Írók a teraszon [ irok.terasz.hu ] Sakkportál [ sakk.terasz.hu ] Kertészeti portál [ www.kertpont.hu ] Gokart Magazin [ www.gokartmagazin.hu ]

Házasságon innen, házasságon túl
[ Magyar Színház ]
fotó Bálint F Gyula
 
Dátum: 2021. január 23. szombat    Mai névnap(ok): Rajmund, Zelma a - a - a
A Magyar Műhely 128-129. száma
Megjelent a Magyar Műhely új száma. A 128–129. szám teljes egészében a performansszal foglalkozik.

   A Magyar Műhely 125., 126. és 127. számának tartalmából

   
   A tartalombol:
   
   
   Nam June Paik: Symphonia Nr. 5
   Altorjay Gabor: Elet, anyag, happening
   Sores Zsolt: Az urbanus pofafilozofus. Rovid bevezeto Heinrich Luber svajci beszedmuvesz performer munkaihoz
   

   

   Heinrich Luber: Performaszvazlatok
   

   
   Erika Fischer-Lichte: Hataratlepes es cserekereskedelem. Utban egy performativ kultura fele
   Kricsfalusi Beatrix: A hus helyzete. Vazlat a szinhaz medialitasarol
   

   
   Mullner Andras: Az elso happening. A magyarorszagi neoavantgard akcionizmus vazlatos tortenete
   

   
   Szekely Akos – Abajkovics Peter: Field Study Emanation
   
   Sylvie Ferre: A performansz: a kozerdek megallapitasa
   

   
   Juhasz R. Jozsef: Delkelet-Azsia performanszmuveszete. Politika – vallas – performansz
   Juhasz R. Jozsef: Underground biciklizes
   
   Szombathy Balint: Utos performanszok a Tavol-Keletrol. Japan–Azsia Performansztalalkozo
   Hock Bea: Az elso mohikan. Performerek az V. Kis Magyar Performansz es Nehez Zenei Fesztivalon
   Bujdoso Alpar: A becsi akcionizmusrol es Hermann Nitsch 115. akciojarol
   Bodor Bela: Nyom-ulo jelek. Abajkovics Peter: QU'
   Kekesi Zoltan: Egyesites vagy szetbontas? Meszaros Otto: Poemateria
   Matok Szilvia: Performansz-elmelet(ek) “frissiben” – avagy kis bemutato egy muveszeti ag kezdeteirol. A performance-muveszet
   
   ***
   
   A Magyar Műhely 128–129. száma tematikus összeállítás. Mind a tanulmányok, mind a kritikák és a primer művek a performansszal foglalkoznak. A lapot a világhírű koreai származású videóművész, Nam June PAIK (USA) Symphonia Nr. 5 című műve nyitja. A mű érdekessége, hogy azt 1966-ban fordította le magyarra az ismert underground művész ALTORJAY Gábor (Németország), s ez fakszimilében közölt fordítás a hatvanas évek végén egyes magyar művészek között szamizdatként terjedt. Paik művének magyar változatát az 1967-ben Magyarországról elüldözött, jelenleg Hamburgban élő Altorjay Gábor 1966-ból származó kéziratának szintén fakszimile publikációja, az Élet, anyag, happening című kiáltvány követi.
   
    Szerkesztőnk SŐRÉS Zsolt (Magyarország) a folyóirat borítóján is látható méltán ismert képzőművész és performer Heinrich LÜBER (Svájc) Performance Sketches címen közölt képeihez írt rövid bevezetőt Az urbánus pofafilozófus címmel. Heinrich Lüber képeit a berlini Színháztudományi Intézet igazgatónőjének, Erika FISCHER-LICHTÉNEK (Németország) Határátlépés és cserekereskedelem. Útban egy performatív kultúra felé című nagy ívű tanulmánya követi. A tanulmányt magyarra fordító, dráma- és színházelmélettel, a test és a kulturális folyamatok összefüggésével foglalkozó KRICSFALUSI Beatrix (Magyarország) A hús helyzete. Vázlat a színház medialitásáról címmel adja közre szintén fontos tanulmányát. Ezt egy újabb dolgozat követi: a szegedi egyetemen tanító, a neoavantgárd elméletekkel, jelelméletekkel, posztstrukturalista elméletekkel, hipertext-elméletekkel foglalkozó Müllner András (Magyarország) Az első happening. A magyarországi neoavantgárd akcionizmus vázlatos története című tanulmánya.
   
   A tudományos dolgozatokat a beszámoló jellegű esszéktől egy performanszdokumentáció választja el. A főképp egyedi munkákat közlő album-assembling, a Leopold Bloom szerkesztőinek, SZÉKELY Ákosnak (Magyarország) és ABAJKOVICS Péternek (Magyarország) közös, a Szombathelyi Képtárban bemutatott performansza a Field Study Emanation címet kapta.
   
   A lyoni Polysonneries Fesztivál független igazgatója, az kiváló francia kurátor, fotográfus, archívumvezető, előadó Sylvie FERRÉ (France) A performansz: a közérdek megállapítása címmel adja közre gazdagon illusztrált írását a performansz helyzetéről. JUHÁSZ R. József (Szlovákia) Délkelet-Ázsia performanszművészete. Politika – Vallás – Performansz című beszámolója olvasható. Juhász 2001 augusztusától csaknem két hónapot töltött Délkelet-Ázsia több országában, azzal a céllal, hogy személyesen ismerkedjék meg több olyan művésszel és művészeti csoporttal, akik/amelyek napjainkban meghatározzák a térség performanszművészetét. A dolgozat után Juhász R. József Underground biciklizés című performanszának fotódokumentációja látható.
   
   Folyóiratunk záró részében rövidebb kritikákat, ismertetéseket olvashatunk. SZOMBATHY Bálint (Jugoszlávia–Magyarország) Ütős performanszok a Távol-Keletről címmel a 2003 őszi budapesti Japán–Ázsia performansztalálkozóról aszámol be. HOCK Bea (Magyarország) Az első mohikán című írásában a szentendrei V. Kis Magyar Performansz és Nehéz Zenei Fesztivál eseményeit értékeli. BUJDOSÓ Alpár (Ausztria) a bécsi akcionizmusról és Hermann Nitsch 115., a Bécs melletti Klosterneuburgban található Essl-Múzeum 2003. november 15-én bemutatott akciójáról közöl élvezetes, értékelő beszámolót. BODOR Béla (Magyarország) Abajkovics Péter QU', míg KÉKESI Zoltán (Magyarország) Mészáros Ottó Poemateria című kötetéről írt kritikát. MATÓK Szilvia Performansz-elmélet(ek) “frissiben” – avagy kis bemutató egy művészeti ág kezdeteiről címmel a Szőke Annamária művészettörténész szerkesztette A performance-művészet című könyvet mutatja be olvasóinknak.
   
   A hagyományoknak megfelelően a Magyar Műhely 128–129. számát is a híreink és munkatársaink rövid életrajza zárja.
   
   
   
   125. szám
   
   Stanczik-Starecz Ervin: HUARITUNGUE!
    Szepessy Ákos: A 18 küldeményből
    Kékesi Zoltán: A kezdet ismétlődése. Nagy Pál: Hampsteadi semmittevők
    Deák László rajzai
    L. Simon László: Napregény. Pető Barna kiállításáról
    Pető Barna: Tapéta
    Bohár András: A tárgy, a történeti és az örökkévaló. Nagy Gábor György alkotásairól
    Nagy Gábor György művei
    “Nem akarok pitbull lenni!” fe Lugossy Lászlóval, Krizbai Sándorral és Vincze Ottóval a Vajda Lajos Stúdió 2002-es műcsarnokbeli kiállításáról L. Simon László beszélget
    Vincze Ottó: Gimnasztika Mala Strana
    Domián Gyula: Nyomkövetés
    Bohár András: Fény- és térdestrukciók. Domián Gyula kiállításáról
    L. Simon László: Disznó a magasból. Adalék a címlaphoz
   
   
   
   125. szám
   

   
   

    A Magyar Műhely 125. számát a kultúrantropológus, író Stanczik-Starecz Ervin HUARITUNGUE! című szövegével indítottuk. A rövid mű után a képzőművész-tipográfus Szepessy Ákos 18 küldemény című, a 20. század első felét idéző kollázssorozatából láthatunk néhány darabot. Ezt követően az ifjú irodalomtörténész, kritikus Kékesi Zoltán A kezdet ismétlődése című tanulmányát adjuk közre. Az írás a Párizsban élő Nagy Pál, lapunk egyik alapító szerkesztőjének életművét feldolgozó, a közeljövőben megjelenő monográfia egy fejezete, amelyben Kékesi a szerző Hampsteadi semmittevők című regényét értelmezi.
    Ebben a számunkban túlnyomórészt képzőművészeti anyagokat közlünk. Kékesi tanulmányát az elsősorban költőként ismert Deák László 1975-ben készült erotikus rajzai követik. A József Attila-díjas költő, szerkesztő, az Orpheusz Kiadó vezetője 1968-tól a No 1. csoport tagjaként több csoportos kiállításon vett részt. Rajzai után a képzőművész Pető Barna Napregény című kiállítási anyagát mutatjuk be L. Simon László író, szerkesztő szövegének kíséretében. Pető Barna kiállítása a Budapesti K.A.S. Galériában volt látható, ugyanott, ahol Nagy Gábor György és Domián Gyula képzőművészek jelen lapszámunkban bemutatott művei. Mindkét művész munkáit Bohár András filozófus, esztéta értelmezi.
    A képzőművészeti részben egy interjú is olvasható. 2002-ben nagy összegző kiállítással jelentkezett a budapesti Műcsarnokban a javarészt szentendrei autodidakta művészeket tömörítő, immár 30 éves Vajda Lajos Stúdió. A kiállítás kapcsán a stúdió három tagjával, fe Lugossy Lászlóval (1947), Krizbai Sándorral (1949) és Vincze Ottóval (1964) lapunk szerkesztője, L. Simon László beszélgetett. Ugyanitt Vincze Ottó legutóbbi kiállításának anyagából is válogattunk, s közöljük a Gimnasztika Mala Strana című fotósorozatát.
    A 125. lapszámot L. Simon László: Disznó a magasból című két légifelvétele zárja, amelyet adalékként szánt az általa tervezett címlaphoz, amelyen a szerkesztőség által tavaly levágott disznó feje látható. S legvégül számunk munkatársainak rövid életrajza olvasható.
   
   
   126. szám
   

   
   

   Szkárosi Endre versei
    Wehner Tibor: Névmutató a hatvanas évek magyar művészetéhez
    Szombathy Bálint: Tóth Gábor korai költészete
    Marc Behrens: Hanginstallációk
    Egy madár éneke aláfestve egy kombájn zakatolásával. Marc Behrens-szel Giuliana Stefani beszélget
    A nem-interaktív művészet halott. Don Ritterrel Jozef Cseres beszélget
    Achim Wollscheid: Csoki és tejszín, az excentrikus órarend és egy éjszakai műszak a Radio X-nél
    Achim Wollscheid: Beszéd
    Varga Tünde: Kultúrával lázadó. Klaniczay Gábor: Ellenkultúra a hetvenes-nyolcvanas években
    Sőrés Zolt: Az emblémává avul
    Híreink
   
   
   126. szám
   

   A Magyar Műhely 126. számát az európai performansz- és hangköltészeti fesztiválok rendszeres fellépője, Szkárosi Endre verseivel nyitjuk. Az ismert író, költő, performanszművész, hangköltő szövegeit Wehner Tibor író, művészettörténész dokumentumértékű, de vizuálisan is izgalmas Névmutató a hatvanas évek magyar művészetéhez című feljegyzései követik. Majd az Aktuális avantgárd monográfiasorozat részeként a közeljövőben megjelenő kötetéből közöl egy fejezetet lapunk szerkesztője, Szombathy Bálint. Nagyívű, gazdagon illusztrált tanulmányában Szombathy az elmúlt évtizedek magyar undergroundja egyik kiemelkedő művészegyéniségének korai költészetét dolgozza fel. Tóth Gábor költészeti törekvéseinek jobb megértése érdekében egyúttal áttekinti a poézis modernista műfajain belüli korabeli állapotokat. Egyebek mellett azért is, hogy jobban megérthessük Tóth cseppet sem tipikus pozícióját az opponens művészet önként vállalt peremvidékén, ami sok esetben a progresszív művészeti front első vonalától való határozott távolmaradásban, a nyilvános publikálás kerülésében ütközik ki, és azt eredményezi, hogy munkái nem kerülnek be a kor első meghatározó magyarországi antológiáiba.
    Szombathy tanulmányát a Frankfurt am Mainban élő intermédia- és hangzásművész, dizájner Marc Behrens hanginstallációinak dokumentációja látható-olvasható. Majd a művek jobb megértéséhez a sound arttal is foglalkozó matematikus, fotós, Giuliana Stefani Marc Behrens-szel folytatott beszélgetését adjuk közre. „A nem-interaktív művészet halott” címmel lapunk munkatársa Jozef Cseres beszélget Don Ritterrel, a New Yorkban élő kanadai videóművésszel. Don Ritter munkássága szigorúan intermediális, szervesen együttműködik nem-vizuális művészekkel is, kiváltképp improvizációs zenészekkel. Installációit, performanszait, valamint videóműveit világszerte a legelismertebb művészeti fesztiválokon és fórumokon mutatta be, többek között a linzi Ars Electronicán. Az interjút Achim Wollscheid médiaművész művei követik. Wollscheid korunk egyik meghatározó hangzásművésze, rangos nemzetközi, hang alapú újművészeti szimpóziumok és fesztiválok résztvevője és szervezője. Itt közölt Beszéd című szövege az 1996-ban The Terrorized Term címmel megjelent könyvének részlete.
    E lapszámunk záró részében Varga Tünde Klaniczay Gábor Ellenkultúra a hetvenes-nyolcvanas években című, az elmúlt évtizedek magyar undergroundját átfogó igénnyel megközelítő könyvéről. Varga Tünde kritikáját Sőrés Zsolt a MAMŰ Galériában elhangzott kiállításmegnyitó-szövege követi, amelyet az Avult Kiadó (és művészcsoport) legújabb munkái kapcsán írt le. A lapszámot az újraindított Híreink rovat, valamint munkatársaink bemutatása zárja.
   
   

2004-01-13 06:16:00
Cikk nyomtat?a Cikk elk?d?e e-mailbe Hozz?z?? a cikkhez
 
Előadóművézet Sajtóanyagok
Irodalom Könyvsarok
Képzőművészet Kiadváyok
Filmművészet Fesztiválok
Tásadalom Ráday utca
Programajáló Pécs 2010
Pályázatok Enciklopédia
Szakonyi Károlynak
Mindenek előtt: nem szép félrevezetni a világot! A Németh Lajos lehet, hogy nyolcvankilenc éves, de a Szakonyi Karcsiról senki nem hiszi el, hiába csináltatott magának jó pár éve ilyen szép ősz maszkot. (Kadelka Lászlótól)
[ Archívum ]
[ Keresés ]
Covid mentes Ünnepeket Kívánunk!

Wisinger István – Pulitzer

Marton Mária - Ki hitte volna

Szabó András - Torzulás

Hazám-díj 2020

Születésnapi levél - Szakonyi Károlynak

Kétszázharminc éves a magyar nyelvű színjátszás

Ősbemutató Székesfehérváron

A Hazám-díj Kuratóriumának nyilatkozata

Hajós Trianoni Emléktúra

Az ember tragédiája 2.0

A Békéscsabai Napsugár Bábszínház 2020/2021-es évada

„ Távoli üzenet”

Déri Miklós fotóművész kiállítása

Átadták az első Heller Ágnes-díjat

Füst a szemben

A 88. utca fogjai

A revizor

Mégis, kinek az élete

Romlás

Kaukázusi krétakör

A szecsuáni jó ember

Vihar

Dogville

Szép nyári nap

Ördögök

Hű, de messze van Petuski!

Nyári kalandok

Csákányi - Kulka

Idill

ISMERI?
[ Ki kicsoda játék ]
275 portré
cikkek
galéria
Keresés
Terasz 2002-2006
Terasz 2001-2002
 
 
 
 
Film
Adatbázisok - Amatőr - Digitális film - Filmek időrendi sorrendben - Filmek kategóriák szerint - Filmfesztiválok és díjak - Filmkészítés, filmforgalmazás - Független film - Klasszikus filmek, filmklasszikusok - Média - Mozik, moziműsor - Multimédia - Oktatás, filmtörténet - Online vásárlás - Rendezők - Szervezetek - Színészek, színésznők - Toplisták, filmelőzetesek - TV-csatornák, videotékák

Fotózás
A nap fotója - Analóg fényképezőgépek - Boltok, használtcikkek, szolgáltatások - Digitális Fényképezőgépek - Elmélet - Hírek - Múzeumok, kiállítások - Nyomtatók - Online galériák, portfoliók - Pályázatok - Szkenner - Tartozékok - Témák, zsánerek - Weblapok, magazinok

  Irodalom
A századforduló irodalma - Antik irodalom - Antikváriumok - Barokk - Bevezető - Érettségi tételek gyűjteménye - Felvilágosodás - Gyermek- és ifjúsági irodalom - Irodalmi újságok és folyóiratok - Irodalmidi díjak, egyesületek, szervezetek - Irodalomtörténet és irodalomtudomány - Klasszicizmus - Kortárs magyar irodalom - Kortárs világirodalom - Könyvesboltok - Könyvkiadók - Könyvtárak - Középkor - Nemzetek irodalma - Realizmus - Reneszánsz - Romantika - Szimbolizmus - Szórakoztató irodalom - Tematikus gyűjtemények - XX. századi magyar irodalom - XX. századi világirodalom

Művészet, építészet
Alkotások - Alkotók - Dokumentumok - Gyűjtemények - Információk - Kiadványok - Korok, stílusok - Technikák - Üzlet

  Színház
Budapesti színházak - Határon túli magyar színházak - Mozgás- és Táncszínházak - Színészek weboldalai - Színházi oldalak - Vidéki színházak

Tánc
Elmélet, szakirodalom - Előadások, táborok, fesztiválok - Koreográfusok, vezetők - Külföldi táncos oldalak - Magyar táncoldalak - Tánc csoportok, együttesek, társulatok - Tánc fajták - Táncházak - Tánckellékek, jelmezkölcsönzés, tervezők - Táncművészeti folyóiratok - Táncoktatás - Táncos filmek - Táncos képviseletek - Táncosok, tánctanárok - Táncpartner kereső - Táncversenyek, ranglisták

Zene
Dalszövegek - Filmzene - Komolyzene - Koncertek - Könnyűzene - Lemezforgalmazás - Mp3 - Népzene - Slágerlisták - Zenei média

 
 
  © 2006 - Terasz Kiadó Kft. [ Impresszum ] [ Médiaajánlat ]