Írók a teraszon [ irok.terasz.hu ] Sakkportál [ sakk.terasz.hu ] Kertészeti portál [ www.kertpont.hu ] Gokart Magazin [ www.gokartmagazin.hu ]

Az ötödik pecsét
[ Nemzeti Színház ]
fotó Bálint F Gyula
 
Dátum: 2020. augusztus 8. szombat    Mai névnap(ok): László a - a - a
A poétika kudarca, a kudarc poétikája
Bertók László Most című verséről
A nyolcvanas-kilencvenes évek fordulóján írt, egyénített formanyelvet beszélő szonettjei Bertók László teljes költészetét új megvilágításba helyezték. Olyannyira, hogy a kritika azóta is az értelmező megértés kiváltságosan erős igényével fordul a költő kötetről kötetre megújulni képes művészete felé. Eközben aránylag kevés szó esik a korai versekről.

„Az öröm által a világ szépsége a lelkünkbe hatol, a fájdalommal a testünkbe.”

Simone Weil

„A szeretetet semmivel sem lehet magyarázni. A személy, a konkrét, megismételhetetlen emberi egyed iránti szeretet mindig titokzatosan valami több, mint az adott ember értékei. Ezért mindig valamiféle kegyelem.”

Józef Tischner

A nyolcvanas-kilencvenes évek fordulóján írt, egyénített formanyelvet beszélő szonettjei Bertók László teljes költészetét új megvilágításba helyezték. Olyannyira, hogy a kritika azóta is az értelmező megértés kiváltságosan erős igényével fordul a költő kötetről kötetre megújulni képes művészete felé. Eközben aránylag kevés szó esik a korai versekről. Azokról, amelyek a képalkotás népies szürrealizmusa és a formafegyelem tárgyiasító szándékai között kerestek érvényes poétikai utakat. Kerestek – s találtak is. Erre jó példa lehet Bertók első önálló kötetének (Fák felvonulása; 1972) egyik fontos, az 1985-ös válogatáskötetbe (Hóból a lábnyom) is bekerült szövege. A költő legfrissebb alkotásai kapcsán megfogalmazott olvasástapasztalatot, amely szerint „mélyen szorongásos, a belső bizonytalanságból, vívódásból, töprengésből fakadó, versteremtő energiáját jórészt e forrásból nyerő költészet a Bertók Lászlóé” (Ágoston Zoltán), e régebbi darab is igazolja, mégpedig a nyelvi-poétikai megalkotottság igen magas fokán igazolja.

MOST

Most kellene a szeretet,
most, hogy húga kiszenvedett,
ebben a kozmikus huzatban
az ókeresztény mozgalmi dallam,
egy kő, ahol egymásnak háttal,
park, szabadságos katonákkal,
egy melegítő kiskutya-orrlyuk,
most kellene egy bekötőút,
egy holdkomp, értekezlet, valami,
nem tudok hasonlítani.

Bertók László
 

Gyászlíra, amely nem a panasz nyelvén szólal meg: olvasatunkban innen nyeri megrendítő erejét a vers. S onnan: a válság tapasztalatához (a szenvedés, a halál, a veszteség traumájához) egy hasonlóan elemi határtapasztalatot rendel: a nyelv, a beszéd, a költészet korlátosságának élményét. Ennyiben önfelszámoló versbeszéd a Most-é: saját kudarcáról, a gyászról való autentikus beszéd keresésének eredménytelenségéről ad számot. Ám ez bizonyosan kevés volna a művészi hatás teljességéhez. Amely itt legalább két összetevőn múlik: a forma artisztikusan kidolgozott zártságán és a katalogizáló beszéd látszólagos szenvtelenségén.

A címet egyetlen szó, a verset egyetlen mondat alkotja. A tíz sort páros rímek (többségükben egyszerű asszonáncok) fűzik egybe; a jambusok ugyancsak a keresetlenség és közvetlenség benyomását kelthetik. (Két helyütt, a 4. és 7. sorban vált csak trochaikusra a versbeszéd; előbbinek tárgya sajátos módon éppen a ritmus képzetével rokon „dallam”; utóbbiban pedig a „melegítő kiskutya-orrlyuk” bensőségessége s játékossága olvasható rá a sorban megbúvó daktilusokra.) Talán nem mellékesen: a Nagy László-féle Ki viszi át a Szerelmet (1957) versformája és hangütése ez. Csak míg ott a saját lét veszendő volta („Létem ha végleg lemerűlt”) tördeli kérdésekre a 14 sornyi szövegtömböt (s nyit egyszersmind mítoszi távlatot beszéd és beszélő előtt), Bertóknál a kétszeres távolítás (valaki másnak a húgáról van szó – nyelvtanilag még akkor is, ha önmagáról beszél az elidegenítő egyes szám harmadik személyben a vers alanya) fokozza föl a felsorolás retorikájában kiteljesedő feltételes beszéd esztétikai erejét.

A felsorolás eszköze egyrészt a keresés bizonytalanságát érzékíti (a vágy és a feltételesség egyidejűségét kifejező „kellene” ismétlődő jelenlétével s az állítmányról lemondó kihagyás [„egy kő, ahol egymásnak háttal”] retorikai fogásával is nyomatékosítva). Másrészt azonban – archaikus szövegszervező eljárásról lévén szó – mágikus-rituális hatással ruházza föl a verset. Figyelmet érdemel ebből a szempontból, hogy a címmé emelt időhatározó a szövegben pontosan háromszor fordul elő. S ide vonatkozó észrevételünk lehet az is, hogy az elősorolt elemek idő és tér korlátain túlról érkeznek a szöveg terébe: régi („ókeresztény”) és új („holdkomp”), távoli („kozmikus”) és közeli („kiskutya-orrlyuk”) perspektíváit nyitva egymásba.

Bertók László a pécsi Király utcában 2007. június 15-én
 

A kompozíció feszességét, a hímrímek (1–2. és 9–10. sor) alkotta verstani keret mellett, elsősorban a mondattani szerkezet szigora szavatolja. Az időhatározói alárendelést („hogy húga kiszenvedett”) két, egymással kapcsolatos viszonyban álló főmondat („Most kellene a szeretet…”, „most kellene egy bekötőút…”) fogja közre. Oly módon, hogy a rövidségével külön nyomatékot kapó mellékmondat az első főmondatbeli felsorolásba ékelődik: rögtön az első elem, a hívórímként kiemelt „szeretet” után olvasható. E szintaktikai megoldás azt vonja maga után, hogy az ekképp elhatárolt „szeretet” nemcsak a sorozat első tagjaként értelmezhető, de fölfogható úgy is: minden további tényező (az „ókeresztény mozgalmi dallam”-tól a „valami”-ig) ezt bontja ki, ennek (mint átfogó eszménynek, világmagyarázó elvnek, lételméleti alapnak) a részletezését szolgálja, ezt igyekszik körülírni, ezt próbálná érteni s értelmezni.

Ugyancsak egysoros volta irányít figyelmet a verset záró, negyedik tagmondatra. A „nem tudok hasonlítani” kitétel váratlan alanyisága a vers (az irodalmi nyelv mint kitüntetett képes beszéd) elégtelen voltára reflektál. (Ennek megfelelően, bár feszültségteremtő hatása nem kis részben a kötőszó elhagyásából származik, értelemszerűen ellentétes mellérendeléssel kapcsolódik a korábbiakhoz. Legalábbis kevéssé tetszik érvényes megközelítésnek, ha magyarázó mellérendelésként olvassuk.) „Nem tudok hasonlítani”, azaz ’nem vagyok képes túllépni a katalóguspoétika egyszerűségén, nem tudok szóképekkel díszített beszédet megszólaltatni, illetve nincs képességem a világ tényei közti összefüggések meglátására (vö. hasonlítás!)’. A tehetetlenség és tanácstalanság végső rögzítése azonban olyan műalkotás zárlataként vesz búcsút a nyelvre átfordíthatatlan tapasztalattól, amely saját kudarcát a nyelvi-poétikai szervezettség különleges színvonalán vallja meg. S amely a vereséget szenvedett vers példáján keresztül közös esendőségünkre eszméltet rá – az olvasók körét az esendők közösségévé emelve föl.

Bertók László a pécsi Király utcában 2007. június 15-én
 

( Fot? Balogh Robert )
[ Halmai Tamás ] 2007-12-06 09:06:00
Cikk nyomtat?a Cikk elk?d?e e-mailbe Hozz?z?? a cikkhez
 
Előadóművézet Sajtóanyagok
Irodalom Könyvsarok
Képzőművészet Kiadváyok
Filmművészet Fesztiválok
Tásadalom Ráday utca
Programajáló Pécs 2010
Pályázatok Enciklopédia
Taub Jánosnak
Taub sosem fontoskodik, de kemény és játékos. Szolnokon olyan García Marquezt (a Száz év magányt) alkot a színpadon (Törőcsik, Garas, Mertz), hogy meghívják az előadást Bogotába, a szerző kolumbiai fesztiváljára. (Bodor Páltól)
[ Archívum ]
[ Keresés ]
Átadták az első Heller Ágnes-díjat

Hajós Trianoni Emléktúra - START

Darvay Nagy Adrienne - Szín játék

MGP - Coming out

Élő online könyvbemutató

Marót Péter 1945 – 2020

Születésnapi levél - Taub Jánosnak

Nemeskürty István, a nemzet Tanár ura 95 éves lenne

Vetró-Rózner-Bereményi: Magyar Copperfield

Volt egyszer egy Nép (Nemzeti) Színház

Wisinger István – Egy elme az örökkévalóságnak

Húsvét - ahogy lehet

Egy-Másért… Felhívás

Rendkívüli támogatás a színházi világban

Gnandt J a Magyar Ezüst Érdemkereszt polgári tagozata kitüntetésben részesült

Füst a szemben

A 88. utca fogjai

A revizor

Mégis, kinek az élete

Romlás

Kaukázusi krétakör

A szecsuáni jó ember

Vihar

Dogville

Szép nyári nap

Ördögök

Hű, de messze van Petuski!

Nyári kalandok

Csákányi - Kulka

Idill

ISMERI?
[ Ki kicsoda játék ]
275 portré
cikkek
galéria
Keresés
Terasz 2002-2006
Terasz 2001-2002
 
 
 
 
Film
Adatbázisok - Amatőr - Digitális film - Filmek időrendi sorrendben - Filmek kategóriák szerint - Filmfesztiválok és díjak - Filmkészítés, filmforgalmazás - Független film - Klasszikus filmek, filmklasszikusok - Média - Mozik, moziműsor - Multimédia - Oktatás, filmtörténet - Online vásárlás - Rendezők - Szervezetek - Színészek, színésznők - Toplisták, filmelőzetesek - TV-csatornák, videotékák

Fotózás
A nap fotója - Analóg fényképezőgépek - Boltok, használtcikkek, szolgáltatások - Digitális Fényképezőgépek - Elmélet - Hírek - Múzeumok, kiállítások - Nyomtatók - Online galériák, portfoliók - Pályázatok - Szkenner - Tartozékok - Témák, zsánerek - Weblapok, magazinok

  Irodalom
A századforduló irodalma - Antik irodalom - Antikváriumok - Barokk - Bevezető - Érettségi tételek gyűjteménye - Felvilágosodás - Gyermek- és ifjúsági irodalom - Irodalmi újságok és folyóiratok - Irodalmidi díjak, egyesületek, szervezetek - Irodalomtörténet és irodalomtudomány - Klasszicizmus - Kortárs magyar irodalom - Kortárs világirodalom - Könyvesboltok - Könyvkiadók - Könyvtárak - Középkor - Nemzetek irodalma - Realizmus - Reneszánsz - Romantika - Szimbolizmus - Szórakoztató irodalom - Tematikus gyűjtemények - XX. századi magyar irodalom - XX. századi világirodalom

Művészet, építészet
Alkotások - Alkotók - Dokumentumok - Gyűjtemények - Információk - Kiadványok - Korok, stílusok - Technikák - Üzlet

  Színház
Budapesti színházak - Határon túli magyar színházak - Mozgás- és Táncszínházak - Színészek weboldalai - Színházi oldalak - Vidéki színházak

Tánc
Elmélet, szakirodalom - Előadások, táborok, fesztiválok - Koreográfusok, vezetők - Külföldi táncos oldalak - Magyar táncoldalak - Tánc csoportok, együttesek, társulatok - Tánc fajták - Táncházak - Tánckellékek, jelmezkölcsönzés, tervezők - Táncművészeti folyóiratok - Táncoktatás - Táncos filmek - Táncos képviseletek - Táncosok, tánctanárok - Táncpartner kereső - Táncversenyek, ranglisták

Zene
Dalszövegek - Filmzene - Komolyzene - Koncertek - Könnyűzene - Lemezforgalmazás - Mp3 - Népzene - Slágerlisták - Zenei média

 
 
  © 2006 - Terasz Kiadó Kft. [ Impresszum ] [ Médiaajánlat ]