Karácsonyi irodalmi pályázat
   Pályázhatnak: Magyarországon és határainkon túl élő magyar nyelven író amatőr írók - kortól és foglalkozástól függetlenül bárki, kizárólag magyar nyelvű pályázati anyaggal

   Irodalmi pályázat
   
   Kiíró: Barátok Verslista
   
   Pályázat címe: Karácsony, a szeretet ünnepe
   Pályázhatnak: Magyarországon és határainkon túl élő magyar nyelven író amatőr írók - kortól és foglalkozástól függetlenül bárki, kizárólag magyar nyelvű pályázati anyaggal
   Beérkezési határidő: 2005. december 22. éjfél.
   Kategória: irodalmi, vers és próza
   
   1. A Barátok Verslista (http://www.verslista.hu) pályázatot ír ki az alábbi témakörben: "Karácsony, a szeretet ünnepe".
   
   2. Célunk, hogy az amatőr költőknek és íróknak e módon is segítsük interneten való megjelenésüket.
   
   3. A pályázat keretében a pályázók maximum 4 verssel és 2 prózai művel pályázhatnak.
   
   4. A benyújtott pályázatnak tartalmaznia kell egy aláírt, (személyi igazolványszámot ill. lakcímet is tartalmazó) nyilatkozatot a szerzőtől, miszerint a pályamű saját szellemi terméke, és a szerző hozzájárul annak térítésmentes leközléséhez a Barátok Verslista által fenntartott honlapokon (www.verslista.hu; www.poeta.hu) illetve a Barátok Verslista esetlegesen nyomtatásban megjelenő kiadványaiban.
   
   5. Beküldés: a pályázati anyagokat e-mailben (csatolt fájlként Word dokumentumban - Times New Roman betűtípussal, 12-es betűnagyságban, másfeles sorközzel, 2,5-2,5-es margóval) fogadjuk, a karacsony@verslista.hu emailcímen. Prózai művek esetén egy prózai mű terjedelme nem haladhatja meg a 8 oldalt.
   A pályázatok beérkezését visszaigazoljuk.
   A szerzők nyilatkozatát (hogy saját szellemi termékükről van szó) a következő postai címre várjuk: Barátok Verslista 8263. Badacsonytördemic, Római út 84. A nyilatkozatnak legkésőbb december 22-ig meg kell érkezniük a fenti címre. A nyilatkozat faxon is elküldhető a 87/431-050-es faxszámra, de ebben az esetben is kérjük az aláírt nyilatkozat elküldését postai úton.
   
   6. Nevezési díj: nincsen.
   
   7. Pályadíjak:
   A pályázatokról a Barátok Verslista tagjai szavaznak (anonim módon: sorszámmal ellátva, név nélkül kerülnek fel a pályázatok a szavazásra.)
   A legtöbb szavazatot elért pályázatok írói a Barátok Verslista által megjelentetett kiadványokat, pólókat, versesköteteket, folyóiratokat, Verslistás CD-ROM-okat nyerik.
   A pályázatra beküldött írások megjelennek a Poéta Irodalmi Portál - http://www.poeta.hu - oldalán.
   Az első három helyezett ingyenes Verslista tagságot kap 2006 évre. Tehát a Barátok Verslista levelezőlistájára ingyenesen iratkozhat fel a listaszabályzat elfogadása után; az ott megjelentetett írásai felkerülnek a Barátok Verslista honlapjára (http://www.verslista.hu); az illető írásai ingyen megjelenhetnek a Verslista által nyomtatott formátumban kiadott folyóiratokban, verseskötetekben.
   Az első helyezett ezen kívül saját honlapját elhelyezheti a poeta.hu, alkot.hu ill. verslista.hu portálok valamelyikén is.
   
   8. Eredményhirdetés: 2006. január 16-án a http://www.kepzeldel.huill. a http://www.verslista.hu honlapjainkon lesz megtekinthető. A nyerteseket természetesen elérhetőségükön külön értesítjük.
   
   9. További információ: E-mailben:
   
       
2005-12-10 08:40:00