Pályázat színpadi szerzők részére
Pályázati felhívás Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése a Kulturális Bizottság kezdeményezésére pályázatot hirdet írók és színpadi szerzők részére. A pályázatokat jeligével ellátva, 2010. szeptember 1-ig, kizárólag postai úton lehet benyújtani.
A pályázat célja:

A társadalom érzékenységének fokozása, illetve kulturális identitásunk erősítése érdekében új, kortárs magyar színművek megszületésének és színpadra kerülésének támogatása.

A pályázat előnyben részesíti azokat a színműveket, amelyek a színpadra kerüléstől függetlenül is önálló irodalmi értéket képviselnek, s napjaink legfontosabb kérdéseiről szólnak. Az elbírálás során további előnyt élveznek a gyermek és ifjúsági korosztályt megszólító, szépirodalmi értéket képviselő eredeti művek.

Pályázni jogosult mindazon 35 év alatti szerző, aki magyar nyelven írt, eredeti színpadi művel, vagy saját regényének, elbeszélésének, forgatókönyvének (stb.) dramatizált változatával pályázik.

A pályázatok benyújtásának módja:

A pályázatokat jeligével ellátva, 2010. szeptember 1-ig, kizárólag postai úton lehet benyújtania Polgármesteri Hivatal Titkársági Csoport jának címezve (3300 Eger, Dobó tér 2.). A határidőn túl érkező pályázatok érvénytelenek.

Elbírálás:

A műveket a Gárdonyi Géza Színház, az Agria folyóirat, illetve a Közgyűlés Kulturális Bizottság a által felkért 3 tagú zsűri bírálja. A nyertes pályamű 500 ezer Ft szerzői honoráriumban részesül.

Az eredményhirdetésre 2010. szeptember 21-én, a Magyar Dráma Napján kerül sor.

Kiegészítő információk:

A pályázat céljával összhangban, az Önkormányzat a 2011. évi költségvetéséből támogatást biztosít a Színház részére egy előadás létrehozására, amennyiben a nyertes pályamű szerzője a Gárdonyi Géza Színházzal a színmű bemutatására szerződést köt.

2010-06-06 05:12:00