Írók a teraszon [ irok.terasz.hu ] Sakkportál [ sakk.terasz.hu ] Kertészeti portál [ www.kertpont.hu ] Gokart Magazin [ www.gokartmagazin.hu ]

Rómeó és Júlia
[ Új Színház ]
fotó Ajpek Orsi
 
Dátum: 2021. január 23. szombat    Mai névnap(ok): Rajmund, Zelma a - a - a
2003. augusztus huszadikai kitüntetések
Állami kitüntetéseket adott át a Néprajzi Múzeum aulájában hétfőn Magyar Bálint oktatási miniszter.

   Állami kitüntetéseket adott át a Néprajzi Múzeum aulájában hétfőn Magyar Bálint oktatási miniszter.
   


   
   
   A kitüntetésekről
   
   
   1. Kossuth-díj, Széchenyi-díj
   
   A díj adományozható annak, aki a tudományok, a műszaki alkotások, a kutatás, a műszaki fejlesztés, a kulturális és művészeti alkotások, a gyógyítás, az oktatás-nevelés terén kivételesen magas színvonalú, példaértékű, nemzetközileg is elismert eredményt ért el.
   A díj fokozatai: nagydíj és díj. A nagydíj csak egyéni teljesítmény elismeréseként adományozható. A díj megosztva is adományozható.
   A díjjal járó jutalom összege a bérből és a fizetésből élők előző évi nettó nominál átlagkereset ötszöröse. A nagydíjjal járó jutalom összege a díj összegének kétszerese.
   A jutalomösszeg adó- és illetékmentes.
   A díjat a köztársasági elnök március 15-én adja át.
   
   2. Magyar Köztársasági Érdemrend, Magyar Köztársasági érdemkereszt
   
   "A Magyar Köztársaság nagyra becsüli a nemzet szolgálatában, az ország fejlődésének elősegítésében, a haza érdekeinek előmozdításában és az egyetemes emberi értékek gyarapításában kifejtett kimagasló, példamutató tevékenységet" 1991. évi XXXI. tv.
   A kitüntetés alapjául szolgáló érdemek nagyságán kívül a felterjesztendő személy közéleti szerepének, életkorának, esetleges korábbi kitüntetéseinek figyelembevételével a miniszterelnök terjeszti elő a köztársasági elnöknek az adományozandó fokozatot.
   
   Magyar Köztársasági Érdemrend nagykereszt 15 db/év
    középkereszt a csillaggal 35 db/év
    középkereszt 70 db/év
    tisztikereszt 140 db/év
    lovagkereszt 280 db/év
   Magyar Köztársasági Arany Érdemkereszt 200 db/év
    Ezüst 400 db/év
    Bronz 600 db/év
   
   
   
   A nemzeti ünnep alkalmából kimagasló szakmai munkájuk elismeréseként 17-en a Magyar Köztársasági Érdemkereszt tisztikeresztje, 22-en a Magyar Köztársasági Érdemrend lovagkeresztje, ugyancsak 22-en, a Magyar Köztársasági Arany Érdemkereszt, 51-en a Magyar Köztársasági Ezüst Érdemkereszt, 33-an a Magyar Köztársasági Bronz Érdemkereszt kitüntetésekben részesültek.
   Az oktatási miniszter az oktatás érdekében kiemelkedő munkát végző 15 minisztériumi és intézményi dolgozó részére Trefort Ágoston-díjat adományozott, 21-en kimagasló színvonalú köztisztviselői munkájukért miniszteri elismerésben részesültek.
   "A tanítvány, nőjön bár fölénk, egész életünk zsinórmértéke. Benne testesül meg a tudományba, a nevelésbe, az emberségbe, az együttérzésbe vetett hitünk" - mondta az ünnepségen Magyar Bálint.
   A kitüntetettek névsora:
   A Magyar Köztársaság elnöke a miniszterelnök előterjesztésére Szent István ünnepe alkalmából, kimagasló szakmai munkája elismeréseként a Magyar Köztársasági Érdemrend tisztikeresztje kitüntetést adományozza:

   
   Dr. Bereczki Gábornak, az Eötvös Loránd Tudományegyetem professor emeritusának,
   Dr. Bognár Sándornak, a Budapesti Műszaki Főiskola kari főigazgatójának, főiskolai tanárnak,
   Dr. Czigner Jenőnek, a Szegedi Tudományegyetem tanszékvezető egyetemi tanárának, az orvostudomány doktorának,
   Dr. Csizmadia Lászlónak, a Budapesti Gazdasági Főiskola főiskolai tanárának,
   Dr. Csizmazia Zoltánnak, a Debreceni Egyetem egyetemi tanárának, a mezőgazdasági tudomány doktorának,
   Gordosné dr. Szabó Annának, az Eötvös Loránd Tudományegyetem nyugalmazott főiskolai tanárának, a neveléstudomány kandidátusának,
   Dr. Izsák Lajosnak, az Eötvös Loránd Tudományegyetem tudományos rektor-helyettesének, intézetigazgató egyetemi tanárnak,
   Kassai Lajos lovasíjásznak,
   Mészáros János amatőr búvárnak, hegymászónak,
   Dr. Molnár Imrének, a Szegedi Tudományegyetem egyetemi tanárának,
   Dr. Oláh Imrének, a Semmelweis Egyetem intézetigazgatójának, egyetemi tanárnak, az orvostudomány doktorának,
   Palcsóné dr. Zám Évának, az Eszterházy Károly Főiskola kari főigazgatójának, tanszékvezető főiskolai tanárnak,
   Dr. Palkovics Miklós akadémikusnak, a Semmelweis Egyetem egyetemi tanárának,
   Dr. Szilárd Jánosnak, a Szegedi Tudományegyetem professor emeritusának,
   Dr. Tamássy Lajosnak, a Debreceni Egyetem professor emeritusának,
   Dr. Tényi Máriának, a Szegedi Tudományegyetem professor emeritusának,
   Dr. Verő József akadémikusnak, a Nyugat-Magyarországi Egyetem intézetigazgató-helyettesének, egyetemi tanárnak;
   
   Magyar Köztársasági Érdemrend lovagkeresztje kitüntetést adományozza:
   
   Dr. Borbély Györgynek, a Debreceni Egyetem dékánjának, tanszékvezető egyetemi tanárnak,
   Bíró András költőnek, újságírónak, írónak, műfordítónak,
   Dr. Csépe Valériának, az MTA Pszichológiai Intézete tudományos főmunkatársának,
   Dr. Domé Györgynének, az Eötvös Loránd Tudományegyetem egyetemi tanárának,
   Dr. Friedler Ferencnek, a Veszprémi Egyetem intézetigazgató tanszékvezető egyetemi tanárának, a kémiai tudomány doktorának,
   Dr. Gomba Szabolcsnak, a Debreceni Egyetem egyetemi tanárának, az orvostudomány doktorának,
   Dr. Guth Lászlónak, a Szent István Egyetem főtitkárának, egyetemi docensnek, a közgazdaságtudomány kandidátusának,
   Dr. Hadházy Tibornak, a Nyíregyházi Főiskola rektor-helyettes főiskolai tanárának,
   Dr. Horváth Lászlónak, a Magyar Iparművészeti Egyetem egyetemi adjunktusának,
   Dr. Kaló Ferencnek, az Eszterházy Károly Főiskola rektor-helyettesének, tanszékvezető főiskolai tanárnak,
   Kövesdy Pál műgyűjtőnek, galériavezetőnek,
   Dr. Madarász Tiborné nyugalmazott tanszékvezető egyetemi docensnek,
   Margócsy István irodalomtörténésznek, kritikusnak,
   Dr. Perédi Józsefnek, a Szent István Egyetem egyetemi docensének,
   Schütz Istvánnak, az Eötvös Loránd Tudományegyetem tudományos munkatársának,
   Dr. Szintay Istvánnak, a Miskolci Egyetem dékánjának, egyetemi tanárnak,
   Szlavitsek Gizella hosszú távú úszónőnek,
   Dr. Sztanó Imrének, a Budapesti Gazdasági Főiskola általános rektor-helyettesének, tanszékvezető főiskolai docensnek,
   Dr. Tarnay Katalinnak, a Veszprémi Egyetem egyetemi tanárának, a műszaki tudomány doktorának,
   Dr. Tóth Béla nyugalmazott főiskolai tanárnak,
   Dr. Vas Attilának, a Szent István Egyetem tanszékvezető egyetemi tanárának, a mezőgazdasági tudomány kandidátusának,
   Dr. Virág Miklósnak, a Budapesti Közgazdasági és Államigazgatási Egyetem megbízott tanszékvezető egyetemi docensének, a közgazdaságtudomány kandidátusának;
   
   A Magyar Köztársaság elnöke az oktatási miniszter előterjesztésére augusztus 20-a, az államalapító Szent István ünnepe alkalmából kimagasló szakmai munkája elismeréseként a Magyar Köztársasági Arany Érdemkereszt kitüntetést adományozza:
   
   Balaton Gyulának, az Oktatási Minisztérium nyugalmazott főmunkatársának,
   Dr. Bálintné Dr. Szendrei Máriának, a Szegedi Tudományegyetem egyetemi tanárának, a matematikai tudomány doktorának,
   Bencze Lajosnak, a Fővárosi Pedagógiai Intézet igazgatójának,
   Béres Jenőnek, a szolnoki Verseghy Ferenc Gimnázium igazgatójának,
   Bodor Ferencnének, a budapesti Erzsébet Királyné Szolgáltató és Kereskedelmi Szakközépiskola és Szakiskola igazgatójának,
   Breuer Tiborné szociális munkásnak,
   Dr. Czédli Gábornak, a Szegedi Tudományegyetem tanszékcsoport-vezető egyetemi tanárának, a metematikai tudomány doktorának,
   Dr. Fejérváry Gézánénak, a budapesti Dugonics András Általános Iskola és Gimnázium nyugalmazott tanárának,
   Dr. Kakuk Györgynek,a Debreceni Egyetem I. számú Belgyógyászati Klinikája igazgatójának, egyetemi tanárnak, az orvostudomány kandidátusának,
   Dr. Kőhalmy Tamásnak, a Nyugat-Magyarországi Egyetem egyetemi tanárának, a mezőgazdasági tudomány doktorának,
   Kőpatakiné Mészáros Máriának, az Országos Közoktatási Intézet Promram és Tantervfejlesztési Központ igazgató-helyettesének,
   Dr. Lengyel Róbertnénak, a vámospércsi Általános Iskola igazgatójának,
   Mezei Lajosnénak, az egri Mlinkó István Óvoda, Általános Iskola és Diákotthon igazgatójának,
   Dr. Mészáros Juditnak, a Semmelweis Egyetem Egészségügyi Főiskolai Kara főigazgatójának, főiskolai tanárnak,
   Dr. Novák Mihálynak, a Szegedi Tudományegyetem egyetemi tanárának, a kémiai tudomány doktorának,
   Dr. Reischl Gábornak, a Szent István Egyetem Ybl Miklós Műszaki Főiskolai Kara tanszékvezető főiskolai tanárának,
   Dr. Sári Jánosnénak, a budapesti Dr. Török Béla Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Diákotthon, Gyermekotthon és Pedagógiai Szakszolgálat igazgatójának,
   Somogyi Istvánnak, a budapesti Magyar Hajózási Szakközépiskola igazgatójának,
   Dr. Szabó Józsefnek, a Debreceni Egyetem tanszékvezető egyetemi docensének,
   Dr. Szenes Györgynek, a budapesti Bolyai János Fővárosi Gyakorló Műszaki Szakközépiskola igazgatójának,
   Tamás Zoltánnénak, a nagyszentjánosi Hunyadi Mátyás Általános Iskola igazgatójának,
   Dr. Tóthné dr. Fábián Eszternek, a Szegedi Tudományegyetem egyetemi docensének, az állam- és jogtudomány kandidátusának;
   
   Magyar Köztársasági Ezüst Érdemkereszt kitüntetést adományozza:
   
   Angler Lászlónénak, a Fővárosi Önkormányzat Átmeneti Gyermekotthona gazdasági igazgató-helyettesének,
   Aradi Miklósnak, a csongrádi Batsányi János Gimnázium nyugalmazott tanárának,
   Baranyai Istvánnak, a budapesti Hunfalvy János Szakközépiskola idegen nyelvi munkaközösség-vezetőjének,
   Baranyai Tibornénak, a budapesti Szilágyi Erzsébet Gimnázium tanárának,
   Bethlendy Bélának, a Jászberényi Klapka György Szakközép- és Szakmunkásképző Iskola tanárának, közoktatási szakértőnek,
   Dr. Borsi Lőrincnek, a veszprémi Táncsics Szakközépiskola Szakiskola és Kollégium igazgatójának,
   Csajbók Ferencnének, a túrkevei Petőfi Sándor Általános Iskola tanárának,
   Csukás Ibolyának, a budapesti Vörösmarty Mihály Ének-zenei Nyelvi Általános Iskola és Gimnázium tanárának,
   Fehér Ottónénak, a Nyíregyház Főiskola tanszékvezető főiskolai tanárának,
   Fejesné Schwarcz Erzsébetnek, a Szigetbecse-Makád Közös Igazgatású Közoktatási Intézményi Fenntartó Társulás igazgatójának,
   Für Katalinnak, a szentgotthárdi Vörösmarty Mihály Gimnázium és Kollégium tanárának
   Dr. Galbács Zoltánnak, a Szegedi Tudományegyetem egyetemi docensének,
   Dr. Gáll Györgynek, a gyöngyösi Almásy Pál Mezőgazdasági Szakképző Iskola igazgató-helyettesének,
   Dr. Gáspár Vilmosnak, a Debreceni Egyetem tudományos tanácsadójának,
   Dr. Göttler Károlynénak, a Trefort Ágoston Kéttannyelvű Szakközépiskola vezetőtanárának, munkaközösségvezetőnek,
   Harcsa Andrásnak, a nyírbátori Báthory István Gimnázium és Szakközépiskola tanárának,
   Dr. Janza Károlynénak, a Fővárosi Pedagógiai Intézet pedagógiai szakértőjének, vezető szaktanácsadónak,
   Kálmánffy Ferenc operaénekesnek,
   Keller Györgynek, a tatai Eötvös József Gimnázium tanárának,
   Király István balmazújvárosi nyugalmazott igazgatónak, a Karácsony Sándor Neveléstörténeti Egyesület tagjának,
   Király Leventénének, a szegedi Vasvári Pál Közgazdasági Szakközépiskola igazgatójának,
   Kiss Imrének, a nagykőrösi Toldi Miklós Élelmiszeripari Középiskola, Szakiskola és Kollégium igazgatójának,
   Laczkovich Jánosnénak, a Nemzeti Szakképzési Intézet osztályvezetőjének,
   Lázin Jánosnak, a budapesti Öveges József Szakközépiskola, Szakiskola és Gimnázium szakoktatójának,
   Mendelovics Zsuzsának, a budapesti Alternatív Közgazdasági Gimnázium tanárának,
   Mihalovics Gábornak, a Pécsi Tudományegyetem gazdasági főigazgató-helyettesének, főmérnöknek,
   Dr. Mihálcz Pálnak, a Szigetszentmiklós Város Polgármesteri Hivatala oktatásügyi szakértőjének,
   Miskovics Máriának, a tarjáni Győry Sándor Általános Iskola tanárának,
   Molnár Péternének, a kunszentmiklósi Általános Művelődési Központ tanárának,
   Mosoni Árpádnak, a leányfalui Móricz Zsigmond Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda tanárának,
   Nógrádi Lászlónak, a budapesti XIII. kerületi Hollán Ernő utcai Zeneiskola tanszakvezető tanárának,
   Oroszné Majdán Katalinnak, a kompolti Napköziotthonos Óvoda óvodapedagógusának,
   Paládi Erzsébetnek, a tiszakóródi Hunyadi Mátyás Általános Iskola tanárának, kistérségi munkaközösség-vezetőnek,
   Patakiné Bitay Adélnak, a herceghalmi Általános Iskola tanárának,
   Pozsony Imrénének, a budapesti Ady Endre Közgazdasági Szakkollégium igazgató-helyettesének,
   Rick Gyulának, a budapesti Bay Zoltán Elektronikai Szakközépiskola és Műszeripari Szakiskola általános igazgató-helyettesének,
   Dr. Sándor Lászlónak, a budapesti Corvin Mátyás Gimnázium és Műszaki Szakközépiskola igazgató-helyettesének,
   Sárossy Istvánnénak, a budapesti Magyar Gyula Kertészeti Szakközépiskola és Szakiskola tanárának,
   Spengler Györgynének, a Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal Oktatási Ügyosztálya vezetőjének,
   Dr. Szabó Gábornak, a Debreceni Egyetem egyetemi tanárának.,
   Szabó Lászlónénak, a budapesti Fényes Elek Közgazdasági Szakközépiskola tanárának,
   Dr. Szabó Miklósnénak, a kiskunhalasi Bernáth Lajos Kollégium igazgató-helyettesének,
   Dr. Sztrókay Tibornénak, a budapesti XVIII. kerületi Ady Endre utcai Általános Iskola nyugalmazott tanítójának,
   Tiszavölgyi Jánosnénak, a budapesti Károlyi István 12 Évfolyamos Gimnázium igazgatójának,
   Tóth Anikó Máriának, az Oktatási Minisztérium szakmai tanácsadójának,
   Tóth Attilának, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Apáczai Csere János Gyakorló Gimnáziuma vezetőtanárának,
   Tóth Istvánnénak, a túrkevei Ványai Ambrus Gimnázium, Informatikai és Közlekedésgépészeti Szakközépiskola nyugalmazott tanárának,
   Dr. Xantus Lászlónak, a budapesti Békésy György Posta- és Távközlésforgalmi Szakközépiskola igazgatójának,
   Varsányiné dr. Szabó Máriának, a Képzett Polgárságért Alapítvány Comenius Gazdasági Szakközépiskola igazgatójának,
   Dr. Venczel Józsefnénak, a budapesti II. Rákóczi Ferenc Fővárosi Gyakorló Közgazdasági Középiskola vezető-tanárának, igazgató-helyettesének,
   Dr. Zboray Gézának, az Eötvös Loránd Tudományegyetem egyetemi adjunktusának;
   
   A Magyar Köztársasági Bronz Éremkereszt kitüntetést adományozza:
   
   Bertanicz Vilmosnak, a mohácsi Radnóti Miklós Szakközépiskola és Szakiskola tanárának,
   Bobák Györgynek, a budapesti Kossuth Lajos Kéttannyelvű Fővárosi Gyakorló Műszaki Középiskola tanhangár vezetőjének,
   Csepregi Károlynak, a mezőtúri Polgármesteri Hivatal osztályvezetőjének,
   Fehér Jenőnek, a veszprémi Táncsics Szakközépiskola Szakiskola és Kollégium gyakorlati oktatásvezető helyettesének,
   Gömöri Árpád Kazinczy-díjas nyugalmazott tanárnak,
   Gubicza Antalnak, a tatabányai Árpád Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola tanárának, címzetes tanácsosnak,
   Gulyás Jánosnénak, a rákócziújfalui Herman Ottó Általános Iskola tanítójának,
   Guth Ferenc Lórántnénak, a tarcali Óvoda nyugalmazott óvodavezetőjének,
   Hamza Tamásné, a verőcei Kópévár Óvoda óvodapedagógusának,
   Hegedűs Miklósnak, a tabi Rudnay Gyula Középiskola és Kollégium tanárának,
   Hornyákné Sztanyik Magdolnának, a kiskunhalasi Szűts József Általános Iskola tanítójának,
   Horváth Miklósnénak, a zalaegerszegi József Attila Általános Iskola iskolatitkárának,
   Kasuba Katalinnak, a budapesti Corvin Mátyás Gimnázium és Műszaki Szakközépiskola gazdasági vezetőjének,
   Kiss Kálmánnénak, a budapesti V. kerületi Balaton utcai óvoda óvodapedagógusának,
   Kiss Miklósnénak, a budapesti I. kerületi Tigris-Mészáros utcai Napköziotthonos Óvoda óvodapedagógusának,
   Kozma Tibornénak, a Debreceni Egyetem Gazdasági Főigazgatósága osztályvezetőjének,
   Körmendi Sándornénak, a kaposvári Kinizsi Pál Élelmiszeripari Szakképző Iskola és Gimnázium igazgató-helyettesének,
   Dr. Lukács Istvánnénak, a budapesti Ady Endre Gimnázium tanárának,
   Nagy Andrásnénak, a kiskunmajsai Arany János Általános Iskola igazgató-helyettesének,
   Nahalkáné Czédulás Margitnak, a budapesti Zrínyi Miklós Gimnázium és Szakközépiskola tanárának,
   Papp Györgynének, a Terézvárosi Két Tannyelvű Általános Iskola és Gimnázium tanítójának,
   Pál Jánosnénak, a ceglédi Köztársaság Utcai Óvoda vezetőjének,
   Pánczél Bélának, a Kelenföldi Műszaki Középiskola igazgatójának,
   Roszik Mihálynak, az albertirsai Alberti Evangélikus Általános Iskola igazgatójának, evangélikus lelkésznek,
   Sidó Bélának, a Debreceni Egyetem Gazdasági Főigazgatósága Vendéglátó Hálózata igazgatójának,
   Sipos Ottónénak, a lajosmizsei Általános Iskola tanárának,
   Süle Józsefnek, a BAUSTUDIUM Szakképzési és Átképző Kft. igazgatójának,
   Szász Balázsnénak, a budapesti Bakáts Téri Ének-Zenei Általános Iskola nyugalmazott igazgatójának,
   Szvoren Andrásnak, a kecskeméti Kodály Zoltán Ének-Zenei Általános Iskola, Gimnázium, Zeneiskola és Zeneművészeti Szakközépiskola tanárának,
   Tóthné Imeli Mártának, a Héregi Általános Iskola és Óvoda tanítójának,
   Dr. Vízy Bélánénak, a budapesti XIV.ker. Szent István Gimnázium tanárának,
   Weich Józsefnek, a dombóvári József Attila Általános Iskola igazgatójának,
   Zsigárdi Péternek, a göllei Körzeti Általános Iskola igazgatójának;
   
   A Magyar Köztársaság oktatási minisztere az oktatás érdekében kiemelkedő munkát végző, minisztériumi és intézményi dolgozók részére TREFORT ÁGOSTON-díjat adományoz:
   
   Annási Ferencnek, a Győr-Sopron Megyei Pedagógiai Intézet igazgatójának,
   Bagics Lajosnak, nyugalmazott főtanácsosnak, az Oktatási Minisztérium Alapkezelő Igazgatósága szakképzési tanácsadójának,
   Dr. Bányai Juliannának, az Oktatási Minisztérium Ellenőrzési Főosztálya főosztályvezető-helyettesének,
   Boldizsár Gábornak, az Oktatási Minisztérium Nemzeti Kapcsolatok Főosztálya szakmai tanácsadójának,
   Boronkay Ferencnének, a Nyíregyházi Főiskola kertvezetőjének,
   Dr. Csákány Anikónak, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem dékáni hivatal vezetőjének,
   Dr. Cséfalvay Ignácnak, a Szegedi Tudományegyetem tanulmányi osztályvezetőjének, kollégiumi igazgatónak,
   Dr. Forgács Andrásnak, az Oktatási Minisztérium nyugalmazott helyettes államtitkárának,
   Dr. Kisfaludy Gyulának, az Eötvös Loránd Tudományegyetem dékáni hivatala titkárságvezetőjének,
   Dr. Padányi Zsoltnénak, a Vas Megyei Pedagógiai Intézet igazgató-helyettesének,
   Pálfi Ferencnek, az Oktatási Minisztérium Közgazdasági Főosztálya főosztályvezető-helyettesének,
   Dr. Polinszky Mártának, a Pedagógus Továbbképzési Módszertani és Információs Központ továbbképzési igazgatójának,
   Szabó Lajosnak, az Oktatási Minisztérium Tanügyigazgatási Főosztálya nyugalmazott szak-főtanácsosának,
   Szilágyi Juditnak, az Oktatási Minisztérium Igazgatási Főcsoportja osztályvezetőjének,
   Zámbori Bélánénak, a kecskeméti Kocsis Pál Mezőgazdasági Szakközépiskola és Szakképző Intézet gazdasági igazgató-helyettesének,
   Kimagasló színvonalú köztisztviselői munkájáért miniszteri elismerést adományoz:
   Dr. Arató Márta vezető főtanácsosnak,
   Bakonyi-Kissné Angyalosi Zsuzsa osztályvezetőnek,
   Blum Katalin vezető-tanácsosnak,
   Diós Tiborné főmunkatársnak,
   Dr. Günter Péter osztályvezetőnek,
   Kelemenné Papp Annamária vezető főtanácsosnak,
   Dr. Kiss László főosztályvezető-helyettesnek,
   Dr. Kissné Pap Margit vezető főtanácsosnak,
   Dr. Kovács Péter politikai tanácsadónak,
   Köteles Rita vezető-tanácsosnak,
   Kundra Anna politikai főtanácsadónak,
   Schindlder Józsefné főmunkatársnak,
   Szakácsné Nemere Györgyi főtanácsosnak,
   Szász Éva vezető-főtanácsosnak,
   Szitáné Dr. Kazai Ágnes főosztályvezetőnek,
   Szmetella Miklósné főmunkatársnak,
   Dr. Szücsné Hobaj Tünde főtanácsosnak,
   Dr. Takács Jánosné főosztályvezető-helyettesnek,
   Tóthné Schléger Mária vezető főtanácsosnak,
   Varga Attila főtanácsosnak,
   Vízhányó Károly szakmai tanácsadónak.
   
   

2003-08-20 10:53:00
Cikk nyomtat?a Cikk elk?d?e e-mailbe Hozz?z?? a cikkhez
 
Előadóművézet Sajtóanyagok
Irodalom Könyvsarok
Képzőművészet Kiadváyok
Filmművészet Fesztiválok
Tásadalom Ráday utca
Programajáló Pécs 2010
Pályázatok Enciklopédia
Szakonyi Károlynak
Mindenek előtt: nem szép félrevezetni a világot! A Németh Lajos lehet, hogy nyolcvankilenc éves, de a Szakonyi Karcsiról senki nem hiszi el, hiába csináltatott magának jó pár éve ilyen szép ősz maszkot. (Kadelka Lászlótól)
[ Archívum ]
[ Keresés ]
Covid mentes Ünnepeket Kívánunk!

Wisinger István – Pulitzer

Marton Mária - Ki hitte volna

Szabó András - Torzulás

Hazám-díj 2020

Születésnapi levél - Szakonyi Károlynak

Kétszázharminc éves a magyar nyelvű színjátszás

Ősbemutató Székesfehérváron

A Hazám-díj Kuratóriumának nyilatkozata

Hajós Trianoni Emléktúra

Az ember tragédiája 2.0

A Békéscsabai Napsugár Bábszínház 2020/2021-es évada

„ Távoli üzenet”

Déri Miklós fotóművész kiállítása

Átadták az első Heller Ágnes-díjat

Füst a szemben

A 88. utca fogjai

A revizor

Mégis, kinek az élete

Romlás

Kaukázusi krétakör

A szecsuáni jó ember

Vihar

Dogville

Szép nyári nap

Ördögök

Hű, de messze van Petuski!

Nyári kalandok

Csákányi - Kulka

Idill

ISMERI?
[ Ki kicsoda játék ]
275 portré
cikkek
galéria
Keresés
Terasz 2002-2006
Terasz 2001-2002
 
 
 
 
Film
Adatbázisok - Amatőr - Digitális film - Filmek időrendi sorrendben - Filmek kategóriák szerint - Filmfesztiválok és díjak - Filmkészítés, filmforgalmazás - Független film - Klasszikus filmek, filmklasszikusok - Média - Mozik, moziműsor - Multimédia - Oktatás, filmtörténet - Online vásárlás - Rendezők - Szervezetek - Színészek, színésznők - Toplisták, filmelőzetesek - TV-csatornák, videotékák

Fotózás
A nap fotója - Analóg fényképezőgépek - Boltok, használtcikkek, szolgáltatások - Digitális Fényképezőgépek - Elmélet - Hírek - Múzeumok, kiállítások - Nyomtatók - Online galériák, portfoliók - Pályázatok - Szkenner - Tartozékok - Témák, zsánerek - Weblapok, magazinok

  Irodalom
A századforduló irodalma - Antik irodalom - Antikváriumok - Barokk - Bevezető - Érettségi tételek gyűjteménye - Felvilágosodás - Gyermek- és ifjúsági irodalom - Irodalmi újságok és folyóiratok - Irodalmidi díjak, egyesületek, szervezetek - Irodalomtörténet és irodalomtudomány - Klasszicizmus - Kortárs magyar irodalom - Kortárs világirodalom - Könyvesboltok - Könyvkiadók - Könyvtárak - Középkor - Nemzetek irodalma - Realizmus - Reneszánsz - Romantika - Szimbolizmus - Szórakoztató irodalom - Tematikus gyűjtemények - XX. századi magyar irodalom - XX. századi világirodalom

Művészet, építészet
Alkotások - Alkotók - Dokumentumok - Gyűjtemények - Információk - Kiadványok - Korok, stílusok - Technikák - Üzlet

  Színház
Budapesti színházak - Határon túli magyar színházak - Mozgás- és Táncszínházak - Színészek weboldalai - Színházi oldalak - Vidéki színházak

Tánc
Elmélet, szakirodalom - Előadások, táborok, fesztiválok - Koreográfusok, vezetők - Külföldi táncos oldalak - Magyar táncoldalak - Tánc csoportok, együttesek, társulatok - Tánc fajták - Táncházak - Tánckellékek, jelmezkölcsönzés, tervezők - Táncművészeti folyóiratok - Táncoktatás - Táncos filmek - Táncos képviseletek - Táncosok, tánctanárok - Táncpartner kereső - Táncversenyek, ranglisták

Zene
Dalszövegek - Filmzene - Komolyzene - Koncertek - Könnyűzene - Lemezforgalmazás - Mp3 - Népzene - Slágerlisták - Zenei média

 
 
  © 2006 - Terasz Kiadó Kft. [ Impresszum ] [ Médiaajánlat ]