Enciklopédia
Irodalmi szekció
Társadalom
Előadóművészet
Képzőművészet
Reál
Képgaléria
Kiadványok
POSZT 2003
Ráday utca
Sztárok
CITY BALETT ALAPÍTVÁNY
HARMÓNIA ALAPÍTVÁNY
Terasz Archív
Magyar Év Angliában
Kortárs Mozgásművészeti Portál
Nemzeti Színház
Bessenyei Ferenc honlapja
PREMIER
Regisztráció Fórumok Terasztérkép Linkajánló Játékok Kincseskamra
  Dátum: 2019. december 5. csütörtök    Mai névnap(ok): Vilma  
   
CSUKÁS ISTVÁN - II.

Nevelőtiszt: Kinyitni

 

A sörözés vége

 

PRÓBAAKASZTÁS KÉT ÉV MÚLVA - II.

 

Nevelőtiszt: Kinyitni! Azonnal nyissa ki! Itt a nevelőtiszt!

Férfi: Nem a macska. Rosszabb.

 

A Férfi gyorsan kiönti az italt a mosogatóba, az egyik bögrét is viszi. Kinyitja az ajtót. Akaratlanul is vigyázzba áll, mint a börtönben! Bejön a Nevelőtiszt, mogorva, kemény, keserű férfi. Az asztalhoz masírozik, nézi a bögrét.

 

Nevelőtiszt: Na végre! Mit zárkózik? Nem volt elég két évig? Micsoda büdös van itt? Mért nem szellőztet?

Férfi: (Hebegve) A macska… bejön a macska…

Nevelőtiszt: Mi maga?! Egér? Mit iszik?

Férfi: Kakaót…

Nevelőtiszt: Ne szórakozzon! (Megszagolja) Tényleg kakaó. Na, mindegy. (A kanapéhoz megy, leül) Leülni!

 

A Férfi leül az asztalhoz.

 

Férfi: Minek köszönhetem? Még csak ma reggel szabadultam…

Nevelőtiszt: Nagy tévedés! Maga sohasem fog szabadulni! Amíg én magán tartom a szemem, addig sohase lesz szabad! És én magán tartom! Abban bízhat! Maga próbaidőn van, ezt sohase felejtse el! A próbaidő azt jelenti, hogy maga nem teljes ember, csak megpróbál az lenni. De én nem hiszek benne! Maga egy selejt, maga egy hulladék! És én azért vagyok, hogy az ilyeneket összesöpörjem! Okádni tudnék, ha magára nézek. Na, mire emlékszik? Egy huszonhét éves férfi a sörözőben. Mért támadta meg?

Férfi: (Mogorván) Azt mondta, hogy büdös csavargó. Meg azt mondta, hogy mért nem döglik meg az ilyen?

Nevelőtiszt: És nem volt igaza?!

Férfi: Nem voltam csavargó. Csak munkanélküli.

Nevelőtiszt: Ismerte?

Férfi: Nem ismertem. Véletlenül lelöttyintettem sörrel. Csak egyszer ütöttem…

Nevelőtiszt: A söröskorsóval.

Férfi: Az volt a kezemben.

Nevelőtiszt: Miért vette el a rádiótelefont és az ötszáz forintot?

Férfi: Nem emlékszem.

Nevelőtiszt: És a százezer forintos kárra? Mit csinált? Összetörte a berendezést? Belehugyozott a játékautomatá-ba? Felgyújtotta a kocsmát? Na, azért nem lett volna kár!

Férfi: Nem emlékszem.

Nevelőtiszt: Mennyit ivott?

Férfi: Már egyszer elmondtam a tárgyaláson.

Nevelőtiszt: Mondja el nekem is! Azt hiszi, hogy csak magával kell foglalkoznom?! Tele van a világ magához hasonló büdös csavargóval! És tele van a tököm is!

Férfi: Fél korsó sört.

Nevelőtiszt: És ettől berúgott? Nagyobb ivónak gondoltam!

Férfi: Nem voltam részeg!

Nevelőtiszt: Akkor mi volt?

Férfi: Nem tudom. Elsötétült előttem minden. Agyamra ment…

Nevelőtiszt: Micsoda?

Férfi: Nem tudom. Az életem… Szeretném elfelejteni!

Nevelőtiszt: Majd én teszek róla, hogy ne felejtse el! Hány éves is volt akkor?

Férfi: Harmincegy.

Nevelőtiszt: Akkor most harminchárom. Semmi remény, hogy megjavuljon! Maga nem fiatalkorú bűnöző! Bár azoknál sincs semmi remény. Maga középkorú bűnöző! Aztán majd öregkorú bűnöző lesz!

Férfi: Nem vagyok bűnöző…

Nevelőtiszt. Aki onnan jött, az mind bűnöző! Mi meg takaríthatjuk a szemetet!

 

A két egér fölemelkedik a kanapé mögül. Inci egy nagy fejszét tart, mutatja, majd nagyokat üt a Nevelőtiszt feje irányába: agyonüssem? A Férfi rémülten integet, hogy ne! Ne üsd! A Nevelőtiszt oldalra, félhátra néz, nem lát semmit, az egerek lebújtak.

 

Nevelőtiszt: Maga egy rohadt alma a társadalomban! De én azért vagyok, hogy a rohadt almákat kiválogassam!

 

Megint felállnak az egerek. Finci egy nagy fűrészt mutat: levágjam a fejét? Húzgálja a Nevelőtiszt nyakánál. A Férfi rémülten mutogat, hogy ne! Ne fűrészeld le!

 

Nevelőtiszt: (Idegesen nézi a mutogató Férfit) Maga bolond?!

Férfi: Igen… nem!

Nevelőtiszt: Akkor mért mutogat?!

Férfi: Szúnyogok… legyek.

Nevelőtiszt: Hagyjuk ezeket a trükköket! Egy lágyszívű bírót esetleg becsaphat vele! Ezt a pelenkás demokráciát esetleg becsaphatja vele! Mindenkit becsaphat vele. De engem sohasem csaphat be! Erre tettem fel az életemet! Érti, maga rohadék?! Az ilyenek zabálták fel az életemet! Nincs feleségem, nincs gyerekem, nincs családom… Csak maguk vannak, mocskos söpredék! Én ezt kaptam a világtól. De én ki fogom takarítani ezt az undorító istállót! Mért nem akasztja fel magát? Ez jobb lenne nekem is, a világnak is, és magának is, maga féreg!... Na, mára elég volt! Holnap megint jövök! Minden nap jövök!

 

A Nevelőtiszt feláll, az ajtóhoz megy. Fenyegetően visszaszól.

 

Nevelőtiszt: Világos? Minden nap!!

 

Kimegy, bevágja az ajtót.

Béna, döbbent csend.

A két egér is feláll, összebújva, némán néznek az ajtóra.

 

Férfi: (Keserveset sóhajt) Haj…

Inci-Finci: (Ők is sóhajtanak) Haj…

Férfi: (Szúrósan nézi őket, hogy csúfolódnak-e? De a két egér halál-komoly. Mereven állnak a kanapé mögött) Mit sóhajtoztok?!

Inci: Csak úgy…

Finci: Ránkjött…

Inci: Levegőt vettünk és kifújtuk…

Finci: Muszáj levegőt vennünk…

Férfi: (Egyre keserűbben) Élünk, élünk… Mit tudtok ti az életről? Nem az a kérdés, hogy hogyan élsz egy évig, két évig, száz évig. Hanem az a nagy kérdés, hogy éled túl az egy percet? Azután a másik percet! Ezt megtanultam a börtönben. Ezt meg! Értitek?

Inci-Finci: (A fejüket rázzák) Nem értjük…

Férfi: Aztán csak fekszel a priccsen, s arra gondolsz, hogy minek élted túl az egyik percet… Mert egy perc alatt történt az egész! Egy átkozott, rohadt perc! De hát akkor csak könnyebb sérülést szenvedett! A saját lábán ment el! Kiszaladt a kocsmából. Aztán értem jöttek a rendőrök. Én eldobtam mindent. A telefont meg a pénzt. Minek vettem el? Gyenge volt a koponyacsontja. Az utcán összeesett és meghalt. Egy perc alatt. Jaj! Ott feküdt fehéren. Soha nem ismertem, soha nem láttam! Csak álltam megdermedve és nem tudtam átlépni azt a percet. Kettéhasadt a világ és én ott maradtam egy halottal. A forgalom ment tovább, a percek rohantak tovább, én ott maradtam örökre egy halottal. (Felemeli a fejét) De nem vagyok gyilkos! (Megint fogja a fejét) És nem vagyok ártatlan... (Felnéz, a bögrét fogja) Hol egy kis pia? (Feláll, a mosogatóhoz megy, az üres üveget nézi)

Inci-Finci: (Egyszerre) Ne igyál!

Férfi: (Kezdi elveszteni a fejét) Semmi közötök hozzá, szemtelen egerek! Cincogtok itt összevissza! Nem tudtok semmit! Nem értetek semmit azzal a szűk agyatokkal! Kis vacak szőrgumók! Kis büdös rágcsálók! Hogy mertek beleszólni? Mik vagytok ti? Nevetséges! Macska-eledel! Isten csúf teremtményei! Szétrágjátok az agyamat! Szétrágjátok a világot! Nem marad semmi, csak por meg egérszar! Az egész egy rakás büdös egérszar! Selejtek! Rothadt almák! (Az ajtóhoz megy, kinyitja) A macskától féltek? Hát jöjjön be a macska! (Az ablakhoz megy, kinyitja. Rángatja a függönyt, a zsinór a kezében marad) Jöjjön be mindenki! Engem már nem talál itt!

 

Az egerek rémülten eltűnnek. Csönd. A Férfi magához térve körülnéz, automatikusan fogja a zsinórt.

 

Férfi: Nincs senki. Senki. Gyertek vissza! Ne hagyjatok egyedül! Félek egyedül! Félek magamtól… (Motyogva) Nincs itt senki… Senki… Senki…

 

Feláll az asztalra, a nyakára köti a zsinórt, a másik végét a csillárra.

 

Férfi: Senki.

 

Elrúgja az asztalt. Lóg. Előbújnak az egerek. Az asztalhoz rohannak. Gyorsan felállítják, a Férfi talpa alá teszik. Közben gyorsan beszélnek.

 

Inci: Megmentsük? Azt mondta, hogy büdös rágcsálók vagyunk!

Finci: Azt csak dühében mondta. De egyszer ránkmosoly-gott!

Inci: Igaz! Menj fel! Rágd el!

Finci: Miért én?

Inci: Mert te vagy az okosabb! Mert te előbb születtél egy perccel!

Finci: (Felmászik, elrágja a zsinórt) Most mutasd meg, hogy mit tudsz, te csodálatos egérfog!

 

A Férfi leesik-leül az asztalra. Kábán, eufóriában! Finci leugrik.

 

Férfi: Élek! Élek! Mozog a kezem! Mozog a lábam! (Mozgatja) Mi történt?

Finci: Felakasztottad magad. Oda! (Felmutat)

Inci: De mi lerágtunk!

Finci: Besétáltál egy csúnya egérfogóba. Csak az emberek másképp hívják.

Inci: De mi kihúztunk!

Férfi: (Átöleli őket) Ó, ti drága, aranyos egerek! Hogy köszönjem meg nektek?

Finci: Hallod? Már nem vagyunk büdösek!

Férfi: Élek! Élek!

Inci: Jaj, az ajtó! (Visít)

Férfi: Mi van vele?

Inci: Nyitva van! Bejön a macska! Jaj! Jaj! Jaj! (Visít)

Finci: Az ablak! Jajajaj!

 

Az ajtóhoz rohannak. A Férfi gyorsan becsukja az ablakot. Majd ő is az ajtóhoz megy. Háttal támasztják az ajtót. Dörömbölés. Nyávogás. Végig.

 

Inci: Jaj, bejön! Bejön a macska! Bejön a halál!(Visítva)

Férfi: Nem jön be! Ne féljetek! Hárman vagyunk! Nem engedjük! Nyomjad!

Finci: No pasaran!

 

 

FÜGGÖNY

 

Cikk nyomtatása
Írások listája
TARNAI LÁSZLÓ
SZIGETI GYÖRGY
SZAUER ÁGOSTON
ONAGY ZOLTÁN
ÖRDÖGH SZILVESZTER
KARAFFA GYULA
KELEMEN LAJOS
LAZÁNYI ISTVÁN
NYÍRFALVI KÁROLY
OLÁH ANDRÁS


Teljes cikklista >>>

 
Cikkereső
címszó
év
hónap