Tekintet impresszum
TEKINTET – függő folyóirat

 

 

TEKINTET – függő folyóirat

Kiadja: a TEKINTET ALAPÍTVÁNY

(a Kuratórium tiszteletbeli elnöke: Juhász Ferenc

tagjai: Csák Gyula [elnök], Deák Gábor, Donáth László, Kocsis András

Sándor, Orbán István, Ördögh Szilveszter)

 

A folyóiratot jegyzi: Ördögh Szilveszter

Gazdasági vezető: Tordai Lászlóné

Nyomdai előállítás: Saluton Bt. (370-8819) és

Apáti Nyomda (06-30-963-3487)

Szerkesztőség: 1014 Budapest, Szentháromság tér 6. félemelet 14.

Postacím: H-1241 Budapest, Pf.: 234

Telefon-fax: 355-71-22/9120-as mellékállomás,

valamint 06-60-34-99-38

Terjeszti a TEKINTET ALAPÍTVÁNY és a LAPKER.

Megrendelhető az alapítvány címén: 1241 Budapest, Pf.: 234

Megvásárolható az ország könyvesboltjaiban és a hírlapárudákban.

Az ALAPÍTVÁNYHOZ támogatókat remélünk a

Magyar Külkereskedelmi Bank Rt. 10300002-20315791-70143285-ös

számlaszámán.

HU ISSN 0238-7220

 

 

 

 

2002-09-21 18:32:00