Kaposvári színigazgató kerestetik
Igazgatói pályázat
Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése mint a Társaság egyszemélyi tulajdonosa pályázatot hirdet a kaposvári Csiky Gergely Színház Közhasznú Nonprofit Kft. (7400 Kaposvár, Rákóczi tér 1.) ügyvezető igazgatói álláshelyének betöltésére.
Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő. Az igazgató feladatát határozott időtartamú munkaviszonyban látja el a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény, vezető állású munkavállalókra vonatkozó rendelkezései alkalmával.

Pályázati feltételek:

• Felsőfokú szakirányú végzettség (szakirányú végzettségnek minősül a felsőfokú oktatási intézményben szerzett, a társaság alaptevékenységének megfelelő diplomával, vagy oklevéllel, továbbá a jogász, illetve a közgazdász oklevéllel tanúsított végzettség),
• Legalább ötéves szakmai gyakorlat (szakmai gyakorlatnak minősül a valamely előadó-művészeti szervezetnél, a szervezet alaptevékenységének megfelelő és ahhoz közvetlenül kapcsolódó munkakörben, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony esetében pedig az ilyen feladatkörben eltöltött idő),
• Büntetlen előélet,
Vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása.

A pályázat benyújtásának határideje:

2010. július 21.

A pályázat elbírálásának határideje:

A pályázatok a benyújtási határidőt követő 30 napon belül kerülnek elbírálásra.
A munkakör betöltéséről - a szakmai bizottság véleményének mérlegelése alapján - a munkáltatói jogkör gyakorlója tizenöt napon belül dönt.

A munkaviszony kezdő és befejező időpontja:

A munkakör ellátásának kezdő időpontja és a munkába lépés napja: 2010. október 1.
A munkaviszony 2010. október 1-jétől 2014. december 31-ig szól.

2010-06-23 00:52:00