Dátum: 2020. február 17. hétfő    Mai névnap(ok): Donát, Egyed


képgaléria kertpont.hu sakk linkajánló
 
Előadóművészet
Irodalmi szekció
Képzőművészet
Társadalom
Könyvsarok
Képgaléria
Ráday utca
Reál
Kiadványok
POSZT
Enciklopédia
CITY BALETT ALAPÍTVÁNY
HARMÓNIA ALAPÍTVÁNY
Terasz Archív
Kortárs Mozgásművészeti Portál
Nemzeti Színház
Bessenyei Ferenc honlapja
PREMIER
Viga Gyula

"1952-ben születtem Mátészalkán. Az általános iskolát Nagybátonyban és Mátészalkán végeztem, érettségi bizonyítványt Debrecenben szereztem az Irinyi János Élelmiszeripari Szakközépiskola dohányipari szakán. Egy esztendei sorkatonai szolgálat után, történelem-földrajz szakon kezdtem meg tanulmányaimat Debrecenben a Kossuth Lajos Tudományegyetemen, majd másodévtől történelem-néprajz szakon folytattam tovább. 1976-ban kaptam történelem szakos tanári és etnográfusi oklevelet, de már V. éves hallgató koromban a miskolci Herman Ottó Múzeumban dolgoztam: előbb muzeológusként, később tudományos titkárként, aztán a néprajzi osztály vezetőjeként tevékenykedtem. 1995-től 2001. június 15-ig a megyei múzeumi szervezet igazgató helyettese voltam. Az év elején megpályáztam a Pest megyei múzeumok igazgatói állását, amit elnyertem és június 15- augusztus 30 között betöltöttem. 2001. szeptember 1-én visszatértem régi munkahelyemre, ahol jelenleg újra igazgató-helyettesként dolgozom.
   Múzeumi tevékenységemben szorosan összekapcsolódik a gyűjteményi munka és a tudományos kutatás. Terepmunkámban az 1970-es évek második felében a Bükk-hegység magyar és szlovák falvai, az 1980-as évektől a Bodrogköz hazai és szlovákiai területei kaptak elsőbbséget. De kutattam Észak-Magyarország más területein és a Tiszántúlon, valamint Kelet Szlovákiában is. A gyűjtemény gyarapítása, kiállítások rendezése, a honismereti és tudományos ismeretterjesztő feladatok mellett, kezdettől fogva rendszeresen publikáltam. Szakdolgozatomat még a Dél-Nyírség gazdálkodásának és telekformáinak összefüggéséről írtam, Miskolcra kerülve pár évre a kisállattartás történeti-néprajzi vizsgálata kötötte le a figyelmemet. 1980-ban ebből a témakörből írott kismonográfiával, summa cum laude minősítéssel szereztem egyetemi doktori címet. Az elmúlt másfél évtizedben különösen a táj és ember viszony, az eltérő adottságú vidékek népének gazdasági kapcsolatai foglalkoztattak. Ebben a témakörben először a Bükk vidékéről publikáltam kisebb kötetet, majd 1990-ben Árucsere és migráció Észak Magyarországon című könyvemben foglaltam össze a Felföld és a Magyar Alföld gazdasági kapcsolatainak főbb összefüggéseit. 1996-ban –Hármas határon címmel- a szlovákiai Bodrogközről adtam közre tanulmánykötetet, amiben ugyancsak a tájak és népcsoportok változó kapcsolatrendszerének problematikáját helyeztem előtérbe. De ezeken túl is, sokféle témában igen sokat publikáltam.
   Tanulmányaim, közleményeim mellett sokféle tudományszervezői és szerkesztői tevékenységet is folytatok. A Herman Ottó Muzeum – és más intézmények – munkatársaival együtt, több konferenciát szerveztem ( pl. két tanácskozás Északkelet- Magyarország interetnikus kapcsolatairól, konferencia a népi építészetről, az árucsere és migráció kérdéseiről, stb.), amelyeknek az anyaga nyomtatásban is megjelent. Szerkesztőként és társszerkesztőként két évtizede gondozom a miskolci Herman Ottó Múzeum kiadványainak jelentős részét. Alapító szerkesztőként, tíz éven át gondoztam a Néprajzi Látóhatár című periodikát, tagja vagyok az Ethnographia és Honismeret folyóiratok szerkesztő bizottságának. Korábban főszerkesztőként is jegyeztem már regionális kulturális folyóiratot.
   Két évtizede veszek részt aktívan az északkeleti régió múzeumi és tudományos életének szervezésében, beleértve a határon átnyúló közgyűjteményi és tudományos kapcsolatokat is. Az 1980-as évek második felében a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Tanács közgyűjteményi szakfelügyelője voltam, 1990-1994 között pedig a Megyei Önkormányzat Kulturális Bizottságának voltam nem közgyűlési, szakértő tagja. Több országos néprajzi és múzeumi testületnek is tagja vagyok (Pulszky Társaság – Magyar Múzeumi Egyesület alelnöke, Györffy István Néprajzi Egyesület ügyvezető elnöke, Néprajzi Társaság választmányi tagja). 2000. októberében kaptam megbízást a NKÖM miniszterétől a néprajzi múzeológia vezető szakfelügyeletének ellátására. Számos konferencián szerepeltem, s szakmai programok résztvevőjeként is közreműködtem a Kárpátok-Euro-Régió tudományos előkészítésében.
   1991-ben kapcsolódtam be a felsőoktatásba: több szemeszterben óraadó voltam a Debreceni Egyetem Néprajzi Tanszékén, egy rövid kurzus erejéig a Kolozsvári Babes Bolyai egyetemen, 1994-től a Miskolci Egyetem Művelődésztörténeti és Muzeológiai tanszékén főiskolai docensként vagyok másodállású munkatárs. Egy cikluson át a Bölcsészettudományi Kar Tanácsának is tagja voltam.
   Múzeumi és szakmai-közéleti tevékenységemért számos elismerést, szakmai kitűntetést kaptam. Elnyertem a 35 évnél fiatalabb kutatók Gunda Béla-díját (Debreceni Egyetem) és Jankó János –díját ( Magyar Néprajzi Társaság). Megkaptam Miskolc város Herman Otto tudományos díját, a muzeológusok Ikvai Nándor-díját, a honismereti mozgalom Bél-Mátyás-díját, több egyesület és társaság kitüntetését. 1997-ben elnyertem a múzeumi szakma (2000-ig) legmagasabb kitüntetését, a Móra Ferenc-díjat."
2002-09-17 14:58:00

Cikk nyomtatása

Küldje el a cikket ismerősének!
 
feladó neve:    
feladó e-mail címe:    
címzett neve:    
címzett e-mail címe:  
 
Születésnapi levél
Paul Lendvainak
Lieber Paul, kedves Pali, Isten éltessen bis hundertzwanzig derűben, egészségben a számodra kedves és fontos személyek nyújtotta gute Gesellschaftban. (Lipovecz Ivántól)
Cikkarchívum
Banga Ferenc
Sutyák Tibor
Fischer Iván
Margócsy István
Fischer Ádám
Ascher Tamás
Droppa Judit
Cseri Miklós
Erick van Egeraat
Bíró Ica (Stephanie)
Havas Henrik
Ekler Dezső
Lugosi Lugo László
Baló György
Mundruczó Kornél
Babarczy Eszter
Vidnyánszky Attila
Schell Judit
Szathmáryné Sipos Ildikó
Bán Ferenc
Cikkek listája >>>

címszó
év
hónap
Enciklopédia
További cikkek a kertpont.hu portálon
A sokarcú fagyöngy
Szerves talajtakarók
A póréhagyma
Agavék
A vizitorma
A csontritkulásról
Webtechnológia
Technológiák, fejlesztési megoldások, referenciák a Terasz.hu - tól
| M?iaaj?lat | Impresszum | Jogi nyilatkozat |
info@terasz.hu