Születésnapi levél - Supka Mannának
Manna kedves köszönjük, hogy leült velünk egy asztalhoz, és köszöntjük hálásszívvel, szeretettel. Isten éltesse – erőben – egészségben.
(Tóth Menyhérttől)
Egy képzeletbeli kerekasztal körül ülök, ott körben:
Aba Novák Vilmos,
Gadányi Jenő,
Kohán György,
Kondor Béla,
Pirk János,
Szabó Vladimir,
Szalay Lajos,
Tóth Menyhért,
Varga Nándor Lajos és természetesen Supka Manna!

Vajon, hogy kerültünk mind így egy asztalhoz – kérdenék szinte mind egyszerre.

Tudjátok, csak azért, mert mindnyájan a barátaim vagytok és a mesterségetek megszállottjai, éltetek-haltatok a hivatástokért, az volt Nektek az alfa és az omega – ilyen egyszerűen – mondaná Manna.

„Köszönettel tartozom minannyiunk nevében a sok-sok törődésért, a sok-sok írásért, könyvért, kiállításokért és kiállásokért, mellyel ápolta, gondozta és nem engedte, nem engedi eltemetni munkásságunkat. Manna – Isten áldja meg a tevékenységét” így Tóth Menyhért. „ De engedje meg, hogy egy két gondolattal had emlékeztessem – no (és) meg a barátaim is had hallják”.

„ … esett az eső, s én megvilágosultam. A templomban a zöld miseruhára ránéztem. Most ecsetet fogok a kezembe, mihelyst hazaérek, mert amit képzeletből csinálok, az biztos, hogy az az lesz. Nem tudtam még, amit később, hogy nem a látvány, a minőség fogalmazódott bennem akkor. . . Mert ugye a zöld és az arany megjelenése - ez olyan szentimentális dolog, el lehet időzni rajta. De nekem csak az volt, hogy menjek minél előbb - csinálni! Mert bármit csinálnék a kint látottból, az már egy igazi, <> lesz. Megkaptam a belső bátorságot! esett az eső, megvilágosultam. De nemcsak a színek ragyogtak fel bennem. A formákról is akkoriban sejtettem meg, hogy megtaníthatnak tisztán gondolkodni. Hogyan ? A gótika testetlensége áll legközelebb az absztrakt fogalmazáshoz. Hát azon belül, a síkban gondolkozáshoz ? De hiszen abban a templomi csipkében is - kiterítve el vannak mondva a csomók!"

Akkor-tájt festettem a Gondos paraszt-ot, a Kereszten-t, a Corpusz-t – ugye emlékszik, hogy Honoré Daumier-val vetette egybe az akkori képeim groteszk vonásait, jellemzőit állította hasonlatosság tükrébe így a Karzaton-t.

„Az apró örömökön szerzett csendes derű birtokában válik megalázhatatlanná az ember méltósága a legmostohább sorsban, cudar helyzetekben is"

De azt is mondta, amikor a Kapáló-t festettem, hogy:

„Ha valaki idejön külföldről, azt Mondja: Ilyet látok én otthon is. De hol van az, amelyiknek olyan íze van, hogy csak itt van? Csak magyar. Hát ezt akartam én egész életemben elfogni. És nekem ebben a föld segített mindig. Én fiatal korom óta elvégeztem mindig a földi munkát, és utána festettem. Ma is így van. Nem teszek különbséget a kétféle munka között. Ha a földön dolgozom, úgy érzem szeretem a növényt, amit kapálok, gondozok, segítem, hogy felnőjön és kiteljesedjen, segítem a teljes élete felé”.

Tóth Menyhért
 
Amikor korábban sokat festettem kevesebbet gondolkodtam, de most, hogy nem festek úgy érzem, hogy a „malom őröl”.

„Mennél idősebb vagyok, annál jobban csodálkozom a természet nagy összefüggésein. Hogy honnan ez az egész! Bárhogy boncoljuk, milyen tökéletes, célirányos, bölcs és ésszerű. És ezzel a csodával együtt élni, ezt a csodát megérteni - talán a legcsodálatosabb!"
„Tisztába kell jönnünk helyzetünkkel, szerepünkkel és azzal, hogy miért élünk. Minden emberben van valami, ami csak az övé - valamiért született, valami csak neki adatott meg. Ez az, amiért él, és kell is, hogy értelme ez legyen életének."


Manna kedves

köszönjük, hogy leült velünk egy asztalhoz,

és köszöntjük hálásszívvel, szeretettel.

Isten éltesse – erőben – egészségben.


Lejegyezte: Madarassy István
2003-08-03 00:02:00