Írók a teraszon [ irok.terasz.hu ] Sakkportál [ sakk.terasz.hu ] Kertészeti portál [ www.kertpont.hu ] Gokart Magazin [ www.gokartmagazin.hu ]

Antigoné-tükör
[ Kovátsműhely ]
fotó Bálint F Gyula
 
Dátum: 2021. január 23. szombat    Mai névnap(ok): Rajmund, Zelma a - a - a
HOLMI 2004. szeptember
   5. Bánat a szívben
   

   Egyszerre gondolok Zalánra és Tóth Erzsébetre, amikor Kemény István versét... (Fel és alá az erdligeti állomáson).


   
   HOLMI 2004. szeptember
   
   

   
   A Holmi szeptemberi száma súlyosan komor. Diópác-sötét hokedli búzavirágok és pipacsok köze állítva. Szinte fekete. És mogorván elüt. Az irodalom ilyen a Holmi számára. Művészet mint Isten, művészete mint Kikelet, Művészet mint Alkony. Az Élet és a Vég.
   Mindenevőkent prózát választok, ha mód nyílik rá. Nyílik.
   
   1. Ágh István prózája
   

   Ágh lírájáról többnyire az Ágh-próza, két általam ismert kis prózakötete jut eszembe. Szerencsésebb időben felállok a sarokfotelra, s a felső polcról, ahol a Császár-könyvekkel falanxot alkotva várakoznak, hogy eszembe jussanak, hogy felálljak a sarokfotel ülőkéjére, megízleljem, bennefeledkezzek, mint már annyiszor, és arra gondoljak, ettől a kiváló „hagyományos” prózaírótól ugyan miért nem látunk több prózai művet. Talán mert költő. A lírikus pedig - esetenként - olcsónak, degradálónak találja az epikát.
   A Holmi Figyelő rovatában hatalmas Tarján Tamás kritika tavalyi kötetéről, a Semmi sem úgy-ról. Nem láttam. A verseskönyvet. Mert nem vásárolok verseskönyvet csak különleges esetben, ha pl. valaki kér, hogy Erdélybe, Felvidékre, ide-oda legyek olyan kedves. Akkor vagyok olyan kedves. A könyvesboltokban ilyenkor fedezem fel az iszonyatos mennyiségű vers-termést. Kíváncsi volnék a lírakritikusra, aki képes szemmel tartani a magyar költők áttekinthetetlen verstömegét. Persze meglehet, darabra eddig is éppen ennyi, egy strófával se kevesebb, de az olvasó a saját garnitúráját figyeli, ők beszélnek hozzá, közben pedig üzemel az eggyel előtte született versgyártósor, s a mostanára két generációnyi ifjabbak. Tanár legyen a talpán, aki a kortárs magyar lírát vezeti elő tanítványainak.
   
   2. Kornis
   

   Kornis Mihályt azóta figyelem, mostanában egyre növekvő aggodalommal, amióta mellette viríthattam egy Isten tenyerén ülünk című antológiában, talán 1979-ben. Érdekes visszanézni, hogy szinte tegnapelőtt (1979-ben) fiatal írónak számított az ugyanebben a válogatásban megjelenő Nádas Péter, Esterházy, Körmendi Lajos (a Barbaricum igazgatója), a háromperhármas Tar Sándor, na és Kornis, ha nem látom rosszul, az akkor fiatal írók mára mind egy szálig lestrapált, komoly íróemberek, díjakkal agyonhalmozva, megfáradva, belekeseredve a mindennapok harcába (Kornis is, de különösen Tart gyötörte meg a rendszerváltás), csak én üldögélek derűsen várva fecskéket, a gólyákat, az évszakváltásokat, hol a havat, hol a tavaszt. Egyszóval: nem is értem, mit kerestem köztük. Nagyon oda kell figyelnem, ha ki akarom számolni, ugyan hány éves lehettem a Didergő király regény megírása idején (ebből került be egy dagadt részlet). Talán ha nyolc-tíz. Hehe.
   Kornist nem könnyű olvasni. Ezt a anyagot, amelynek egy korábbi változata megjelent az ÉS-ben folytatásos regényként, a korábbiaknál is nehezebb. Tehát javított verzió.
   A javítandó változatok megteszik az írónak azt a szívességet, hogy azt sugallják, édes gazdám, most remekművek leszünk. Világbajnokok. Csak figyelj nagyon. Innen születik az igény, hogy mindent kétszeresen magyarázzon el, hogy hasonlathegyekkel terhelje a világbajnokságra készülő írást, de olyan mértéktelenül, ami fölött nem láttam az elmúlt években. Megesik, hogy az analógia analógiáját is kevésnek tartja, hozzácsapja az analógia analógiájának analógiáját. A részlet első harmada oly elkeserítően szájbarágó, hogy csak második nekirugaszkodásra vagyok képes végigolvasni, amikor eleve eldől, direkt nem érzem magam hülye olvasónak, akit százszor átvisznek a zebrán, százszor elszavalják neki, „balra nézel, jobbra nézel, balra nézel, jobbra nézel!”, hogy elindulhasson a túlpartra.
   Másodszorra - felvértezve - látom, milyen megrendítő Isten keresni, ha van készen. Kéznél. Tehát ha valaki éppen erre a Kornisra vet szemet, döntse el jóelőre, nem sértődik meg Kornis aprólékos képalkotó tobzódásától. Jobban jár.
   
   3. Tractatus az emócióról
   

   Kornist két nyugalmat, csendet, koncentrációkészséget követelő esszé követi. Az első Kapus András Hipotalamikus mondatok címmel. A dolgozat a katarzis és a test kölcsönhatásait elemzi - kiválasztás - a mirigyek, a nedvek, a tisztulás nézetrendszerből. Kapus azt mondja: „Esztétikai nedvtanunk jogosultságát az ókorban felfedezett pszichológiai nedvtan is megerősíti. ... Ezért lehetünk melankolikusak - azaz fekete epések -, flegmatikusak - azaz nyálasak -, kolerikusak- azaz epések -, szangvinikusak - azaz véresek.” Már ennyi elég volna, hogy az ember ne lapozzon tovább, csendben megtalálja a következő mondatot: „A nagy művészet mindig a maga komplexitásában ragadja meg a létet, és ha ez valóban sikerül, testünk a lét komplex élettani reakcióegyüttesével válaszol. A gyönyör tehát nem más, mint az élet komplexitásának megragadása és átélésének képessége, a hessei esemény.”
   

   A másik koncentrációigénylő dolgozat Kocziszky Éva: Kéz és a zsigerek, avagy a testi szenvedés és a bűn a "Jób könyvé”-ben című tanulmánya, amely az emberi szenvedéstörténet egyféle jóbi közelítése, azaz az isteni szándék (az emberrel kapcsolatban) vö. „nevel minket”, és az ember szenvedése, ennek paradoxona.
   
   4. Határ Győző
   

   Határ Győzőt látva folyamatos lelkifurdalásom támad. És nem múlik. Azt mondják (akik értenek hozzá), hogy a huszadik század egyik legfontosabb írója, de azt nem mondják, akik értenek hozzá, honnan közeledjünk, hogy ne erezzük csalódásnak a közeledést, ne forduljunk félútról vissza. Szamárvezető nélkül a Határ Győző-életmű végleg eltűnik a magyar olvasó elől. Nyilván, mert speciális. Életnek, írónak egyaránt. Ha pedig speciális, akkor speciális megközelítési módot kellene választanunk. Itt ez a két rövidke írás, és egyiket se tudom elraktározni, tárolni és csatlakoztatni kiegészítő testvéranyagaihoz, ahol helyük volna, mert nincs helyük. Nincs Határ Győző-fakk a fejben, ami se neki, se nekem (se senkinek) nem hasznos a jövőre nézve.
   
   5. Bánat a szívben
   

   Egyszerre gondolok Zalánra és Tóth Erzsébetre, amikor Kemény István versét... (Fel és alá az érdligeti állomáson). Hasonló hangulat, hasonló felfedezések, hasonló szókészlet, hasonló életérzés, idő a hálóban, idő a láb alatt, egyáltalán a felismerés: az idő véges, még a végtelennek tűnő idő is véges, s amidőn erre a fiatal titán, a körberajongott tehetség rádöbben, hercegnőnek, hercegfiúnak lenni egyetlen szánalmasan rövid életszakasz, ami kicsúszik az ember alól, következik a legnehezebben feldolgozható filozófiai alapvetés: innen merre tovább, hol az innen, és innen MIVÉ?
   szomorkás csönd lesz, mert ugyanazt
   szégyelli megkérdezni a gaz és
   aszív és a román cigarettásdoboz:
   ugyan mivé?

   
   6. Angyalosi és Henry James
   

   Különös Angyalosi közelítese Henry James A szőnyeg mintája című elbeszéléséhez. Mintha nem is magyar viszonyok közt, nem is magyar olvasónak-írónak szánná az esszécskét. Meglehet persze, minthogy soha nem adtam kritikaírásra a fejem, máskent érint a kritika és a novella egymásmellettisége vagy éppen elíziumi távolsága. Éppen az Angyalosi által is sűrűn emlegetett Szegedy-Maszák miatt jutott egy hosszabb James-korszak, és bár nem ereztem olyannyira meghatározónak az írást - bárminemű korlátozással sem - játék- vagy inkább csapdajellege szépen kidomborodott. Való igaz, amit a művek „mintázatáról” mond. Való igaz, hogy „az maga író sem uralja teljesen műve jelentését”. Az már befogadói kérdés, aligha a kritikáé vagy az alkotóé, hogy miképpen hasznosul a nyilvánvalóan létező titokeffekt. Ha az irodalmat nem tartaná az un. titokeffektus egyféle - többnyire változó - izgalmi szint felett, megállna a vallomásosság perspektíváinál, az olvasónak nem volna mit keresnie, minthogy a befogadó közeg éppen saját titkai feloldását óhajtja az irodalomtól, legyen az Homérosz, Fazekas Mihály, Proust, Babits, netán Peer Krisztián.
   Ami nem való igaz, bar talán túlságosan egyszerűsít a közelítés: az író ír, amit akar. A kritikus ír, amit akar. Az olvasó olvas, amit akar. Magyar viszonyok közt lépten nyomon megtörténik, hogy az író és a kritikus öszveszövetkezve átkúrják (bocsánat) a kedves olvasót, hogy ugyan az író ír amit akar, de a kritikus nem ír, amit akar, mert a kiadó fizeti és mert együtt borozgat az íróval, hogy a kedves olvasó ne azt olvasson, amit akar, hanem amit a kritikus ajánl neki.
   
   
   

2004-10-04 22:34:00
Cikk nyomtat?a Cikk elk?d?e e-mailbe Hozz?z?? a cikkhez
 
Előadóművézet Sajtóanyagok
Irodalom Könyvsarok
Képzőművészet Kiadváyok
Filmművészet Fesztiválok
Tásadalom Ráday utca
Programajáló Pécs 2010
Pályázatok Enciklopédia
Szakonyi Károlynak
Mindenek előtt: nem szép félrevezetni a világot! A Németh Lajos lehet, hogy nyolcvankilenc éves, de a Szakonyi Karcsiról senki nem hiszi el, hiába csináltatott magának jó pár éve ilyen szép ősz maszkot. (Kadelka Lászlótól)
[ Archívum ]
[ Keresés ]
Covid mentes Ünnepeket Kívánunk!

Wisinger István – Pulitzer

Marton Mária - Ki hitte volna

Szabó András - Torzulás

Hazám-díj 2020

Születésnapi levél - Szakonyi Károlynak

Kétszázharminc éves a magyar nyelvű színjátszás

Ősbemutató Székesfehérváron

A Hazám-díj Kuratóriumának nyilatkozata

Hajós Trianoni Emléktúra

Az ember tragédiája 2.0

A Békéscsabai Napsugár Bábszínház 2020/2021-es évada

„ Távoli üzenet”

Déri Miklós fotóművész kiállítása

Átadták az első Heller Ágnes-díjat

Füst a szemben

A 88. utca fogjai

A revizor

Mégis, kinek az élete

Romlás

Kaukázusi krétakör

A szecsuáni jó ember

Vihar

Dogville

Szép nyári nap

Ördögök

Hű, de messze van Petuski!

Nyári kalandok

Csákányi - Kulka

Idill

ISMERI?
[ Ki kicsoda játék ]
275 portré
cikkek
galéria
Keresés
Terasz 2002-2006
Terasz 2001-2002
 
 
 
 
Film
Adatbázisok - Amatőr - Digitális film - Filmek időrendi sorrendben - Filmek kategóriák szerint - Filmfesztiválok és díjak - Filmkészítés, filmforgalmazás - Független film - Klasszikus filmek, filmklasszikusok - Média - Mozik, moziműsor - Multimédia - Oktatás, filmtörténet - Online vásárlás - Rendezők - Szervezetek - Színészek, színésznők - Toplisták, filmelőzetesek - TV-csatornák, videotékák

Fotózás
A nap fotója - Analóg fényképezőgépek - Boltok, használtcikkek, szolgáltatások - Digitális Fényképezőgépek - Elmélet - Hírek - Múzeumok, kiállítások - Nyomtatók - Online galériák, portfoliók - Pályázatok - Szkenner - Tartozékok - Témák, zsánerek - Weblapok, magazinok

  Irodalom
A századforduló irodalma - Antik irodalom - Antikváriumok - Barokk - Bevezető - Érettségi tételek gyűjteménye - Felvilágosodás - Gyermek- és ifjúsági irodalom - Irodalmi újságok és folyóiratok - Irodalmidi díjak, egyesületek, szervezetek - Irodalomtörténet és irodalomtudomány - Klasszicizmus - Kortárs magyar irodalom - Kortárs világirodalom - Könyvesboltok - Könyvkiadók - Könyvtárak - Középkor - Nemzetek irodalma - Realizmus - Reneszánsz - Romantika - Szimbolizmus - Szórakoztató irodalom - Tematikus gyűjtemények - XX. századi magyar irodalom - XX. századi világirodalom

Művészet, építészet
Alkotások - Alkotók - Dokumentumok - Gyűjtemények - Információk - Kiadványok - Korok, stílusok - Technikák - Üzlet

  Színház
Budapesti színházak - Határon túli magyar színházak - Mozgás- és Táncszínházak - Színészek weboldalai - Színházi oldalak - Vidéki színházak

Tánc
Elmélet, szakirodalom - Előadások, táborok, fesztiválok - Koreográfusok, vezetők - Külföldi táncos oldalak - Magyar táncoldalak - Tánc csoportok, együttesek, társulatok - Tánc fajták - Táncházak - Tánckellékek, jelmezkölcsönzés, tervezők - Táncművészeti folyóiratok - Táncoktatás - Táncos filmek - Táncos képviseletek - Táncosok, tánctanárok - Táncpartner kereső - Táncversenyek, ranglisták

Zene
Dalszövegek - Filmzene - Komolyzene - Koncertek - Könnyűzene - Lemezforgalmazás - Mp3 - Népzene - Slágerlisták - Zenei média

 
 
  © 2006 - Terasz Kiadó Kft. [ Impresszum ] [ Médiaajánlat ]