Dátum: 2020. február 28. péntek    Mai névnap(ok): Elemér, Ilmár


képgaléria kertpont.hu sakk linkajánló
 
Előadóművészet
Irodalmi szekció
Képzőművészet
Társadalom
Könyvsarok
Képgaléria
Ráday utca
Reál
Kiadványok
POSZT
Enciklopédia
CITY BALETT ALAPÍTVÁNY
HARMÓNIA ALAPÍTVÁNY
Terasz Archív
Kortárs Mozgásművészeti Portál
Nemzeti Színház
Bessenyei Ferenc honlapja
PREMIER
Pallósiné Toldi Márta

"Érettségi után – nappali tagozatos képzésben – 1971-ben szereztem könyvtárosi szakképesítést a szombathelyi Felsőfokú Tanítóképző Intézetben. Első és mindmáig egyetlen főfoglalkozású munkahelyem még ebben az esztendőben a Berzsenyi Dániel Megyei Könyvtár lett. A gyakorlati munkavégzés mellett kiegészítő tanulmányokat folytattam: 1978-ban a pécsi Tanárképző Főiskola pedagógiai szakán, majd 1987-ben az Eötvös Loránd Tudományegyetem szociológia szakán államvizsgáztam. Iskolarendszeren kívüli oktatás keretében sajátítottam el a számítógépkezelés és hálózatszervezés (IIF) időközben nélkülözhetetlenné vált elemeit. 1991-ben német nyelvből középfokú állami nyelvvizsgát tettem. Angol nyelvből 2001-ben az ELTE Alkalmazott Angol Nyelvészeti Tanszékén vizsgáztam. 1998-ban felvételt nyertem az ELTE Könyvtártudományi-Informatikai Tanszékének Modern könyvtártudomány c. Ph.D programjára. 2001. április 20-án doktori szigorlatot tettem, jelenleg disszertációm elkészítésén dolgozom. Kutatási témám: A könyvtárhasználat szociológiai jellemzői a Pannon térség társadalmaiban, különös tekintettel az információs társadalom kihívásaira.
   
   Harminc éves könyvtárosi pályafutásom alatt különböző munkaköröket töltöttem be. 1978-ig módszertani könyvtárosként dolgoztam, majd pedagógiai szaktájékoztató és műszakvezető lettem. 1982-ben az olvasószolgálati osztály vezetésére kaptam megbízást, mely feladatköröm igazgatóhelyettesi tevékenységgel is kiegészült. 1994-ben megpályáztam intézményem igazgatói munkakörét, második ciklusomat 1999-ben kezdtem ebben a feladatkörben.
   
   Első munkakörömben alapos ismereteket szerezhettem Vas megye könyvtári ellátottságáról, a különböző könyvtári munkafolyamatok egymáshoz való illeszkedésének funkcionális követelményeiről, a könyvtáraknak a kulturális intézmények rendszerében betöltött szerepéről, az eltérő szakmai-intézményi teljesítmények társadalmi hatékonyságáról. Az elengedhetetlenül szükséges gyakorlat megszerzése után a hálózat tagkönyvtárainak rendszerszerű működését elősegítő szolgáltatások és kapcsolódási lehetőségek szervezését állítottam tevékenységem középpontjába.
   
   Mint olvasószolgálati osztályvezető, a Berzsenyi Könyvtár szolgáltatásainak lebonyolításáért tartoztam felelősséggel. Fontos feladatomnak tekintettem annak az értékes hagyománynak a továbbvitelét, amely a példásan szervezett gyűjtemény, a naprakész és színvonalas feltárás, valamint a könyvtárhasználók érdekeire maximálisan tekintettel levő, szakmai felkészültséggel megalapozott szolgáltató készség hármas egységével jellemezhető. Szakmai életutam nagy lehetősége, hogy olyan könyvtár munkatársa lehetek, amelynek több mint száz éves múltjában – a Pável Ágoston nevével fémjelzett és újabbkori történetének jelentős szakaszaiban egyaránt – természetes alkotóelemek voltak a fenti követelmények.
   
   A dinamikus, szolgáltatásra orientált, tudományos teljesítményekre is képes gyűjtemény soha be nem fejezhető fejlesztő tevékenységet igényel. Ennek érdekében végeztük el például egyes állománycsoportok empírián alapuló kihasználtságvizsgálatának egész sorozatát. A szolgáltatásszervezésben a társadalmi elvárások gyors érzékelését és az azokra való reagálást tekintem meghatározónak. 1995-ben kezdeményezője és kutatásvezetője voltam egy NKA által támogatott reprezentatív felmérésnek, amely a 10-14 éves gyerekek könyv- és könyvtárhasználati szokásait vizsgálta Vas megyében. 1995-96-ban az önkormányzatok könyvtárfenntartó szerepének jellemzőit, továbbá a városi könyvtárak erőforrás-állapotát kutattam. 1997-98-ban – ugyancsak NKA támogatással – regionális vizsgálatot végeztem a könyvtárközi kölcsönzés témakörében. Az eredményekről országos és helyi fórumokon előadásokat tartottam. Szakmai tevékenységem eddigi egyik legjelentősebb és újszerű elvárásokat támasztó feladata volt a kölcsönzésgépesítés előkészítése és bevezetésének megszervezése, valamint a számítógépes adatbázisok tájékoztató munkában való meghonosítása, 1997-től pedig az OLIB integrált szoftver munkába állításának irányítása. 1994-től több szakmai programot dolgoztam ki a szombathelyi nyilvános könyvtár rekonstrukciójára és bővítésére, melynek alapján Vas Megye Közgyűlése 1999-ben címzett támogatást kapott a tervek megvalósítására.
   
   Könyvtárigazgatói tevékenységemben fontos feladatomnak tekintem a megváltozott társadalmi-gazdasági körülmények miatt szükséges szemléletváltás megvalósítását az intézmény menedzsmentjében ill. marketing stratégiájában. Filozófiám lényege: a minőségi szolgáltatás fenntartása érdekében új anyagi erőforrásokat kell találnunk, erősítendő a könyvtár és a társadalmi nyilvánosság közti kommunikáció és nem utolsó sorban végre kell hajtanunk az elódázhatatlan modernizációs fejlesztéseket. Mindehhez megújuló interdiszciplináris tudáskészletre, gyakorlati tevékenységünk szisztematikus elemzésére valamint az új ismerteknek az alkalmazására van szükség.
   
   Publikációs tevékenységem 1974 óta rendszeresnek mondható. Írásaim leggyakrabban a Vas Megyei Könyvtárak Értesítőjében, a Könyv, Könyvtár, Könyvtárosban ill. előzményeiben és a Könyvtári Figyelőben jelentek meg. Tanulmányaim angol nyelvű recenzióit rendszeresen közli a Hungarian Library and Information Science Abstracts c. referáló lap. Szerkesztésemben, összeállításomban jelent meg a Berzsenyi Könyvtár több önálló kiadványa (pld. Éhen Gyula életrajzi bibliográfia (1991). Kiadóként jegyzem a Szombathely bibliográfiája c. városbibliográfiát (1997), a Szombathelyi tudós tanárok (1998) c. tanulmánykötetet, továbbá a Vas megye irodalma 1965-1994. bibliográfia és repertórium CD-ROM változatát (1995.)
   
   Tagja vagyok a Magyar Könyvtárosok Egyesületének, (MKE) a VEAB Könyvtártudományi Munkacsoportjának, valamint az Alpok-Adria Munkaközösség Nyilvános Könyvtári Szakértői Csoportjának. Több országos szakmai testületben végzek szakértői, kurátori tevékenységet: 1998-tól az Országos Dokumentumellátó Rendszer döntéselőkészítő munkacsoportjában, 2000-től a MKE és az Informatikai és Könyvtári Szövetség közös szerzői jogi munkacsoportjában, 2001-től a Nemzeti Kulturális Alapprogram Könyvtári Szakmai Kollégiumában. 1994 óta óraadóként tanítok a Berzsenyi Dániel Főiskola Könyvtár – és Információtudományi Tanszékén.
   
   A szakirodalomból megszerezhető új információkat módomban állt több alkalommal külföldi tanulmányutak, konferenciák tapasztalataival is kiegészíteni. (Finnország, Ausztria, Németország, Ausztria, Olaszország).
   
   1990-ben megkaptam a megtisztelő szakmai elismerésnek számító Szabó Ervin Emlékérmet. Vas Megye Közgyűlése 1998-ban Az önkormányzat szolgálatáért kitüntető oklevelet és emlékplakettet adományozott részemre."
2002-09-16 09:47:00

Cikk nyomtatása

Küldje el a cikket ismerősének!
 
feladó neve:    
feladó e-mail címe:    
címzett neve:    
címzett e-mail címe:  
 
Születésnapi levél
Paul Lendvainak
Lieber Paul, kedves Pali, Isten éltessen bis hundertzwanzig derűben, egészségben a számodra kedves és fontos személyek nyújtotta gute Gesellschaftban. (Lipovecz Ivántól)
Cikkarchívum
Banga Ferenc
Sutyák Tibor
Fischer Iván
Margócsy István
Fischer Ádám
Ascher Tamás
Droppa Judit
Cseri Miklós
Erick van Egeraat
Bíró Ica (Stephanie)
Havas Henrik
Ekler Dezső
Lugosi Lugo László
Baló György
Mundruczó Kornél
Babarczy Eszter
Vidnyánszky Attila
Schell Judit
Szathmáryné Sipos Ildikó
Bán Ferenc
Cikkek listája >>>

címszó
év
hónap
Enciklopédia
További cikkek a kertpont.hu portálon
A sokarcú fagyöngy
Szerves talajtakarók
A póréhagyma
Agavék
A vizitorma
A csontritkulásról
Webtechnológia
Technológiák, fejlesztési megoldások, referenciák a Terasz.hu - tól
| M?iaaj?lat | Impresszum | Jogi nyilatkozat |
info@terasz.hu