BARÁTH LAJOS
BARÁTH LAJOS

Emléktörmelékek

 

 

 

Még nem robbantották le a Nemzeti Színházat, azt a régi-régit, a Blaha Lujza téren. Hatvanegy tavaszán a Kortárs matinét rendezett. Vonattal utaztam Pestre – Miskolcról. A Keletiből lesétáltam a Nemzetihez; a színház körül két hosszú sorban kígyózott az embertömeg. Vácival találkoztam elsőnek, majd jött Király István. Ő javasolta, hogy várjunk egy kevésnyi időt, „Péter is jön…”

Veres Pétert pillanatok alatt körbefogták. Autogramért, persze. Engem is ajánlott, így hát én is aláírogattam. Nagy nehezen bejutottunk a művészbejárón, Illyés már benn állt egy kör közepén; az újság az volt, hogy „Németh László nem tud eljönni, mert nem érzi magát jól”. „Laci mindig beteg – morogta Péter bácsi. – Lenne vagy száz évig ilyen beteg…” Kaptam egy műsorlapot: Király István, a Kortárs főszerkesztőjének megnyitója után Major Tamás József Attila Ars poeticáját mondja el, s jövök én. Merthogy ábécé sorrendben következtünk. Major mellett álltam a függöny mögött, amíg Király tanár úr beszélt. „Ne izgulj – simogatta meg a vállam Major –, úgy sem látsz semmit.”

Valóban, csak nagy sötétséget, nagy semmit láttam magam előtt. Soha nem voltam jó felolvasó, de akkor ijedtemben sikerült felolvasni egy rövid tárcát. Péter bácsi bevitt magával egy páholyba. Elöl Gyula bácsi és Veres Péter ült, én hátul harmadiknak.

– Szép volt, fiam – mondta Illyés. – Én ugyan nem nagyon értettem, de Péter megmagyarázta…

Mert Illyés Gyula majd’ mindenkibe belecsípett. Szeretetből, lehet. Mert ahogyan haladt a végnélküli műsor, a „mi” páholyunk előtt mindenki megállt egy szóra, Illyés meg elemében volt. „Ugye, kedvesem, nem hiszi, hogy magából valaha is író lesz…” – ilyeneket mondott egy ma már koszorús kortársamnak. Illyéstől ezt el kellett fogadni. Az irdatlan sok ember is azért jött, hogy őt lássa, hallja. Meg Veres Pétert, meg a magyar írókat a Nemzetiben. Akkor még számítottak az írók; és 1956 öt éve volt csupán.

Egy év múlva az Egyetemi Színpadon is összejöttek az írók, mert hívták őket… Gyula bácsi akkor is csipkelődött. Veres Péter a legvégén beszédet mondott. Illyéssel egy asztalon ültünk többen a függöny mögött. Mikor Péter bácsi befejezte, és visszajött a függöny mögé, Illyés megölelte, megpaskolta és megjegyezte: „Péter, ez a Csárdáskirálynőből is sok lett volna…” Pedig még a Nemzeti matinéján egy évvel korábban, amikor Péter bácsi aggódva jegyezte meg, hogy „Hosszú ez ennek a sok embernek” – mert már három órája ment a műsor, s ő csak ezután következett, Illyés legyintett: „Péter, ez a nép fenékben jólnevelt”.

 

Immáron Illyés Gyula ismerősei közé sorolhattam magam. Miskolcon Bihari Sanyival, Kabdebó Lórival kísértük (Kab-debó fiatal tanárként a Földes Gimnáziumban tanított). Miskolci kirándulásai egyikén az Értelmiségi Klub-ban Illyés Párizsról, 1947-ről beszélt. Szűk baráti körben arra emlékezett, amikor a békét szentesítették. Illyés véletlenül került a magyar küldöttségbe. A külügyminiszter – civilben francia szakos tanár – alig tudott franciául tárgyalni. Illyés magyarázta, hogy a beterjesztett béketervet szinte egyhangúlag fogadták el.

– Csak a lengyel küldött tartózkodott. Egy nemzet volt csupán, amely nem szavazott a magyarok ellen. Tartózkodott!

A kérdés mindannyiunkban fellobbant:

– És mi, magyarok, mit tettünk?

Ma is előttem van Illyés szomorú arca:

– Sírtunk.

A Miskolcon megjelenő Napjainknál prózai szerkesztő voltam, de verseket is „toboroztam”. Rábeszélésre levelet írtam Illyés Gyulának: küldene nekünk írást, néhány verset – egy fiatal folyóiratnak nagyon sokat jelentene. Pár nap múlva megérkezett a válasz. Küldött verseket, és meghívott, ha Tihanyba vinne az utam, látogassam meg…

 

Hamar eltévedő ember vagyok; Pestet talán azért se tudtam igazán megszeretni, mert mindig eltévedtem. A vidéki ember bizonytalanságával csetlettem-botlottam az utca- és emberrengetegben. Néha a Nádor utcát sem találtam meg elsőre, pedighát akkoriban ott volt a Kortárs és az „És” szerkesztősége; az írásaim itt jelentek meg először.

Tévelyegtem-bolyongtam a tihanyi szőlőtáblák közt is, de az Illyés-ház csak nem akart az utamba akadni. S micsoda szerencse! Egy tehenes szekér jött velem szembe, és a paraszt bácsi eligazított.

A nevezetes malomkő asztalnál ültem a vendéglátómmal. Elmondtam, milyen nehezen és végül miként találtam ide.

– Ha azt gondolod, hogy engem itt azért ismernek, mert verseket írok, akkor tévedsz. Jó helyre házasodtam, azért… – Gyula bácsi önmagát sem kímélte a csipkelődéssel.

Hogy a Flóra asszonnyal kötött házassága révén vált volna ismertté az Illyés név Tihany szőlőhegyeiben? Nem feladatom eldönteni. Lelke rajta, ki hogyan gondolja. De azt tudom, hogy két nagy lélek lakott ott. Flóra asszony is kedves, nagyon egyszerű asszony volt. Amikor segédkeztem neki a konyhabútorok festésénél, elégedett volt a munkámmal. Talán a feleségem is köszönhet valamennyit az én mázolástudományomnak. Ő ugyanis diplomáinak számát a gyógypedagógiaival is növelni akarta levelező szakon. Miközben a főiskolát végezte, két fiúgyermeknek adott életet. Tőle tudom a Flóra asszonnyal történteket. Bejött az osztályukba, és megkérdezte, ki Baráth Lajosné? A feleségem zavartan felállt. Flóra asszony odasétált hozzá: „Lajoska, az író, a férjed?” „Igen.” „És hányadik hónapban vagy?” „Hetedik.” „Vigyázz magatokra!” Megsimogatta az arcát, és kiment a tanteremből.

 

Közgyűlést tartott az Írószövetség az Új Városházán. Arra gondoltam, hogy talán találkozom Illyéssel, és az egyik legújabb könyvét magammal vittem. Több könyvét dedikálta már nekem, szaporítani akartam az értékeimet. (Sok-sok aláírást, dedikációt kértem és kaptam magyar és nem magyar íróktól, költőktől. Jól megférnek egymás mellett Nagy László, Váci Mihály, Tamási Áron, Jevtusenko, Solohov, Szimo-nov, lengyelek, bolgárok, franciák, németek, egy szóval, akiket megismerhettem a magam szakmájából-fajtájából. Áron unokám, úgy gondolom, dicsekedhet majd vele diákkorában.)

Illyés kezébe vette a könyvet, a tollat, majd rám nézett:

– Fiad lett, Péter említette. Flóra is mondta, hogy a feleséged áldott állapotban volt. No, akkor a gyereknek adresszálom. Rendben?

 

*

 

Mostanában eluralkodott rajtam egy rossz szokás. Ha könyvesbolt akad az utamba, bemegyek és Illyés Gyulát, Veres Pétert, Tamási Áront, Nagy Lászlót, Váci Mihályt keresek. Általában nem találok. A könyvesek jó része, gyanítom, nem is igen ismeri ezeket a neveket. Vagy nem mond nekik sokat. Én meg csökönyösen hiszem: ha ma nem, talán holnap, holnap után, meg száz meg száz évek múlva nem csupán árulják ezeket a könyveket, de olvassák is. És megértik az üzenetüket.

2002-09-28 15:58:00