Kerámia üzenet – a Kultúra Fővárosában
Pécs
Válogatás a GébÁrt Zalaegerszegi Nemzetközi Művésztelep anyagából című kiállítást, a Pécsi Kisgalériában 2010. február 12-én 17 órakor megnyitja Dr. Kovács Orsolya művészettörténész. Köszöntőt mond Dr. Gyimesi Endre Zalaegerszeg polgármestere. A kiállítás megtekinthető március 14-ig.
 
A GébArt Zalaegerszegi Nemzetközi Művésztelep

Az 1992-ben létrejött GébArt Zalaegerszegi Nemzetközi Művésztelep célja a kezdetektől napjainkig kettős: egyrészről találkozási fórumot biztosítani az Európa különböző részeiből érkező külföldi, valamint hazai művészek számára, másrészről egy városi képtár alapjául szolgáló kortárs művészeti gyűjtemény létrehozása. Az elmúlt tizennyolc év gazdag termése nehezen kategorizálható, nem mondható sem tematikai, sem műfaji értelemben egységes szemléletűnek, ugyanakkor széles skálán tükrözi a kortárs képzőművészeti törekvéseket. A három – négyévente új művészeti vezető megbízásával működő telep kedvez a különféle művészeti irányzatok, áramlatok megjelenésének, műfajilag, valamint technikák és anyaghasználat tekintetében is változatos kollekció létrejöttét eredményezi. Az összetartó erő Gébárt, a természeti környezet szépsége, az otthont adó Gébárti Kézművesek Háza sajátos atmoszférája, a hely, amely inspiratív módon hat az itt alkotó művészekre. Nem véletlen, hogy a Gébárti tó parkjába szobrok sokaságát álmodta művész és szervező egyaránt, mely gondolathoz szerencsésen társult a közakarat, valamint a megvalósítás technikai lehetősége.
1995 és 2006 között 22 darab monumentális fa-, fém-, és kőplasztika készült el és alkotja a Zalaegerszegi Nemzetközi Művésztelep Szoborparkját.

 
Rövid történeti áttekintés

1992-93. Művészeti vezető Szemadam György. Nagy létszámban vettek részt a művésztelepen zalai, erdélyi, romániai, holland képzőművészek.
1995-ben Móder Rezső és Galgóczi György voltak meghatározó személyiségek, ekkor indult a szoborpark létrehozása.
1996-1998. Művészeti vezető Budahelyi Tibor szobrász. Erőteljessé vált a konstruktív formavilágú fémszobrok jelenléte a szoborparkban.
1999-ben Művészeti vezető: Horváth M. Zoltán képzőművész. Vezetésével festő-grafikus telep működött, nagyrészt a Janus Pannonius Tudományegyetem Művészeti Karán végzett fiatal képzőművészek részvételével.
2000-ben Varga Géza Ferenc vezetésével jórészt kőszobrászok dolgoztak, öt jelentős mészkőszoborral gyarapítva a Gébárti Szoborparkot.
2001-ben Nemzetközi Szimpózium szervezése 50 fő részvételével Zalaegerszegen. Téma: A kortárs képzőművészeti gyűjtemények és szoborparkok helyzete.
2002-ben Horváth M. Zoltán vezetésével festőtelep működött „Tájkép és szimmetria” címmel.
2003-ban Colin Foster szobrász vezetésével kőszobrász kisplasztikai telepet szerveztünk „A szobor, mint üzenetrögzítő” címmel.
2004-ben a „Tiszta forma – Tabula rasa” témájú festőtelep következett Horváth M. Zoltán vezetésével.
2005 - 2006 között vegyes műfajú telepek megrendezésére került sor szintén Horváth M. Zoltán művészeti vezetésével, melyeken festményekkel, grafikákkal, kerámia, kő és fa kisplasztikákkal bővült a gyűjtemény, valamint négy nagyméretű kőplasztikával gyarapodott a Szoborpark.

 
Kerámia Telepek

2007-ben a szobrászok, festők, grafikusok ténykedését felváltották a keramikusok. Az iparművészeti vonulat megjelenése a művésztelep életében indokolt, hisz a zalai fazekasságnak, kerámia kultúrának nagy hagyományai vannak, a műfajhoz nélkülözhetetlen infrastruktúra pedig rendelkezésre áll a Gébárti Alkotóházban.
K. Krawczun Halina keramikus művészeti vezetésével 2007-től 2009-ig minden év augusztusában négy ország iparművészei vették birtokba a Gébárti házat, közel 70 kiváló alkotással gyarapítva Zalaegerszeg kortárs gyűjteményének anyagát.

K. Krawczun Halina - alkotása
 
XVI. GébArt Zalaegerszegi Nemzetközi Művésztelep
A 2007-es Kerámia Alkotótelep
Téma: „Föld és tűz”

Időpont: 2007. augusztus 7- 11.
Művészeti vezető: K. Krawczun Halina keramikusművész Lengyelország-Magyarország
Résztvevők:
Malgorzata Swolkien - Lengyelország
Eugeniusz Molski - Lengyelország
Ózsvár Péter - Szerbia – Vajdaság
Wisloczki Helga - Magyarország
Fürtös Ilka - Magyarország
Keményffy Gábor – Magyarország

Eugeniusz Molski - alkotása
 
XVII. GébArt Zalaegerszegi Nemzetközi Művésztelep
A 2008. évi Kerámia Alkotótelep
Téma: „Levegő és Víz”


Időpont: 2008. augusztus 5-22.
Művészeti vezető: K. Krawczun Halina keramikusművész Lengyelország-Magyarország
Résztvevők:
Malgorzata Swolkien - Lengyelország
Eugeniusz Molski - Lengyelország
Bozena M. Uryga - Lengyelország
Ózsvár Péter - Szerbia – Vajdaság
Fürtös Ilka - Magyarország
Keményffy Gábor – Magyarország

Colin Foster - alkotása
 
XVIII. GébArt Zalaegerszegi Nemzetközi Művésztelep
A 2009. évi Kerámia Alkotótelep
Téma: „Természet és konstrukció”
Időpont: 2009. augusztus 2- 17.
Művészeti vezető: K. Krawczun Halina keramikusművész Lengyelország-Magyarország
Résztvevők:
Eugeniusz Molski - Lengyelország
Fürtös Ilka - Magyarország
Keményffy Gábor - Magyarország
Khaled Sirag - Egyiptom
Isabella Primos - Ausztria
KrzysztofBrzuzan - Lengyelország

Khaled Sirag - alkotása
 
A művészeti vezető témaválasztását – a négy alapelem, valamint természet és konstrukció párhuzamba állítását – a Gébárti táj, a festői környezet motiválta, feldolgozása pedig számos technika kipróbálásával történt, és változatos színű és felületű kerámia plasztikák létrejöttét eredményezte. A művésztelep lehetőséget adott a kísérletezésre, egymás tapasztalatainak átadására. A téma feldolgozása elsősorban raku kerámia készítésével történt. Ezen kívül még két égetési technikát alkalmaztak : a kokszkemence építését és égetést, valamint a fatüzeléses kemencében történő fekete redukciós égetést.
2009-ben Khaled Sirag egyiptomi művész jóvoltából egy régi eljárást, a gödör kemence építését és az úgynevezett pit fíring technikát ismerhették meg az európai keramikusok.
Az elkészült kerámia kompozíciók visszatükrözik alkotóik művészi látásmódját, annak sokszínűségét, képet adnak a mai modern kerámia gondolati-tartalmi-, és formagazdagságáról.

Nagy Johanna
művésztelep vezető

[ kadelka ] 2010-02-12 00:02:00