Enciklopédia
Irodalmi szekció
Társadalom
Előadóművészet
Képzőművészet
Reál
Képgaléria
Kiadványok
POSZT 2003
Ráday utca
Sztárok
CITY BALETT ALAPÍTVÁNY
HARMÓNIA ALAPÍTVÁNY
Terasz Archív
Magyar Év Angliában
Kortárs Mozgásművészeti Portál
Nemzeti Színház
Bessenyei Ferenc honlapja
PREMIER
Regisztráció Fórumok Terasztérkép Linkajánló Játékok Kincseskamra
  Dátum: 2019. december 5. csütörtök    Mai névnap(ok): Vilma  
   
EGY VAS ISTVÁN VERS MÁSODIK FELE

BIHARI SÁNDOR

BIHARI SÁNDOR

 

 

Egy Vas István-vers második

 

 

fele – és az íróportré-filmek

 

 

 

A könyvállványom legalsó polcáról a dossziékból még mindig kerülnek elő kincsek vagy legalább a töredékei! Legutóbb egy Vas István-verset találtam, pontosabban egy Vas István-vers második felét. A két gépelt oldal első fele hiányzik, csak a II. jelzésű oldal van meg a 8-tól 14-ig számozott strófákkal. A gépiraton rajta vannak a tördelő szerkesztő jelei a nyomda részére. A vers az Új Írásban meg is jelent 1987-ben az első hét strófa nélkül, azon a címen, mely a hiányos kéziraton is szerepel: Szerelmes versek. A hiányzó rész után kutatva végiglapoztam a Vas István-köteteket, de egyikben sem találtam nyomára. Ezért is tartom szükségesnek újraközlését a Tekintetben, s azért is, hátha előkerül a hiányzó rész valahonnan, és a vers teljes egészében jelen lehet az életműben. A keresgélés közben több Vas István-levélre is rátaláltam, melyeket az én verskérő leveleimre válaszolt. Az első levél dátuma: 1982. január 17., az utolsóé: 1990. Gyönyörű hangú levelek és gyönyörű az a dedikáció is, amelyet most újra elolvastam a Mégis című válogatott versek kötetében. Ez a könyv várt otthon engem, amikor az agyműtétem után hazaértem! Már a könyv címe is biztatás volt: Mégis; a dedikáció pedig akkor nekem megrendítő! „Bihari Sán-doréknak nagy szeretettel, minden jó kívánsággal Vas István.” És az a tény, hogy én még kómában feküdtem, agyműtét előtt, mikor ő ezt írta nekem! Ilyen ember volt ő! A levelek egyikében sincs utalás erre a versre, s hogy az eleje hol található, elképzelni sem tudom. Olvastam én Illyés-verset (Gyors tavasz), melynek első megjelenési helye a Ludas Matyi volt! A levelek egyikében a Vas István portréfilmjének előkészületeiről esik szó, melyben Vas István beszélgetőtársa Réz Pál volt. A film szerkesztője én voltam.

 

*

 

Meg kell említenem azt is, megragadva az alkalmat, hogy több portréfilm szerkesztője voltam: Féja Gézáé, Weöres Sándoré, Nagy Lászlóé, Juhász Ferencé, Vas Istváné, Kormos Istváné, sőt Illyés Gyuláé is; megtaláltam a módját, hogy Radnóti Miklósról is készítettem portréfilmet. Bár kényszerű helyzet következtében lettem szerkesztő a Magyar Televízióban, én úgy dolgoztam ezeken a filmeken, hogy hittem, a magyar kultúra számára igen fontos munkát végzek. Mára látszik, hogy hiába! Egyiket sem tűzi műsorára egyik televízió sem, pedig sok van belőlük! De nem a kultúra a fontos a mai szemléletben, hanem a pénz, amely köztudott, láthatóan lealjasít. De erről elég ennyit! Bizonyítandó, hogy a pénz mást is tud: azt javaslom, hogy a kulturális és oktatási minisztériumok a még, remélem, meglévő portréfilmeket küldjék el videó-kazettán az iskoláknak, hogy az ifjúság arcukba nézhessen ezeknek az íróknak! És lássa Nagy László, hogy ezeknek a fiataloknak van arcuk, szép és tiszta!

 

 

 

VAS ISTVÁN

 

 

II.

 

Szerelmes versek

 

Hosszú az éjszaka,

Ne menjen még haza,

Maradjon egy kicsikét.

(Sláger a harmincas évekből)

 

 

8

 

E kétszemélyes grupszekszet vajon

Hányan is művelték e pamlagon?

Hosszú az éjszaka. Az éjszaka.

Össze még hánnyal is akadhatunk?

Végül mégis magunkban maradunk.

Hova tűntek a többiek? Hova?

9

 

Hát nem furcsa hogy

Ki hitte volna

Előbb te nem akartad

Később én nem akartam

Hogy mindenek közül

Éppen mi ketten

 

 

10

 

Felszáll. Kisüt. Fúj. Fölébred. Minek?

Fölkel. Megérti. Nincsen. Semminek.

Lehull. Eloszlik. Tudja. Nem lehet.

 

 

11

 

 

Tavasz van tavasz van tavasz van

Kettőnk közt épp elég szokatlan

Húsvét feltámadó lángoszlop

Kihajt az elszáradt vándorbot

Tavasz van tavasz van élhetek

Még veled még veled még veled

 

 

12

 

Az Égei tengeren akkor vihar volt

Hánytorgott a hajó a villámló éjben

Mennyezeten a hintázó lámpa

Emlékszel mikor az ágyról legurultunk?

 

 

 

 

 

13

 

 

Hallod? Sikítanak megint az oboák.

Csak azt nem tudhatod, még itt vagy odaát.

Nem mindegy, mondd? Nem. Most még itt vagyunk.

Fölözzük le minden perc hozamát.

 

 

14

 

Az etruszk csésze mire is tanít?

Foied vinom pipafo cra carefo.

Ma bort iszom, holnapra nem lesz mit.

Hiszen nyilvánvaló,

Hogy addigra kifogy a bor.

De ott is jelen

Lesz félelmetesen

Akárcsak a képeiden

A csontig csupaszult amor.

[Bihari Sándor]
Cikk nyomtatása
Írások listája
TARNAI LÁSZLÓ
SZIGETI GYÖRGY
SZAUER ÁGOSTON
ONAGY ZOLTÁN
ÖRDÖGH SZILVESZTER
KARAFFA GYULA
KELEMEN LAJOS
LAZÁNYI ISTVÁN
NYÍRFALVI KÁROLY
OLÁH ANDRÁS


Teljes cikklista >>>

 
Cikkereső
címszó
év
hónap