Írók a teraszon [ irok.terasz.hu ] Sakkportál [ sakk.terasz.hu ] Kertészeti portál [ www.kertpont.hu ] Gokart Magazin [ www.gokartmagazin.hu ]

Ábel
[ Magyar Színház ]
fotó Bálint F Gyula
 
Dátum: 2021. január 25. hétfő    Mai névnap(ok): Pál a - a - a
Paládi Zsolt: Kiskapitalista kalauz
Paládi Zsolt új könyvét 2005 november 15-én 17 órakor Sebeők János mutatja be a Fókusz Könyváruházban.


   A szerzőről:
   Paládi Zsolt 1968. szeptember 11-én született Budapesten. 1997 óta levéltárosként dolgozik. Ugyanebben az évben telepedett le a VII. kerületi Csikágóban, azóta is ott él.
   
   A könyvről:
   A Kiskapitalista kalauz és szótár, amelyet egy kortárs úgy jellemzett: „a termelési regény és a Por találkozása a boncasztalon,” alighanem az egyik legfontosabb könyv, ami eddig a rendszerváltásról megjelent. Nélkülözhetetlen segédeszköz azok számára, akik az újkapitalizmus nyílt tengerén kívánnak kiigazodni, de azok is haszonnal forgathatják, akik Kádár apró dögeivel, a késő káderkori pörölycápákkal szeretnének szembenézni. Paládit elsősorban a nagyragadozók érdeklik, ezért is határozta meg imigyen saját regényét: Magyarország legpimaszabb történetei – történetünk legpimaszabb Magyarországáról. A rombolóként közlekedő és „pimaszul” falánk fehér cápák mellett nagy figyelmet szentel az árral sodródó, és ugyancsak veszélyt jelentő roncsoknak is. Fel-felbukkannak itt maffiózók és korrupt rendőrök, anarchisták és szektások, drogdílerek és narkósok, hajléktalanok és újgazdagok, szendék és szexipari munkások. Mégis azt mondhatjuk, derűs ez a könyv, és nemcsak a kifogyhatatlan poénkészlet miatt, nemcsak a cápavilág felszabadult és bátor kifigurázása miatt, hanem azért is, mert Pintár Róbert „Gettólakó” szenvedéstörténetét „kis női csukák” teszik elviselhetővé. E megejtő jelenségek néha (szexuális) forradalmárként, néha alternaivaként, néha szexmunkásként szépítik meg antihősünk reménytelen küzdelmét egy tökéletesen tisztességtelen és immorális közegben.
    A fiatal író virtuóz nyelvével, és a szabad képzettársítások valóságos eseményekkel való összekapcsolásával új műfajt teremtett: a „realittas posztmodernt.” Ezzel igazolja, hogy sajátos írói eszközöket használva is lehet történetet mesélni, olvasmányosan írni és szórakoztatni. Szórakoztatni, mesélni, ismereteket gazdagítani, világot feltárni: Paládi nem fél visszatérni ezekhez a klasszikus igricértékekhez.
   

    Érdemes vele a sűrűjébe úszni.
   
   ***********
   
   Szakmai önéletrajz
   Paládi Zsolt vagyok, 1968-ban születtem Budapesten. Négy éve vagyok VII. kerületi lakos. A Magyar Országos Levéltárban dolgozom 1997 óta.
   A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola magyar-történelem szakán végeztem 1993-ban. Az ELTE Bölcsészettudományi Karán 1998-ban szereztem magyar szakos egyetemi diplomát. 1993-tól 1997-ig tanítottam egy dunaújvárosi középiskolában.
   1998 óta publikálok különféle irodalmi folyóiratokban. Már 2000 tavaszán készen állt az a mintegy 10-12 novellából álló kötet, melynek anyagát 1997 óta gyűjtöttem össze, miután búcsút mondtam a tanári pályának. 2001 tavaszán a kulturális minisztérium Nemzeti Kulturális Alapprogramjának keretében anyagi támogatásban részesült a kiadás előtt álló könyv. A pályázatot a Hungarovox Kiadóval közösen nyújtottam be, így a kiadó bábáskodásával 2001 októberében megjelenhetett a Szakszerű felszabadítás.
   A kötet hátlapján a kiadó így jellemezte írásaimat: „Novellái besorolhatatlanok, néhol a cyber-punk újrealizmus kitaposatlan ösvényein halad, másutt együtt vergődik csapdába esett hőseivel a zűrrealista Magyarországon.” Haklik Norbert előszavában a következőket írja: „A könnyed beszéd álcája alatt lépten-nyomon igen fontos és kemény állítások bújnak meg, globalizációról, fogyasztói létről, terjedő kommercializálódásról, egyebekről.”
   Filozófiai és társadalmi problémák egyaránt foglalkoztatnak ebben a kötetben, ám fontosak számomra a nyelvi játék elemei is. Ilyen például a műfajok keverése, vagy a bekezdéseken keresztül használt pátosz iróniával való utólagos érvénytelenítése.
   A kötet októberben jelent meg, és számos folyóiratban keltett visszhangot (Ezredvég, Polisz, Életünk, Új Holnap, Hitel stb.). Egy méltató cikk látott napvilágot az Állás- és ingatlankereső című újságban, valamint közölték a Düh című novellát, „a munka világának hiteles ábrázolása miatt”.
   2001 augusztusától tagja vagyok a József Attila Körnek. Hazai Attila és Kéri Piroska voltak az ajánlóim. Rendszeres felolvasásokon veszek részt minden hónap utolsó péntekén az Ars Publica Társaság estjein az Úlipótvárosi Klubgalériában.
   Első kötetemet egy pályakezdés nyitányaként értékelem, ám tudom, a folytatásban még inkább bizonyítanom kell az olvasóközönségnek és a szakmának, hogy érdemes vagyok a figyelemre. E munka terméke a második könyv, melyet egy év alatt be kívánok fejezni. A címe: Kiskapitalista kalauz.
   
   Kiskapitalista kalauz
   
   Szinopszis
   

   A munka, - amelyet a következő sorokban kívánok ismertetni - egy „cselekményes részből” és egy 104 szócikkből (48+56!) álló esszéregény. A hagyományos formájú első részből zárójeles utalások mutatnak a szótár elemeire. A számok maguk is jelzik, milyen politikai paradigmák mentén bírálom „szeretett rendszerünket”. A könyv címe Kiskapitalista kalauz. Ez a kötet a rendszerváltás útvesztőiben kívánja kalauzolni az olvasót, „hogy értse a dörgést”. Szándékaim szerint a rendszerváltás tipikus jelenségei és alakjai szerepelnek majd a kötetben. Megszólal majd a drogdíler, a narkós, a játékszenvedély rabja, a hajléktalan, a vállalkozófeleség, a szexmunkás, a gettólakó és mindazok, akiket csak elő tudok teremteni e jelenkori panoptikumból. A problémák szintjén nem a gazdasági jelenségek, hanem inkább a mögötte álló emberi sorsok és tragédiák érdekelnek. Némelykor a vallomásos formát választom, máshol pedig egyes szám harmadik személyben írok. Nem a válság leírása, hanem a hatása izgalmas számomra. Ezért nem lesznek a regényben leleplező publicisztikák, tényfeltáró írások, hanem inkább groteszk vonásokat rejtő kis történetek váltogatják egymást.
    A kötetre jellemző lesz a nyelvi játék, a magyar próza újabb posztmodern forradalmát is alkalmazni kívánom úgy, hogy az ne menjen a közérthetőség rovására. A pesti, sőt hetedik kerületi szleng alkalmazása mellett rendkívül fontosak a „kiszólások”, amelyek néhány, vagy akár egyetlen mondattal jellemeznek egy-egy szereplőt. Másutt szabad képzettársítások sora ébreszti rá az olvasót a jelenségek lényegi vonásaira.
    A cselekményes részben egy rendszerváltás utáni szenvedéstörténetet kívánok felvillantani a gettóba szorult humán értelmiségi szemüvegén keresztül. Pintár Róbert – bece- és gúnynevén Píár – a nyolcvanas évek válságkorszakában nevelődik fel, a későkádárizmus teszi alkalmatlanná a sikeres váltásra. „Az uralkodó osztály” fiaként születik, ám ezt a későbbiekben nemigen érzékeli. A középiskolában „pitiben” ismerkedik meg a diktatúra szellemével, finomabb lelkialkata miatt vetik ki maguk közül diáktársai, akik naponta zaklatják. (E részben a kádári „modellre” is ráismerhetünk.) A munkásságról terjesztett kép hazugságaival nyári munkái során szembesül. Első szerelmére a rendszerváltás után egy szexbárban bukkan rá, és így „utolsó illúziói is elszállnak.” Az ördögi körből úgy tud csak kitörni, hogy erőszakot alkalmaz a hangadóval, egy kétméteres dzsudóbajnokkal szemben. A rövidebbet húzza, mégis erkölcsileg tisztán kerül ki a „viadalból.” (Az osztályharc éleződik című fejezet)
   Érettségi után sikertelenül felvételizik a „Ho Si Minhről elnevezett főiskolára,” majd képesítés nélküli napközis tanárként helyezkedik el. A szünetekben pálinkázó nevelők világa és a szaporodó konfliktusok nem sokáig bírják maradásra. Egy könyvesboltban köt ki ezután, ahol végre magára talál a könyvek között. Szerelmi téren tett erőfeszítéseit is siker koronázza, igaz, ha esztétikai érzékét tökéletesen ki akarja elégíteni, mélyen a zsebébe kell nyúlnia. (Bögyös alap, dögös felépítmény című fejezet)
   Bejut a főiskolára, ahol „nem tanul semmi hasznosat,” régi arcok tanítják régi sémák szerint. De azért kipróbál mindent, a kábítószerekkel és az anarchizmussal is kapcsolatba kerül, miközben a női archetípusokat tanulmányozza nagy lelkesedéssel és a modern pszichológia eszközeivel. Élete legnagyobb élményéhez, egy rövid, de annál katartikusabb kapcsolathoz az alternatív színház segíti hozzá. Könnyű kalandokkal vigasztalódik, és kiábrándultan készülődik a „Nagybetűsre.” (Minden vagyunk és semmik leszünk)
   Végül kikerül az „Való világba,” ám képtelen megbirkózni a pedagógus méltatlan helyzetével és a múltból ittragadt árnyakkal. Fellázad és változtatni akar, de csak számára lealacsonyító állásokat talál. Dolgozik telefonos diszpécserként, biztosítási ügynökként, biciklis futárként, és egy ideig a munkanélküliek keserű kenyerét kénytelen enni. Mindenütt megalázzák,és sehol sem találja a helyét. Hiába akar megkapaszkodni, hiányzik belőle az ehhez szükséges agresszió és tűrőképesség. Egyre lejjebb csúszik, víziói vannak, egy ízben maga Kádár János „látogatja meg.” Ezerszer is becsapják, éppen csak fennmarad az egyre durvuló fordulatok hatására, mígnem egy ideggyógyintézetben köt ki, ahol megérdemelt pihenését töltheti. Kiszabadulása után veti papírra a szótárt, melyből kirajzolódik későbbi története is, valamint az 1998 és 2002 közötti periódus. (Az eredeti tőkefelhalmozás időszaka)
   Az elmúlt tizennégy év „csalatásai és fenéi” mellett szűkebb pátriám, a hetedik kerület lakói is némi szerepet kapnak. Ezt a környezetet az ismeretek birtokában sok humorral és megértéssel ábrázolom. (Miként a főhős csetlését-botlását.) Véleményem szerint így is meg lehet szólalni a magunk mögött hagyott nehéz (rendszerváltó) korról, úgy hogy a szerző ettől még igazmondó maradjon.
   Remélem, Önök is pártolják ennek az új magyar regénynek a megjelenését.
   
   
   

   7 érv a Kiskapitalista kalauz mellett
   (piaci szempontból)
   
   A világirodalmi allúzió
   A Gabo Kiadó által megjelentetett Galaxis útikalauzra rímelő cím, amely az olvasók számára ismerősen cseng, és az ehhez hasonló tematikai hasonlóság, a groteszk, illetve abszurd humor megjelenése
   A olvasóközönség megtalálása
   Kinek szól az üzenet? A rendszerváltással elégedetlen és csalódott emberek görbe tükörben láthatják, amitől szenvednek
   Poénregiszter
   Anekdoták, kiszólások, az irónia és az abszurd eszközeivel ábrázolt alakok, szórakoztató irodalom (popular art)
   Magyar irodalmi allúzió
   - „A termelési regény és a Por találkozása a boncasztalon” (sznoboknak is!)
   A globalizmus kritikája
   Hiánypótló szépirodalmi mű azoknak, akik „mások”
   Logo megtervezése, zenei anyag elkészítése
   Minden valamire való mozgalomnak kell egy logó (a jelvényen egy stilizált ütvefúró), a Budapest Jazz Band pedig elkészítheti a zenei anyagot
   
   Köszönöm, hogy meghallgattak.
   Paládi Zsolt
   
       

2005-11-09 21:18:00
Cikk nyomtat?a Cikk elk?d?e e-mailbe Hozz?z?? a cikkhez
 
Előadóművézet Sajtóanyagok
Irodalom Könyvsarok
Képzőművészet Kiadváyok
Filmművészet Fesztiválok
Tásadalom Ráday utca
Programajáló Pécs 2010
Pályázatok Enciklopédia
Szakonyi Károlynak
Mindenek előtt: nem szép félrevezetni a világot! A Németh Lajos lehet, hogy nyolcvankilenc éves, de a Szakonyi Karcsiról senki nem hiszi el, hiába csináltatott magának jó pár éve ilyen szép ősz maszkot. (Kadelka Lászlótól)
[ Archívum ]
[ Keresés ]
Covid mentes Ünnepeket Kívánunk!

Wisinger István – Pulitzer

Marton Mária - Ki hitte volna

Szabó András - Torzulás

Hazám-díj 2020

Születésnapi levél - Szakonyi Károlynak

Kétszázharminc éves a magyar nyelvű színjátszás

Ősbemutató Székesfehérváron

A Hazám-díj Kuratóriumának nyilatkozata

Hajós Trianoni Emléktúra

Az ember tragédiája 2.0

A Békéscsabai Napsugár Bábszínház 2020/2021-es évada

„ Távoli üzenet”

Déri Miklós fotóművész kiállítása

Átadták az első Heller Ágnes-díjat

Füst a szemben

A 88. utca fogjai

A revizor

Mégis, kinek az élete

Romlás

Kaukázusi krétakör

A szecsuáni jó ember

Vihar

Dogville

Szép nyári nap

Ördögök

Hű, de messze van Petuski!

Nyári kalandok

Csákányi - Kulka

Idill

ISMERI?
[ Ki kicsoda játék ]
275 portré
cikkek
galéria
Keresés
Terasz 2002-2006
Terasz 2001-2002
 
 
 
 
Film
Adatbázisok - Amatőr - Digitális film - Filmek időrendi sorrendben - Filmek kategóriák szerint - Filmfesztiválok és díjak - Filmkészítés, filmforgalmazás - Független film - Klasszikus filmek, filmklasszikusok - Média - Mozik, moziműsor - Multimédia - Oktatás, filmtörténet - Online vásárlás - Rendezők - Szervezetek - Színészek, színésznők - Toplisták, filmelőzetesek - TV-csatornák, videotékák

Fotózás
A nap fotója - Analóg fényképezőgépek - Boltok, használtcikkek, szolgáltatások - Digitális Fényképezőgépek - Elmélet - Hírek - Múzeumok, kiállítások - Nyomtatók - Online galériák, portfoliók - Pályázatok - Szkenner - Tartozékok - Témák, zsánerek - Weblapok, magazinok

  Irodalom
A századforduló irodalma - Antik irodalom - Antikváriumok - Barokk - Bevezető - Érettségi tételek gyűjteménye - Felvilágosodás - Gyermek- és ifjúsági irodalom - Irodalmi újságok és folyóiratok - Irodalmidi díjak, egyesületek, szervezetek - Irodalomtörténet és irodalomtudomány - Klasszicizmus - Kortárs magyar irodalom - Kortárs világirodalom - Könyvesboltok - Könyvkiadók - Könyvtárak - Középkor - Nemzetek irodalma - Realizmus - Reneszánsz - Romantika - Szimbolizmus - Szórakoztató irodalom - Tematikus gyűjtemények - XX. századi magyar irodalom - XX. századi világirodalom

Művészet, építészet
Alkotások - Alkotók - Dokumentumok - Gyűjtemények - Információk - Kiadványok - Korok, stílusok - Technikák - Üzlet

  Színház
Budapesti színházak - Határon túli magyar színházak - Mozgás- és Táncszínházak - Színészek weboldalai - Színházi oldalak - Vidéki színházak

Tánc
Elmélet, szakirodalom - Előadások, táborok, fesztiválok - Koreográfusok, vezetők - Külföldi táncos oldalak - Magyar táncoldalak - Tánc csoportok, együttesek, társulatok - Tánc fajták - Táncházak - Tánckellékek, jelmezkölcsönzés, tervezők - Táncművészeti folyóiratok - Táncoktatás - Táncos filmek - Táncos képviseletek - Táncosok, tánctanárok - Táncpartner kereső - Táncversenyek, ranglisták

Zene
Dalszövegek - Filmzene - Komolyzene - Koncertek - Könnyűzene - Lemezforgalmazás - Mp3 - Népzene - Slágerlisták - Zenei média

 
 
  © 2006 - Terasz Kiadó Kft. [ Impresszum ] [ Médiaajánlat ]