Írók a teraszon [ irok.terasz.hu ] Sakkportál [ sakk.terasz.hu ] Kertészeti portál [ www.kertpont.hu ] Gokart Magazin [ www.gokartmagazin.hu ]

Gombóc a torokban
[ MU Színház ]
fotó Peti Péter
 
Dátum: 2021. január 21. csütörtök    Mai névnap(ok): Ágnes a - a - a
A poétika kudarca, a kudarc poétikája
Bertók László Most című verséről
A nyolcvanas-kilencvenes évek fordulóján írt, egyénített formanyelvet beszélő szonettjei Bertók László teljes költészetét új megvilágításba helyezték. Olyannyira, hogy a kritika azóta is az értelmező megértés kiváltságosan erős igényével fordul a költő kötetről kötetre megújulni képes művészete felé. Eközben aránylag kevés szó esik a korai versekről.

„Az öröm által a világ szépsége a lelkünkbe hatol, a fájdalommal a testünkbe.”

Simone Weil

„A szeretetet semmivel sem lehet magyarázni. A személy, a konkrét, megismételhetetlen emberi egyed iránti szeretet mindig titokzatosan valami több, mint az adott ember értékei. Ezért mindig valamiféle kegyelem.”

Józef Tischner

A nyolcvanas-kilencvenes évek fordulóján írt, egyénített formanyelvet beszélő szonettjei Bertók László teljes költészetét új megvilágításba helyezték. Olyannyira, hogy a kritika azóta is az értelmező megértés kiváltságosan erős igényével fordul a költő kötetről kötetre megújulni képes művészete felé. Eközben aránylag kevés szó esik a korai versekről. Azokról, amelyek a képalkotás népies szürrealizmusa és a formafegyelem tárgyiasító szándékai között kerestek érvényes poétikai utakat. Kerestek – s találtak is. Erre jó példa lehet Bertók első önálló kötetének (Fák felvonulása; 1972) egyik fontos, az 1985-ös válogatáskötetbe (Hóból a lábnyom) is bekerült szövege. A költő legfrissebb alkotásai kapcsán megfogalmazott olvasástapasztalatot, amely szerint „mélyen szorongásos, a belső bizonytalanságból, vívódásból, töprengésből fakadó, versteremtő energiáját jórészt e forrásból nyerő költészet a Bertók Lászlóé” (Ágoston Zoltán), e régebbi darab is igazolja, mégpedig a nyelvi-poétikai megalkotottság igen magas fokán igazolja.

MOST

Most kellene a szeretet,
most, hogy húga kiszenvedett,
ebben a kozmikus huzatban
az ókeresztény mozgalmi dallam,
egy kő, ahol egymásnak háttal,
park, szabadságos katonákkal,
egy melegítő kiskutya-orrlyuk,
most kellene egy bekötőút,
egy holdkomp, értekezlet, valami,
nem tudok hasonlítani.

Bertók László
 

Gyászlíra, amely nem a panasz nyelvén szólal meg: olvasatunkban innen nyeri megrendítő erejét a vers. S onnan: a válság tapasztalatához (a szenvedés, a halál, a veszteség traumájához) egy hasonlóan elemi határtapasztalatot rendel: a nyelv, a beszéd, a költészet korlátosságának élményét. Ennyiben önfelszámoló versbeszéd a Most-é: saját kudarcáról, a gyászról való autentikus beszéd keresésének eredménytelenségéről ad számot. Ám ez bizonyosan kevés volna a művészi hatás teljességéhez. Amely itt legalább két összetevőn múlik: a forma artisztikusan kidolgozott zártságán és a katalogizáló beszéd látszólagos szenvtelenségén.

A címet egyetlen szó, a verset egyetlen mondat alkotja. A tíz sort páros rímek (többségükben egyszerű asszonáncok) fűzik egybe; a jambusok ugyancsak a keresetlenség és közvetlenség benyomását kelthetik. (Két helyütt, a 4. és 7. sorban vált csak trochaikusra a versbeszéd; előbbinek tárgya sajátos módon éppen a ritmus képzetével rokon „dallam”; utóbbiban pedig a „melegítő kiskutya-orrlyuk” bensőségessége s játékossága olvasható rá a sorban megbúvó daktilusokra.) Talán nem mellékesen: a Nagy László-féle Ki viszi át a Szerelmet (1957) versformája és hangütése ez. Csak míg ott a saját lét veszendő volta („Létem ha végleg lemerűlt”) tördeli kérdésekre a 14 sornyi szövegtömböt (s nyit egyszersmind mítoszi távlatot beszéd és beszélő előtt), Bertóknál a kétszeres távolítás (valaki másnak a húgáról van szó – nyelvtanilag még akkor is, ha önmagáról beszél az elidegenítő egyes szám harmadik személyben a vers alanya) fokozza föl a felsorolás retorikájában kiteljesedő feltételes beszéd esztétikai erejét.

A felsorolás eszköze egyrészt a keresés bizonytalanságát érzékíti (a vágy és a feltételesség egyidejűségét kifejező „kellene” ismétlődő jelenlétével s az állítmányról lemondó kihagyás [„egy kő, ahol egymásnak háttal”] retorikai fogásával is nyomatékosítva). Másrészt azonban – archaikus szövegszervező eljárásról lévén szó – mágikus-rituális hatással ruházza föl a verset. Figyelmet érdemel ebből a szempontból, hogy a címmé emelt időhatározó a szövegben pontosan háromszor fordul elő. S ide vonatkozó észrevételünk lehet az is, hogy az elősorolt elemek idő és tér korlátain túlról érkeznek a szöveg terébe: régi („ókeresztény”) és új („holdkomp”), távoli („kozmikus”) és közeli („kiskutya-orrlyuk”) perspektíváit nyitva egymásba.

Bertók László a pécsi Király utcában 2007. június 15-én
 

A kompozíció feszességét, a hímrímek (1–2. és 9–10. sor) alkotta verstani keret mellett, elsősorban a mondattani szerkezet szigora szavatolja. Az időhatározói alárendelést („hogy húga kiszenvedett”) két, egymással kapcsolatos viszonyban álló főmondat („Most kellene a szeretet…”, „most kellene egy bekötőút…”) fogja közre. Oly módon, hogy a rövidségével külön nyomatékot kapó mellékmondat az első főmondatbeli felsorolásba ékelődik: rögtön az első elem, a hívórímként kiemelt „szeretet” után olvasható. E szintaktikai megoldás azt vonja maga után, hogy az ekképp elhatárolt „szeretet” nemcsak a sorozat első tagjaként értelmezhető, de fölfogható úgy is: minden további tényező (az „ókeresztény mozgalmi dallam”-tól a „valami”-ig) ezt bontja ki, ennek (mint átfogó eszménynek, világmagyarázó elvnek, lételméleti alapnak) a részletezését szolgálja, ezt igyekszik körülírni, ezt próbálná érteni s értelmezni.

Ugyancsak egysoros volta irányít figyelmet a verset záró, negyedik tagmondatra. A „nem tudok hasonlítani” kitétel váratlan alanyisága a vers (az irodalmi nyelv mint kitüntetett képes beszéd) elégtelen voltára reflektál. (Ennek megfelelően, bár feszültségteremtő hatása nem kis részben a kötőszó elhagyásából származik, értelemszerűen ellentétes mellérendeléssel kapcsolódik a korábbiakhoz. Legalábbis kevéssé tetszik érvényes megközelítésnek, ha magyarázó mellérendelésként olvassuk.) „Nem tudok hasonlítani”, azaz ’nem vagyok képes túllépni a katalóguspoétika egyszerűségén, nem tudok szóképekkel díszített beszédet megszólaltatni, illetve nincs képességem a világ tényei közti összefüggések meglátására (vö. hasonlítás!)’. A tehetetlenség és tanácstalanság végső rögzítése azonban olyan műalkotás zárlataként vesz búcsút a nyelvre átfordíthatatlan tapasztalattól, amely saját kudarcát a nyelvi-poétikai szervezettség különleges színvonalán vallja meg. S amely a vereséget szenvedett vers példáján keresztül közös esendőségünkre eszméltet rá – az olvasók körét az esendők közösségévé emelve föl.

Bertók László a pécsi Király utcában 2007. június 15-én
 

( Fot? Balogh Robert )
[ Halmai Tamás ] 2007-12-06 09:06:00
Cikk nyomtat?a Cikk elk?d?e e-mailbe Hozz?z?? a cikkhez
 
Előadóművézet Sajtóanyagok
Irodalom Könyvsarok
Képzőművészet Kiadváyok
Filmművészet Fesztiválok
Tásadalom Ráday utca
Programajáló Pécs 2010
Pályázatok Enciklopédia
Hírek Interjú
Háztáji Blogok
Helyszíni Pályázat
Szemle
Melyben Balassi módján fohászkodik
A legkedvesebb...
Költészetnap közeledtével kilenc költőt kértünk fel, írjon a legkedvesebb verséről. "Bevallom, túl későn ismertem meg Orbán Ottó világát. Nevét már gyerekkorom óta őriztem magamban, hiszen olvastam gyermekverseit különböző ifjúsági antológiákban, de akkor még fogalmam se volt, hogy az a költő „komoly” verseket is ír." [ tovább ]
Megjelent az Echo
Megjelent a Pécsett készülő Echo kulturális és művészeti lap IX. évfolyamának első száma, amely pécsi kiállítások és színházi előadások kritikáin túl többek között összeállítást közöl a Pécsi Nemzeti Színház és a Pécsi Balett helyzetéről és az európai kulturális színvonalhoz viszonyított teljesítményükről; valamint ismerteti az Európa Kulturális Fővárosa 2010 program nemrég létrehozott irányítási struktúráját. [ tovább ]
Tövishírek 2. - Hill Ferenc: Pénzt akarok! (Fallosz monológok)
Vagina fallosz nélkül mondd, mit ér? Nem is árválkodhatott sokáig magában egy bizonyos Eve Ensler kompilálta A Vagina Monológok a könyvpiacon (amely a Thália színház hasoncímű előadásával együtt gerjesztik egymás sikerét), mert egy bizonyos Hill Ferenc is megszimatolta a páratlan lehetőséget a nemi szervek megszólaltatásában, és előrukkolt a Fallosz monológokkal... [ tovább ]
Koldus operett se
Tamási Áron 120
Amikor olvasólámpák fénye világítja be a Földet
Benkő Géza - Az Öreg (6)
Benkő Géza - Az Öreg (5)
Benkő Géza - Az Öreg (4)
Benkő Géza - Az Öreg (3)
Benkő Géza - Az Öreg (2)
Benkő Géza - Az Öreg (1)
Hazai Attila Irodalmi Díj 2017
Parti Nagy Lajos - Az étkezés ártalmasságáról
Örkény István 105
Nádasdy Ádám az Artisjus Irodalmi Nagydíjasa
Végel László-est
Janikovszky Éva könyvesbolt nyílik
[ A rovat ?szes cikke ]
ISMERI?
[ Ki kicsoda játék ]
275 portré
cikkek
galéria
Keresés
Terasz 2002-2006
Terasz 2001-2002
 
 
 
 
Film
Adatbázisok - Amatőr - Digitális film - Filmek időrendi sorrendben - Filmek kategóriák szerint - Filmfesztiválok és díjak - Filmkészítés, filmforgalmazás - Független film - Klasszikus filmek, filmklasszikusok - Média - Mozik, moziműsor - Multimédia - Oktatás, filmtörténet - Online vásárlás - Rendezők - Szervezetek - Színészek, színésznők - Toplisták, filmelőzetesek - TV-csatornák, videotékák

Fotózás
A nap fotója - Analóg fényképezőgépek - Boltok, használtcikkek, szolgáltatások - Digitális Fényképezőgépek - Elmélet - Hírek - Múzeumok, kiállítások - Nyomtatók - Online galériák, portfoliók - Pályázatok - Szkenner - Tartozékok - Témák, zsánerek - Weblapok, magazinok

  Irodalom
A századforduló irodalma - Antik irodalom - Antikváriumok - Barokk - Bevezető - Érettségi tételek gyűjteménye - Felvilágosodás - Gyermek- és ifjúsági irodalom - Irodalmi újságok és folyóiratok - Irodalmidi díjak, egyesületek, szervezetek - Irodalomtörténet és irodalomtudomány - Klasszicizmus - Kortárs magyar irodalom - Kortárs világirodalom - Könyvesboltok - Könyvkiadók - Könyvtárak - Középkor - Nemzetek irodalma - Realizmus - Reneszánsz - Romantika - Szimbolizmus - Szórakoztató irodalom - Tematikus gyűjtemények - XX. századi magyar irodalom - XX. századi világirodalom

Művészet, építészet
Alkotások - Alkotók - Dokumentumok - Gyűjtemények - Információk - Kiadványok - Korok, stílusok - Technikák - Üzlet

  Színház
Budapesti színházak - Határon túli magyar színházak - Mozgás- és Táncszínházak - Színészek weboldalai - Színházi oldalak - Vidéki színházak

Tánc
Elmélet, szakirodalom - Előadások, táborok, fesztiválok - Koreográfusok, vezetők - Külföldi táncos oldalak - Magyar táncoldalak - Tánc csoportok, együttesek, társulatok - Tánc fajták - Táncházak - Tánckellékek, jelmezkölcsönzés, tervezők - Táncművészeti folyóiratok - Táncoktatás - Táncos filmek - Táncos képviseletek - Táncosok, tánctanárok - Táncpartner kereső - Táncversenyek, ranglisták

Zene
Dalszövegek - Filmzene - Komolyzene - Koncertek - Könnyűzene - Lemezforgalmazás - Mp3 - Népzene - Slágerlisták - Zenei média

 
 
  © 2006 - Terasz Kiadó Kft. [ Impresszum ] [ Médiaajánlat ]