítve, hogy amíg ő dönt, megbecsteleníthet pályákat, szétdúlhat családokat, sértegethet, méltatlanul viselkedhet nyilvánosan, hazudhat, lophat, mert kinevezője inkább másfelé néz, nehogy botrány legyen?(…)

Nem szólt itt senki semmiért, de azért „a szakma összefogott”, és ez a fontos. (…)

[ Kadelka László ] 2018-07-04 00:50:00
Cikk nyomtat?a Cikk elk?d?e e-mailbe Hozz?z?? a cikkhez
 
Előadóművézet Sajtóanyagok
Irodalom Könyvsarok
Képzőművészet Kiadváyok
Filmművészet Fesztiválok
Tásadalom Ráday utca
Programajáló Pécs 2010
Pályázatok Enciklopédia
Wisinger István – Pulitzer
Dokumentumregény
Az Athenaeum kiadó nem vállalt jelentős kockázatot Wisinger István új könyvével, különösen A Nobel-díjas kém, és Egy elme az örökkévalóságnak – megérdemelt - óriási sikere után. Pulitzer József történetét a MÚOSZ egykori elnökének kellett megírni. [ tov?b ]
Marton Mária - Ki hitte volna
Itt a Mikulás-, karácsony ünnepe. Marton Mária mesekönyvét kedvezményes áron megrendelheti a Katica-Könyv-Mühelynél. [ tov?b ]
Szabó András - Torzulás
Szabó András első könyves író izgalmas, merész regénye a hetekben jelent meg a Katica-Könyv-Műhely gondozásában. [ tov?b ]
Élő online könyvbemutató
Élő online könyvbemutatókat tartunk a legújabb könyveinkről a Kossuth Kiadói Csoport Facebook oldalán. június 10-én, szerdán 17.00 órakor kezdődik, Tornóczky Anita IZÉ SZERINT A VILÁG című könyvét mutatjuk be. [ tov?b ]
Vetró-Rózner-Bereményi: Magyar Copperfield
Magvető Kiadó
Nemcsak, mint az események egy részének jó ismerője mondom, hanem a szerzőtől megszokott - sok más írásában, filmjében - megismertek után is érdekfeszítő olvasmány a nem is oly távoli múltunkból. [ tov?b ]
Az örök látogató Konrád György
Gene Sharp - Diktatúrából demokráciába
Rojkó Annamária - Prém Margit missziója
AJÁNDÉK EZ A NAP
Jávorszky Béla Szilárd – Sebők János a MAGYAROCK története 2
Kozák Péter - Földiekkel játszók
Nemes Anna - Előled
Sztárparádé a Krizshow After-Partyn
Hofi naplója
Lévai Katalin: Bábel – Budapest
Eperjesi Ildikó – Olekszandr Kacsura: Sorskönyv a frontról
Merő Béla - Egy színházalapítás viszontagságai
Deák Kázmér grafikai kiállítása &
26. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál
Ézsiás Erzsébet - Vadsóska
[ A rovat ?szes cikke ]
ISMERI?
[ Ki kicsoda játék ]
275 portré
cikkek
galéria
Keresés
Terasz 2002-2006
Terasz 2001-2002
 
 
 
 
Film
Adatbázisok - Amatőr - Digitális film - Filmek időrendi sorrendben - Filmek kategóriák szerint - Filmfesztiválok és díjak - Filmkészítés, filmforgalmazás - Független film - Klasszikus filmek, filmklasszikusok - Média - Mozik, moziműsor - Multimédia - Oktatás, filmtörténet - Online vásárlás - Rendezők - Szervezetek - Színészek, színésznők - Toplisták, filmelőzetesek - TV-csatornák, videotékák

Fotózás
A nap fotója - Analóg fényképezőgépek - Boltok, használtcikkek, szolgáltatások - Digitális Fényképezőgépek - Elmélet - Hírek - Múzeumok, kiállítások - Nyomtatók - Online galériák, portfoliók - Pályázatok - Szkenner - Tartozékok - Témák, zsánerek - Weblapok, magazinok

  Irodalom
A századforduló irodalma - Antik irodalom - Antikváriumok - Barokk - Bevezető - Érettségi tételek gyűjteménye - Felvilágosodás - Gyermek- és ifjúsági irodalom - Irodalmi újságok és folyóiratok - Irodalmidi díjak, egyesületek, szervezetek - Irodalomtörténet és irodalomtudomány - Klasszicizmus - Kortárs magyar irodalom - Kortárs világirodalom - Könyvesboltok - Könyvkiadók - Könyvtárak - Középkor - Nemzetek irodalma - Realizmus - Reneszánsz - Romantika - Szimbolizmus - Szórakoztató irodalom - Tematikus gyűjtemények - XX. századi magyar irodalom - XX. századi világirodalom

Művészet, építészet
Alkotások - Alkotók - Dokumentumok - Gyűjtemények - Információk - Kiadványok - Korok, stílusok - Technikák - Üzlet

  Színház
Budapesti színházak - Határon túli magyar színházak - Mozgás- és Táncszínházak - Színészek weboldalai - Színházi oldalak - Vidéki színházak

Tánc
Elmélet, szakirodalom - Előadások, táborok, fesztiválok - Koreográfusok, vezetők - Külföldi táncos oldalak - Magyar táncoldalak - Tánc csoportok, együttesek, társulatok - Tánc fajták - Táncházak - Tánckellékek, jelmezkölcsönzés, tervezők - Táncművészeti folyóiratok - Táncoktatás - Táncos filmek - Táncos képviseletek - Táncosok, tánctanárok - Táncpartner kereső - Táncversenyek, ranglisták

Zene
Dalszövegek - Filmzene - Komolyzene - Koncertek - Könnyűzene - Lemezforgalmazás - Mp3 - Népzene - Slágerlisták - Zenei média

 
 
  © 2006 - Terasz Kiadó Kft. [ Impresszum ] [ Médiaajánlat ]